Vad har Depeche Mode, Commodore 64 och Ulfs mormor gemensamt?

Ända sedan Tripnet startade för mer än 20 år sedan har vi drivits av hängiven nördighet, entusiasm, envishet och nyfikenhet. Kort sagt har vi förenat hjärta med hjärna, vilket lett till långvariga kundrelationer och ständigt nya landvinningar. Läs mer om hur allting började i mormors bottenvåning på Hindås, hur det kommer sig att vi gillar att skruva isär saker, hur Martin hälsade på Drottning Silvia och varför det levererades enorma mängder tårta till Åvägen 6 i mitten på 90-talet.

The Hiphop version

– Allt är Gittas fel. Tack älskade Gitta!
Ulf 'Kingen' Persson

När vår varumärkesstrateg Gitta på WonderBrand kom med idén att vi skulle göra en hiphop-låt inför e-handelseventet Världens Farligaste Möte, blev jag först helt ställd. Jag svarade självklart nej. Så långt utanför våra egen safe zone skulle vi aldrig komma på tanken att gå, försäkrar Ulf Persson. Jag bad om någon dag för att fundera över idén. Efter det svarade jag nej igen ... men samtidigt var det ju en bra idé. Planen blev att presentera det helt galna upptåget för personalen, som självklart skulle svara nej. Till min stora förskräckelse blev det inget ”nej tack” från Tripnet-gänget, berättar Ulf. Nu när mina galna kollegor nappade så var det all-in som gällde, småler Ulf, och minns de där smått omtumlande veckorna våren -19. – Morgonen i studion var första och sista arbetsdagen som började med Jack Daniels i kaffet, berättar Ulf.

Läs mer nedan, om Nördarnas revanch.

The Tripnet Story – Den ständiga strävan att bli bättre

– I min roll som VD och grundare av Tripnet har jag alltid haft en brinnande passion för att förbättra och effektivisera vår verksamhet. Att leverera kvalitet handlar om att leverera rätt kvalitet. För låg kvalitet är självklart inte bra, men inte heller för hög kvalitet där kostnad eller tidsåtgång riskerar att skena i väg. Det gäller att hitta rätt nivå, att alla parter har samma förväntan och att man håller den avtalade kvalitetsnivån. Balansen är avgörande, och det är här jag har lagt mitt fokus genom åren.

Så låt mig, Ulf Persson, berätta min och bolagets story om kvalitet, ständiga förbättringar och hur vi effektiviserat verksamheten med bra ledningssystem.

Min och Tripnets resa med kvalitetssystem

Min första kontakt med kvalitetssystem vad 1990 när vi på Teleste Marine Communication AB började arbeta med kvalitet och ISO 9001. På denna tid var ISO 9001 ganska nytt och det som alla skulle använda när man pratade om kvalitet. Jag hade redan då förmånen att arbeta tillsammans med Göran Sjöberg, som idag är operativ chef på Tripnet, och vara delaktig i Telestes införande av ISO 9001. Det fanns inga krav på certifiering utan arbetet byggde, som jag uppfattade det på en genuin vilja till förbättring.

ISO 9001 - Denna internationella standard för kvalitetsledningssystem är utformad för att hjälpa organisationer att säkerställa att de kontinuerligt uppfyller kund- och andra intressenters krav samtidigt som de strävar efter att förbättra sin prestanda. ISO 9001 är grundläggande för att skapa en kultur av kvalitet och kontinuerlig förbättring. Genom att följa denna standard kan organisationer dra nytta av effektivare processer, högre kundnöjdhet, minskade fel, och en starkare marknadsposition.

Jag tog sedan med mig detta tänk när vi startade Tripnet AB. Vårt första kvalitetsdokument var en kontaktblankett för att dokumentera och följa upp frågeställningar från kund. Ett dokument som jag varit med och skapat på Teleste för att hantera serviceförfrågningar från kunder, som nu kom i en nyreinkarnation på Tripnet. I slutet på 90-talet tog vi även in Lennart Löfgren, samma konsult som Teleste anlitat, för att hjälpa oss utveckla Tripnets kvalitetssystem baserat på ISO 9001. På den tiden var det stort fokus på att man hade kvalitetsansvarig och kvalitetspärm, speciellt viktig var då originalpärmen där dokumenten var signerade i original. Lennart tyckte det var spännande att vi hade kvalitetssystemet på vårt Intranet, men pärm – det var ett krav.

130221_174751_blog-300x300.jpg
Centralen2-298x300
HDS-1-DSCN0975-300x300

Expansionen till IT-säkerhet

Snart stötte jag på den brittiska standarden BS 7799 och en bok från Studentlitteratur som direkt relaterade till Tripnets verksamhet. Detta var en standard som direkt relaterade till Tripnets verksamhet och jag skrev flera processer baserat på denna standard. Här handlade det om ett tydligt fokus på fysisk och IT-säkerhet, och de processer som hjälper till att hålla rätt kvalitetsnivå. Inte massa onödiga formalia som man ibland kunde uppleva med ISO 9001, speciellt för oss unga entreprenörer på Tripnet.

BS 7799 - Denna standard fokuserar på bästa praxis för informationssäkerhetshantering. Genom att införa de processer och kontroller som rekommenderas i BS 7799 kan organisationer bättre skydda konfidentiell och känslig information, minska risken för säkerhetsincidenter, och upprätthålla förtroende hos kunder och affärspartners. Fördelarna sträcker sig från förbättrad säkerhetsmedvetenhet bland personalen till starkare kontroll över IT-miljöer och efterlevnad av lagar och regleringar. BS7799 är grunden till dagens ISO 27002, dvs. referensdokumentet för uttalande om tillämplighet (UOT/SOA) i ISO 27001.

