Tripnet Aktiebolag

Tripnet, som grundades redan 1995, har huvudkontor och datacenter i Göteborg. När vi startade var vi pionjärer inom modemaccess och webbabonnemang. Idag är vi experter på avancerade driftlösningar – i publika moln, Tripnet Cloud och datacenter.

Företaget ägs av de fyra grundarna; vår VD Ulf Persson samt Solutions Director Martin Dohmen tillsammans med Mikael Karlsson och Daniel Ryde, de båda sistnämnda är numera endast verksamma i Tripnets styrelse.

Tripnets årsredovisningar, mer än bara siffror

Årsredovisning 2022/23

Vår VD konstatera att ”efter infektion kom Invasion följt av Inflation som orsakar Irritation”. Trots en bitvis orolig omvärld är livet på Tripnet positivt och framåtlutat. Det gångna året har till stor del präglats av fortsatt fokus på säkerhetsfrågor och vår pågående ISO27001-certifiering i kombination med onboarding av såväl nya kunder som nya kollegor.  

Tripnet för säkerhets skull
Vårt ständigt förtydligade erbjudande i frågor som rör IT-säkerhet och informationssäkerhet ligger uppenbart rätt i tiden. Cyberhoten är fler, större och farligare än någonsin. För att kunna värja sig mot farorna som häckar är en väl implementerad IT-säkerhetsstrategi.  

Tripnets beslut att certifiera sig enligt ISO 27001 har inget självändamål. Certifieringen är ett verktyg för att skapa en säker och pålitlig informationsmiljö som organisationen, våra kunder och deras kunder kan hitta trygghet i.  

Affärsutvecklare, rådgivare eller säljare?  

Vår säljkår har ett synnerligen viktigt uppdrag i vårt värv. De går i första led och träffar de företag som kan vara intresserade av vårt erbjudande. I dessa möten görs behovsanalyser och byggs relationer – de två kanske viktigaste komponenterna för ett långsiktigt fortsatt gott samarbete. På sidorna 16-23 lär vi känna Josef, Eva och Emmy lite närmate och hör hur de ser på sin roll i vår värld  

Vi tar Agenda 2030 på allvar
Vårt hållbarhetsarbete har varit på agendan sedan långt innan diskussionen blev allmängiltig. Vi arbetar ständigt med förbättringar inom såväl sociala som ekonomiska och ekologiska hållbarhetsaspekter. Vårt engagemang i Ung Företagsamhet är större än någonsin och under året har vi påbörjat ett aktivt arbete inom ramen för initiativet Klimatlöftet. Vi kommer fortsätta göra allt vi kan för att vara med och bidra!  

Läs årsredovisningen 2022/23 som PDF.

Tidigare årsredovisningar

Vill du veta mer om oss?

Alla fantastiska medarbetare hittar du här!

Våra senaste artiklar

Entreprenörskap på Emax 2024 – En Inspirerande Upplevelse

– I år hade jag förmånen att delta i arbe...

Rundabordssamtal om Informationssäkerhet och ISO 27000

– Under de senaste veckorna har vi haft för...