IMG_1831 png

ITIL- GM:s revision var ett avgörande ögonblick.

Sen kom jag ganska tidig över vad som kan vara den första boken på svenska om ITIL, och blev förälskad. Tripnets första ITIL-process var incidentprocessen. Vår första incidentprocess skrev jag på 60 minuter dagen innan en revision från General Motors. Vi hade självklart processer för att hantera incidenter tidigare, men vi kallade den något annat...

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) - ITIL erbjuder ett detaljerat ramverk för att hantera IT-tjänster och riktar sig mot att anpassa IT-resurser med affärsbehov. Genom att implementera ITIL-principer kan organisationer dra nytta av förbättrad serviceleverans, ökad kundtillfredsställelse, effektivare resursanvändning, och en tydligare syn på IT-kostnader och tillgångar. ITIL hjälper också till att standardisera processer vilket leder till mindre slöseri och mer förutsägbara serviceutfall.

General Motors upptäckte att de hade en leverantör till Saab Automobile som hette Tripnet. Det system som snurrade i vårt datacenter var tydligen … ganska viktigt. Så GM bestämde sig för att göra en Audit på plats i Göteborg hos både systemutvecklaren och Tripnet. De kände att det kanske inte var nödvändigt att flyga in det amerikanska audit-teamet så de snabbutbildade två tyskar som fick åka till Göteborg.

Som vanligt så kom det en lång lista med frågor som vi skulle svara på och jag insåg ganska snabbt att det var rätt förvirrat att vi använde olika terminologi, Tripnet, systemutvecklaren och kunden. Så jag fixade lite snabbt några ”nya” processer för att detta skulle bli riktigt bra. Jag insåg även att GM använde ITIL-terminologi och framför allt pratade om Incident, Problem och Change. Passade mig perfekt då jag redan var såld på detta. Med ITIL så pratade Tripnet samma språk som kvalitets-revisorerna från GM!

Revisionen skulle vara en heldag, de började med förmiddagen hos systemutvecklaren, gemensam lunch och sen skulle eftermiddagen avslutas på Tripnet med besök i datorhall etc. Vi hade precis byggt Site2, med en ny kundatorhall som revisorerna blev väldigt förtjusta över. Hallen såg ut precis som en datorhall ska göra, ljus, trevlig, välstädad, välgenomtänkt säkerhet etc. De lyfte på golvplattor och imponerades av hur vi sektionerat hall och teknikrum avseende läckage av köldbärare. Eftersom vi redan snackat ITIL-processer under förmiddagen åkte de supernöjda revisorerna hem några timmar tidigare än planerat. Högsta betyg till webbutvecklaren och oss på Tripnet!

_B1A9742 png

Införandet av ISO 20000

ISO 20000 blev nästa steg, en standard som verkade skräddarsydd för Tripnet med sina klara och koncisa krav. Standarden är extremt kort och har bara skall krav. Detta är en stor skillnad mot ITIL som är en Best Practice, med från början 8 böcker, som blivit fler och fler. ISO 20000 är 15 sidor, med skall krav, inget mer! Vi omarbetade våra mest centrala processer efter denna standard, med fokus på funktionen Servicedesk med de centrala processerna Incident, Problem, Change, Service Request.

ISO 20000 - Som en internationell standard för IT-tjänstehantering fokuserar ISO 20 000 på att säkerställa att IT-tjänster levereras i enlighet med affärsbehoven och på ett kostnadseffektivt sätt. Fördelar med att följa ISO 20000 inkluderar förbättrad IT-styrning, effektivare serviceleverans, minskad risk för tjänstestörningar, och förbättrad kundtillfredsställelse. Standarden främjar också en kultur av kontinuerlig förbättring och bidrar till att stärka företagets konkurrenskraft.

Att styra hela verksamheten, ISO 27001.

År 2018 tog vi steget att bygga ett ledningssystem för informationssäkerhet baserat på ISO 27001. Syftet var inte initialt certifiering utan att bli bättre och mer effektiva. Detta arbete var betydligt mer omfattande än dessa få meningar men skapade en fantastisk grund för vårt GDPR-införande och framtida certifieringsarbete. I samband med denna satsning anställdes Marcelo Cáceres Longé som Informationssäkerhetsansvarig.

ISO 27001 - ISO 27001 är en omfattande standard för informationssäkerhetsledningssystem som hjälper organisationer att skydda sin information på ett systematiskt och kostnadseffektivt sätt. Genom att införa ISO 27001 kan företag identifiera, bedöma och hantera informationssäkerhetsrisker på ett proaktivt sätt. Fördelarna inkluderar starkare skydd mot cyberhot, förbättrad affärsresilience, ökat kundförtroende, och bättre efterlevnad av regulatoriska och kontraktsmässiga krav. Dessutom kan en ISO 27001-certifiering fungera som ett kraftfullt marknadsföringsverktyg och visa att företaget tar informationssäkerhet på allvar.

IMG_5443

Dags för en certifiering av hela verksamheten

I början av 2022 önskade några av våra kunder att vi skulle certifiera oss. Så då fattade vi beslutet att ISO 27001 certifiera vårt ledningssystem för informationssäkerhet och utvidga omfattningen till hela verksamheten. Vi hade många väl fungerande processer på plats som bara kunde lyftas in, samtidigt fanns det många goda idéer som vi anammade och vi har bland annat utvecklat riskhanteringsprocessen till en enklare, bättre och effektivare process. Även vår tidigare process med leverantörsutvärderingar, genom samtal på krogen eller över en lunch, har ersatts med en mer formell process. Men, det utesluter självklart inte att Tripnet bjuder en leverantör på middag ibland.

– Att göra en översyn av i stort sett alla kvalitetsdokument man har, är en väldigt nyttig övning. Det har kostat oss en hel del tid, men det är en investering som jag är övertygad om att våra kunder kommer att uppskatta. Vi har dessutom redan sett ökad effektivitet som direkt gagnar våra kunder och deras slutkunder.

Göran Sjöberg, ansvarig för certifieringsprojekt och säkerhetscchef.

Tripnet valde att använda Samcert AB och deras ramverk för att underlätta certifieringsprocessen. Samcert har ett ramverk som i sig är certifierat, vilket innebär att vårt arbete underlättas. Det gav oss möjlighet att fokusera på att integrera befintliga processer, med nya idéer, effektivt. När vi integrerar Samcerts tjänster i vår resa mot förbättrad informationssäkerhet och effektivitet kombinerar vi deras 20 års erfarenhet med våra 29. Vi får en beprövad metodik som är skräddarsydd för små till medelstora företag​​. Samtidigt som den anpassas för att hantera våra medelstora och stora kunder. Fördelarna med att välja Samcert sträcker sig från bättre struktur och dokumentation till ökad konkurrenskraft och en mer attraktiv arbetsplats​​. Deras filosofi betonar enkelhet och att lägga till affärsvärde utan att kompromissa med kvaliteten, vilket säkerställer att processerna anpassas efter företagets behov och bidrar till en långsiktig hållbarhet​​. Detta partnerskap kommer inte bara att stärka vår förmåga att möta och överträffa våra kunders förväntningar men även positionera oss som en ledare inom vår bransch.

Tomten kommer från Borås

Vi hade vår certifieringsrevision i början av december 2023, vecken efteråt svarade vi på de 12 mindre avvikelser vi fått. Lite dialog med revisorn och 21 december fick vi vårt certifikat från RISE i Borås. Då kändes det väldigt skönt att ta julledigt.

IMG_0516 2048

Framtiden och ständiga förbättringar

Att leda Tripnet genom dessa utvecklingsfaser har varit en resa av ständig förändring och ständiga förbättringar. Vi har gått från enkla dokumentationssystem till att omfamna och integrera komplexa kvalitets- och säkerhetsstandarder. Varje steg har varit en läroprocess, och varje förändring har drivits av en önskan att inte bara möta utan överträffa våra kunders förväntningar.

Vår framtid ligger i att fortsätta denna resa, att aldrig nöja oss, och att alltid sträva efter högre effektivitet och bättre service. Som VD för Tripnet är jag stolt över vad vi har uppnått och entusiastisk över vad framtiden har att erbjuda.

 

/Ulf Persson minns och reflekterar.

PS. Tveka inte att höra av dig till mig och mina kollegor om du är nyfiken på vår resa eller hur vi kan hjälpa dig. Vi är många som gillar både kaffe och att prata informationssäkerhet i alla dess former. DS.

The Tripnet Story – Tripnets första 25 år

Önskar att vi kunnat få fira det med dig

Den första februari 2020 fyllde Tripnet 25 år och lyckligtvis hann vi fira detta tillsammans innan pandemin slog till och vi tog beslut att jobba hemifrån på obestämd framtid. Det var ett festligt dygn för medarbetare, styrelse och advisory board med respektive. Däremot är vi väldigt ledsna att året inte tillåtit oss att fira vårt jubileum med våra kunder.

"Fem kilo konfetti och oräkneliga fyrverkerier, underhållande artister med oväntade inslag, bussresa på temat ”down the memory lane”, poängpromenad, spa och god mat, det bjöds bland annat på både kebabpizza och räkmacka. Ett fantastiskt dygn, helt enkelt!" Läs mer om vårt firande i artikeln nedan.

Fundamentala värderingar

– Jag har känt Tripnet sedan det grundades av Ulf och Martin. Vi kände varandra tidigare och i år firar jag tre år som medarbetare. Det har varit fantastiskt att följa deras resa från åskådarsidan – men ännu roligare att nu få vara en del av den, säger Mats Sjöberg, projektchef.

IMG_9208, 2-1

– Själv klev jag in på Tripnet första gången år 2016, men då som konsult, säger Hanne Erlandsson, ekonomichef.
Nu har jag varit anställd i ett år. Att överväga att bli anställd kan många gånger vara en stor fråga eftersom det påverkar ditt liv i allra högsta grad. För mig var det enkelt. Jag visste att jag skulle komma till en fantastisk arbetsplats. Att vara en bra arbetsgivare tror jag har varit en viktig faktor för Tripnets framgång, säger Hanne.

– Jag tror att ”hemligheten” – att Tripnet lyckats leva, överleva och utvecklas i 25 år, ligger i att vi är medvetet värderingsstyrda. När jag som 25-åring startade Tripnet med några kompisar hade jag med mig goda värderingar hemifrån. Dessa växte fram till att även forma vår gemensamma företagskultur. Värderingarna är i stort sett de samma idag som för 25 år sedan. – Jag vill uppfattas som en god medmänniska, vara duktig på dialog, på att ge och ta feedback och på att lyssna. – Jag ställer upp och jag håller det jag lovar.

IMG_6051, lower

– Det tog dock femton år innan vi på riktigt dokumenterade ner våra kärnvärden, så de senaste tio åren har vi haft ett mer aktivt och strukturerat värderingsarbete, säger Ulf Persson, VD.

– Det är stort att fylla 25 år – i synnerhet när man verkar inom IT-branschen. Det är inte många som lyckas hänga med i så många år. Det är häftigt när man tänker på det, säger Mats.

– Ja det är verkligen unikt att fylla 25 år i denna bransch, säger Hanne.

Skillnad på då och nu

– Jag tänker ibland på behoven som fanns när Tripnet startade. Då fanns Internet och Tripnet såg möjligheten med det – långt innan gemene man gjorde det. Då förstod man kraften med uppringd modemförbindelse. Sedan kom behovet av webbhotell, för alla ville kunna skapa sin egen hemsida. Därefter kom behovet av att bygga datacenter och idag vill våra kunder även kunna använda sig av molntjänster. Så har det fortsatt och Tripnet har alltid tagit vara på kundens efterfrågan, säger Mats.

– Utifrån min ekonomiska synvinkel så finns det även ett större vinstsyfte än det monetära i Tripnet, som jag faktiskt inte sett i andra liknande bolag. Här handlar det om att alla mår bra, har roligt och att vi utvecklas. Den typen av drivkraft har jag inte sett i branschen tidigare, säger Hanne.

IMG_9095, 2-1

Hemligheten bakom framgången

– Den andra ”hemligheten” är att hela tiden omge sig med kloka människor. Att lyssna på, bolla med och ta till sig idéer och kunskap. Det har varit en avgörande framgångsfaktor för oss. Det har varit allt ifrån familjen till kunder och leverantörer som utvecklats till personliga vänner. Ibland har det varit ett uttalat mentorskap och i andra fall har jag bara sugit åt mig av deras klokskap, säger Ulf.

– För mig är det tydligt att ledarskapet och ägandet har varit den främsta framgångsfaktorn för Tripnet. Det har varit samma personer i ledning sedan start, vilket har inneburit att företaget haft en gynnsam kontinuitet. Man har inte lockats av börsnotering, uppköp eller andra klassiska vägar att gå som bolag. Det skapar trygghet internt såklart, säger Mats.

IMG_9231, 2-1

– Tripnet har varit sanna och ödmjuka mot sig själva som företag. Vi har aldrig gett oss in i projekt som inte passar oss eller där vi inte vet att vi kan leverera en bra lösning. Att våga följa vår egen väg och göra det bra, ärligt och med kunden i fokus. Av kundundersökningar och den feedback vi får från kunderna att döma, så har vi lyckats, säger Hanne.

– Tripnet har definitivt valt sig egen väg som den lokala IT-leverantören. Vi har dessutom alltid varit måna om att driva tillväxten i egen regi. Det tror jag har varit oerhört viktigt, säger Mats.

Människan i fokus

– Enligt mig har vi lyckats fylla 25 år tack vare nyfikenheten och förmågan att hänga med i teknikutvecklingen. Samtidigt har vi varit lyhörda för ständigt nya behov hos våra kunder och levererat lösningar efter det. Många kunder har följt med oss i många år och det är ett bra betyg, samtidigt som vi under alla år hittat nya kunder, säger Mats.

– Ulf och Martins äkta och genuina intresse för teknik, människor och utveckling är nog den viktigaste framgångsfaktorn. Att ha roligt är viktigt för dem och det smittar av sig på hela organisationen, vilket gör att det blir lustfyllt att jobba på Tripnet. Jag såg tidigt det varma och stora hjärtat där man värnar om både sin personal och sina kunder. Det är aktiviteter och evenemang – allt från fest och gemenskap till friskvård, utbildning och hälsa, förklarar Hanne.

IMG_9153, 2-1

– Givetvis har teknikintresset och viljan att ständigt göra nya saker, utan att springa för långt, varit en framgångsfaktor. Det har med ägarskapet att göra och att varje beslut har tagits med fokus på medarbetaren och kunden – inte alltid det ekonomiska resultatet, säger Mats.

– Tripnet har varit måna om att ta hand om befintliga kunder, inte bara jaga nya. Att alltid följa upp kunden är prioriterat och det är nog få bolag som faktiskt gör det så regelbundet. Att vara nära kunden ger ju faktiskt en fördel – vi kan leverera på topp utan att gå utanför vår egen förmåga, förklarar Hanne.

Lärdomar för framtiden

– Framåt tror jag att det är viktigt att man tar med sig det som man gör bra idag. En annan sak som är väldigt unikt med Tripnet är att vi återinvesterar en stor del av vinsterna. Med tanke på vad vi pratat om så är det kanske inte helt otippat att det handlar om personal- och kundvård. Det är här man ser nyttan med att investera och hur det påverkar resultatet positivt, säger Hanne.

– Här har vi alltid låtit det egna intresset för teknik
i kombination med kundens behov styra verksamhetens utveckling. Det är verkligen medarbetarnas inspiration, lust och goda samarbete som skapar leveranserna på Tripnet. Jag tror att det är vanligt att det är tekniken som styr i andra bolag. Idag är Tripnet en verksamhet med trygg och säker drift – samtidigt som vi har roligt, säger Mats.

– Det kostar att omsätta personal och givetvis är det alltid ett individuellt val i slutändan. Men dit jag vill komma är att tack vare att Tripnet investerat i sin personal, genom individuell kompetens-utveckling, aktiviteter och tacksamhet, har många valt att stanna kvar väldigt länge. Det tycker jag är ett fint betyg till Tripnet som arbetsgivare, förklarar Hanne.

Sedan är Tripnet väldigt måna om att tydliggöra för medarbetare som väljer att gå vidare till en ny utmaning, att man alltid finns här och vill behålla kontakten. Det är verkligen genuint och äkta för mig, fortsätter Hanne.

– Vi ska vara stolta på Tripnet. Hur väl vi tar oss igenom de tider vi lever i nu – det är ett kvitto på våra styrkor, säger Mats.

– Vi behärskar det vi gör, även i svåra tider. Med fokus på leverans och välmående så skyndar vi lagom. Det kommer göra att vi står ännu starkare i framtiden, summerar Mats.

The Tripnet Story – Hemma hos Tripnets medarbetare

Fortfarande helt överens efter 240 dagar

När pandemin nådde Sverige tog vi på Tripnet viruset på största allvar och intog snabbt stabsläge. Tillsammans och enade beslutade vi oss för att det viktigaste är att vi mår bra och att våra kunder känner sig trygga. Beslutet togs på en fredag och redan på måndagen efter jobbade vi hemifrån på obestämd framtid.

Det har nu gått över 240 dagar och alla är rörande överens om att det var rätt beslut att fatta. Vi har varit förskonade från viruset och alla mår under omständigheterna väldigt bra. Responsen från våra kunder är tydlig – vi har inte tappat i service eller riskerat driften under omställningen. Det gör oss glada och stolta!

Goda förutsättningar för att ställa om

För ett år sedan påbörjade vi arbetet att digitalisera hela vår verksamhet genom att byta kommunikationsplattform till Microsoft Teams. Arbetet sjösattes i slutet av 2019 och den sista fasen av implementeringen hade precis påbörjats när viruset tog fart. Tur i oturen. När vi ställde om vår verksamhet till att arbeta hemifrån fick vi en extra knuff och ökade takten i vårt nya arbetssätt. Det har gått över förväntan och alla är positiva till hur det har fungerat.

IMG_5194

– Förutsättningarna för omställningen var mycket bra, men det har varit fantastisk att se alla vara så förstående i situationen och anamma det nya arbetssättet. Vi tog beslutet tillsammans – för varandra. Givetvis har det underlättat att nästan hela Sverige arbetar hemifrån och att digitala mötesplatser har blivit accepterat, säger Michael Björnberg, systemingenjör på Tripnet.

Omställning i praktiken

Det är många vardagliga och värdefulla moment som försvinner när man arbetar från hemma-kontoret – moment som man kanske inte alltid tänker på eller förstår betydelsen av. Den sociala distanseringen har nog hela samhället upplevt som utmanande och vår arbetsplats är inte ett undantag. Vi på Tripnet värdesätter gemenskapen som sker vid kaffemaskinen, i korridoren och framförallt vid våra fysiska event för kunder, samarbetspartners, leverantörer och medarbetare. Vi hoppas att det snart kommer en tid då vi åter kan bjuda in till trygga, säkra och givande mötesplatser.

För att inte tappa den interna sociala kontakten har det uppkommit en rad kreativa initiativ – alla digitala. Flera av våra team börjar varje dag med gemensamt möte via Microsoft Teams. Ledningen har kontinuerliga stabsmöten för att hålla sig uppdaterade om vad som händer i vår omvärld och hur det påverkar oss på Tripnet.

Eftermiddagsfika sker varje dag för de som kan och vill, men Ulfs fredagsfika är obligatorisk för alla, precis som i ”vanliga tider”.

Katarina Näslund, säljchef på Tripnet, har infört ett fysiskt koncept, walk-and-talk, med medarbetare varannan vecka där de går en promenad i den friska luften och enkelt håller avstånd.

– Jag åker hem till medarbetarna i mitt team en gång varannan vecka för en gemensam pratrunda, oavsett väder. Det är ett bra sätt att regelbundet ha individuella samtal för att stämma av hur läget är, både i arbetet och privat. Det är ett sätt för mig att fånga upp om något inte skulle stå rätt till och få möjlighet att skapa förbättring. Det har varit väldigt uppskattat och vi kommer troligtvis att fortsätta med det efter pandemin, förklarar Katarina.

Snabba resultat

Det har varit ett fantastiskt engagemang bland medarbetarna på Tripnet i att få omställningen att fungera. När världen utanför gungade rejält, tog alla sitt ansvar och ställde upp för varandra. Tack vare Microsoft Teams har vi kunnat bli mer effektiva, fokuserade och snabbfotade i vårt arbete. Vi har mer transparens eftersom alla kan ta del av allt på plattformen och blir mer insatta i verksamheten.

IMG_5443

– Jag brukar säga att det ligger i vårt blod att jobba hemifrån. Även om vi nu jobbar i Teams, så har vi alltid haft ett system som gjort det möjligt att jobba på distans. Vi har rutiner för vårt arbete, vi har kunskapen som krävs och dessutom positiv inställning. Det tror jag har gjort att våra kunder känner sig trygga och inte märkt någon skillnad i driften, trots att vi alla sitter på distans, säger Marcelo Cáceres Longé, tekniskt säljstöd och informationssäkerhetsansvarig.

Kollegorna som arbetar med sälj och kundrelationer har kanske lidit mest av Corona-krisen. Det var svårt att nå fram av naturliga anledningar då alla kunder försökte ta hand om sina bolag och livsverk. Ur mörkret växte något fint fram. Säljarna lade istället fokus på att ringa sina kunder för att fråga hur de mår och om de kunde hjälpa till. Det var mycket uppskattat och något vi ska ta med oss framåt. Medmänsklighet är bland det viktigaste vi har.

Under senare delen av våren lade sig paniken en aning och vi upplevde att många försökte blicka framåt, vilket gav ny energi till oss på Tripnet. Sälj-teamet, med Katarina i spetsen, införde ”ring-tid” varje dag, där alla säljare ringde potentiella och befintliga kunder. Det gav snabbt resultat i form av fler digitala möten och nya kunder till vår portfölj.

– Alla satt ju mer eller mindre i samma båt och det gör mycket när man visar att man förstår det. Nu tycker jag att det är en annan stämning. Alla har kommit in i rutinen med digitala möten och det är inga konstigheter med det, säger Katarina Näslund.

Hälsosamma effekter

Tidigt började samhället flagga för att isolering och hemmajobb skulle bidra till att vi blir mer stillasittande och öka isoleringen. Hos oss på Tripnet har omställningen fått oväntade positiva effekter bland våra medarbetare. Många av oss har börjat eller ökat i antalet hälsofrämjande aktiviteter och vi uppmuntrar varandra till att röra på oss regelbundet. Många upplever att stressnivån är lägre, tack vare att det är lättare att få ihop vardagspusslet. Barn som ska köras till och hämtas från skolan, fritidsaktiviteter att passa, handla och laga mat, städa och sköta om hushållet. För att inte glömma värdefull tid med nära och kära.

IMG_5564

– Vi är många som reflekterat över hur mycket det gör med slopad restid till och från kontoret. Jakten på tiden är som bortblåst. Jag känner mig lugnare inombords, men mer koncentrerad och produktiv i mitt arbete. Istället för att sitta i bilkö till och från Göteborg, kan jag ta en löprunda innan arbetsdagen startar och dessutom hämta barnen i skolan, säger Josef Wold, säljare.

Det nya normala

På Tripnet har vi tagit beslut att arbeta hemifrån fram till sommaren 2021. Ledningen har lyssnat på kollegornas oro, funderingar och tagit till sig de frågor som uppkommit. Tillsammans med tuffa men tydliga ramar för arbetssättet och att kunna säkerställa driften, var det enkelt att fatta ett långsiktigt beslut om att inte gå tillbaka till kontoret i närtid. När våra medarbetare får framtidsspana hur arbetsplatserna kommer se ut efter pandemin är det flera som tror att vi redan är i det nya normala.

– Fysiska böcker och tidningar finns fortfarande kvar, trots att de numera också finns att läsa eller lyssna på i digital form. Troligtvis kommer vi se både fysiska och digitala arbetsplatser. När vi nu bevisat hur bra vi kan arbeta hemifrån, tror jag att den fysiska arbetsplatsen definitivt kommer upplevas mer omodern. Jag tror att vi kommer vilja gå till kontoret regelbundet men behålla flexibiliteten och valfriheten. Arbetsplatsen kanske snarare kommer vara en plats för sociala möten, där vi tränar på samarbete, gemenskap och har roligt tillsammans, säger Göran Sjöberg, operativ chef.

Tips från medarbetarna – till dig som jobbar på distans

 • Planera din kommande vecka eller månad innan den börjar. Se till att kalendern är prydlig men ifylld
  och glöm inte avsätta tid för det du ska göra – annars äts den upp av möten.
 • Ställ väckarklockan på samma tid som om du skulle åka till arbetsplatsen och behåll dina arbetstider.
  Rutinerna gör att du orkar ha flera bollar i luften samtidigt.
 • Aktivera dig någon gång under dagen. En promenad eller löprunda ger dig nytt syre, ny energi och nya perspektiv för att orka hela dagen. Kom ihåg att det är underbart i sol, men minst lika viktigt när det regnar.
 • Se till att du har tangentbord, datormus och skärm som skapar en bra arbetsmiljö och är ergonomiskt
  hållbart.
 • Har du kört fast? Ta en kaffe, ring en kollega eller gå ett varv runt huset.
 • Inled dagen med ett uppstartsmöte med dina kollegor och stäm av läget.
 • Samla kollegorna för gemensam aktivitet Frisbeegolf, grilla vid en sjö eller minigolf. Det finns många utomhusaktiviteter.
 • Inför telefonfria möten. Eliminera moment som kan distrahera så blir mötet effektivt och med respekt
  för alla som deltar.
 • Planera vad du ska göra efter arbetstid och avsluta arbetsdagen med att reflektera över vad du gjort
  under dagen. Det gör att du kan hålla fokus på det du ska och att dagarna inte flyter ihop.

The Tripnet Story – Från kontor på Gårda till kontor hemma, över en natt

Reflektioner i november 2020

När pandemin nådde Sverige var det nog många som vi som inte kunde föreställa sig hur våren, sommaren och resten av 2020 skulle se ut. Som inte kunde överblicka vilka konsekvenser det skulle få för samhället och individen. Tur var kanske det. Vår fantastiska Eva var i Thailand på semester (idag känns vita stränder, sol, värme och god mat som en avlägsen dröm) och satte sig själv i karantän efter hemkomsten, trots att hon inte hade några symptom. Med hjärta och hjärna tog hon ansvar för sig själv och sina medmänniskor. Samma inställning som Eva hade då anammade vi alla och valde att leva efter. Säkerheten framför allt!

På Tripnet tog vi verkligen viruset på största allvar och satte oss i stabsläge tidigt. Tillsammans och enade beslutade vi oss för att det viktigaste var att vi mådde bra och att våra kunder kände sig trygga. Beslutet togs en fredag och på måndagen efter jobbade vi hemifrån på obestämd framtid. – Jag är imponerad och stolt över hur vi på rekordkort tid ställde om från att arbeta på vårt kontor i Gårda till att alla skapade sina hemmakontor. Att våra kunder sen knappt märkte av vår interna förändring var ju det finaste betyget vi kunde få, säger Ulf Persson.

Teams, Spock-hälsning och solskenshistorier

Vi ska inte sticka under stol med att vi kanske hade turen på vår sida. I början av 2020 började vi arbeta på kommunikationsplattformen Microsoft Teams efter ett år av digitalisering av hela vår verksamhet. Coronaviruset gav oss en extra knuff och ökade takten i vårt nya arbetssätt. Tack vare alla kollegors fantastiska engagemang i att få omställningen att fungera gick detta väldigt smidigt. När världen utanför gungade rejält, tog alla sitt ansvar och ställde upp för varandra. Mer än någonsin var Tripnet-medarbetarna fokuserade, effektiva och snabbfotade för att få alla kunder att känna sig precis lika trygga som tidigare med oss på Tripnet.

I takt med Folkhälsomyndighetens restriktioner och rekommendationer anpassade vi på Tripnet vår verksamhet och gjorde vad vi kunde för att minska smittspridningen. Ulf var flitig på att uppdatera oss med den senaste informationen och vad den innebar i praktiken. Högt som lågt. Vi fick ställa in företagsmassagen, skjuta fram utbildningar för medarbetare och börja med Spock-hälsningar (vilket vi nördar förvisso tycker är roligare än armbågs-hälsningar) istället för varma kramar eller fasta handslag. Men Ulf har även skickat med oss några solskenshistorier:

 – Många svenska företag tillverkade handsprit för att stötta vården
– Scania skickade personal till Getinge för att bygga respiratorer
– Många vänliga krafter hjälpte riskgrupper att handla förnödenheter
– Nya vaccin testades för fullt och svenska AstraZeneca var en av dem
…och Polestar startade produktionen av Polestar 2.

IMG_5451

Kreativitet som flödar och omtanke för varandra

Med Covid-19 och hemmakontor som ett faktum, försvann den fysiska som vi på Tripnet så högt värderar. Men – ur mörkret gav kreativiteten upphov till många energigivande initiativ. Flera av våra teams startade varje dag med gemensamma Teams-möten. Eftermiddagsfika ordnades varje dag för den som kunde och ville, men Ulfs fredagsfika var obligatorisk för alla, precis som i ”vanliga tider”. Katarina införde walk-and-talk med medarbetare vilket innebar att de gick en promenad i den friska luften och enkelt höll avstånd. Sälj-teamet införde ”ring-tid” varje dag för att nå potentiella och befintliga kunder. Att fråga hur andra mådde i denna situation påminde oss om att medmänsklighet är det finaste vi har.

Samhället flaggade tidigt för att isolering och att hemmajobb skulle bidra till stillasittande och ohälsa. Glädjande fick vi omvänd effekt hos oss på Tripnet. Vi var flera som ökade antalet hälsofrämjande aktiviteter och vi påminde varandra om att göra saker vi mår bra av. Flera kollegor sa att vardagspusslet var en enkel match och att stressen försvann. – Jakten på tiden är som bortblåst. Jag känner mig lugnare inombords, men mer koncentrerad och produktiv i mitt arbete. Istället för att sitta i bilkö till och från Göteborg, kan jag ta en löprunda innan arbetsdagen startar och dessutom hämta barnen i skolan, sa Josef Wold, säljare på Tripnet.

Tripnet-spaningar om framtiden

Nu skriver vi november 2020 och har landat i beslutet om att jobba hemifrån fram till sommaren 2021. Vi tror att det är för det bästa och långsiktiga beslut brukar bidra till ett lugn. I dessa tider känns det extra viktigt när det stormar rejält. Ledningen har lyssnat på kollegornas oro, funderingar och tagit till sig frågor som uppkommit. Nu har vi bevisat att vi kan säkerställa driften för våra kunder trots distansen och visat för oss själva att det går att göra affärer även via videosamtal.

På Tripnet gillar vi ju framtidsspaning – så här kommer en:

Troligtvis kommer vi se både fysiska och digitala arbetsplatser. När vi nu bevisat hur bra vi kan arbeta hemifrån, tror jag att den fysiska arbetsplatsen definitivt kommer upplevas mer omodern. Jag tror att vi kommer vilja gå till kontoret regelbundet men behålla flexibiliteten och valfriheten. Arbetsplatsen kanske snarare kommer vara en plats för sociala möten där vi tränar på samarbete, gemenskap och har roligt tillsammans.

Även om pandemin är långt ifrån över är vi nyfikna på vad som väntar runt hörnet. Extra spännande ska det bli att se hur vår bransch formar sig efter pandemin. Digitaliseringen går i rasande takt, molntjänster har aldrig varit så efterfrågade och IT-säkerhet kommer allt högre upp på agendan. På Tripnet har vi upplevt såväl IT-kraschen som Finanskrisen. Nu arbetar vi för fulla muggar för att inte låta Covid-19 göra något annat än att stärka oss. Därför kommer vi fortsätta sjunga ”ja må du leva” två gånger om när vi tvättar händerna, efter instruktioner från vår kollega Pia som är vår egen ”sångpedagog”.

IMG_5367

Slutligen tar vi med oss några väl valda ord från Göran Sjöberg. – Vi är ett himla gott gäng med mycket hjärta och jävlar anamma. Vi kommer att behöva hjälpas åt, både med jobbet och att hantera de frågor och den oro som vi alla säkert känner. Vi ska göra det tillsammans, så som vi brukar ta oss an incidenter och problem. De är till för att lösas!

Insiktsfulla råd under mer än ett kvarts sekel

2020 började riktigt bra. Tripnet fylld...
Martin, Ulf och besökare - Din Safezone i en allt mer komplex IT-värld

Hitta din Safezone, i en allt mer komplex IT- värld

Ulf och Katarina pratade om ämnet i vå...

Global IT-konferens med framtidsspaning

Detta är en extremt nedbantad sammanfat...

Tripnets backsprint utmanade

Nytt för i år var vår alldeles egen t...

Världens häftigaste möte!

Årets tema på VFM var – The Next...

Säsong för årets viktigaste blomma

Årets blomma liknar en vitsippa med sin...

The Tripnet Story – Tripnet 25-år

24-timmar party

Första februari 2020 fyllde Tripnet 25 år. Vad passar då bättre än att fira detta med fest i ett helt dygn. Jag vill redan här be dig som läsare om ursäkt. Detta inlägg är tveklöst mest intressant för dig som var med på festen, vilket var personal, styrelse och advisory board med respektive. För alla andra finns viss risk att allt nedan är obegripligt och/eller ointressant. Med vår verksamhet kan vi aldrig stänga ner, vi har alltid personal redo om något skulle hända med våra kunder system. Därför hade vi festen hos våra härliga grannar Hotell Gothia Towers och Lisebergs Wärdshus, några minuters promenad från kontoret så att alla skulle kunna vara med. Festen arrangerades av vår Ciceron Stefan Odelberg tillsammans med mig.

Kingsize, SPA och busspoängpromenad

Vi började kl 11.00 med incheckning på Gothia Towers. Vi fortsatte med en Kingsize på Heaven 23 som lunch, följt av SPA på Upper House. Efter det körde vi en poängpromenad, med frågor om Tripnet. Som vanligt när Stefan och jag är i farten spårar det lätt ur. Poängpromenaden hade 25-frågor och var 34 kilometer lång, vi promenerade 2 km – resten åkte vi buss. Vid varje stopp välkomnades vi av en engelsk butler som tog emot oss och vinkade av oss. Han var aldrig med på bussen utan materialiserades vid varje stopp… Teleportering när det funkar som bäst, "Beam me upScotty".

Vi hann passera kontoret på Åvägen 40, Katrinelundsgymnasiet där nördarna möttes 1986, första kontoret på Åvägen 6, Landvetter flygplats där Martin jobbade 1995, hans busshållplats Rya Sand, innan vi var framme i Hindås och huset där min mormor hyrde ut ett rum till nördarna. Vi fortsatte via Martins föräldrar och Hindås Pizzeria för att avslutas hemma hos mig och min familj. Av budgettekniska skäl (de jobbar gratis) tog mina föräldrar hand om gästerna. Min mamma brukar ju grilla korv på Trailvarvet, så de känner de flesta av mina kollegor. Min mamma tyckte att framför allt Mehdi var så väldig trevlig och intresserad, framför vilka kloka råd har hon skickat med mig i livet. Det var fråga 15 på poängpromenaden.

Så vill Tripnet fira det med dig

Hemma i Hindås bjöds det på kebabpizza, samtidigt som Emil Gullhamn framförde låten ’Så vill Tripnet fira det med dig’ som han och Sebastian Hallifax specialskrivit för att fira Tripnets 25-årsjubileum. Själv var jag med och skrev texten, men denna gång höll jag mig borta från mikrofonen. Du hör låten i videon nedan.

På väg tillbaka till Göteborg fick Stefan bussen att stanna och plocka upp en tjej som liftade.  Vår lifterska visade sig vara Linda Smedberg som underhöll oss med lite stand up. Stefan har bott granne med Linda. Märkligt nog smet Stefan av bussen innan Linda hann diskutera hans avflyttningsfest och anledningen till att Stefan inte får flytta tillbaka till Hindås.

Efter att vi piffat till oss på hotellet samlades vi på Lisebergs Wärdshus för middag och underhållning.

Middag på Lisebergs värdshus

Först hälsade Stefan och jag gästerna välkomna från stora scen på Liseberg. Jag ville ju göra en mer storslagen fest än när vi fyllde 20 år, då vi hyrde Rondo. Bra idé, men eftersom det var januari fick gästerna stå kvar inomhus.

Efter det bjöds det på varieté som började med Loppcirkus, innan vi satte oss till bords. Under middagen fortsatta underhållningen med en galen fransman och en kyckling som muckade gräl (Jan Unestam), Sveriges bästa mun-trummis (Svante Drake), Fakiren Orthae (Martin Lundström) Sång och musik med Apperance (Annica Svensson, Elisabeth Augustsson och Jonathan Jaarnek) samt Trolleri med Stefan Odelberg och Okan Cetrez. Vi körde första och sista liveframförandet av ’Nördarnas revansch’. Okan körde även sitt numera klassiska nummer från En Talk Talk Show, där han får Martins vin att "magiskt" försvinna.

Fyrverkeri i världsklass

Efter middagen bjöds det på en fantastisk fyrverkerishow, signerad Martin Hildeberg på Göteborgs fyrverkerifabrik. Jag är en riktig sucker när det kommer till fyrverkeri och känner att jag har ganska bra koll. Men nu, när mästarna var i farten, blev resultatet helt magiskt!

Snabbt in igen för kaffe och tårta, samt 5 kilo konfetti och prisutdelning i poängpromenaden. De flesta fick pris. Vi passade även på att uppvakta de kollegor som passerat 50-år samt Stefan som jobbat hos oss i 20 år. Sen öppnade baren och Robert körde DJ. Både ’Nördarnas revansch’ och nya låten ’Så vill Tripnet fira det med dig’ kördes hårt på dansgolvet.

Läggdax

När klockan slog 01.00 var det dags att gå och lägga sig, tyckte restaurangchefen Harald. Några av mina yngre kollegor tyckte dock att det var en bättre idé att hänga i baren på Gothia tillsammans med några ... allt mindre entusiastiska artister. Redan klockan 7 på morgonen efter var det dags att ses i gymmet för ett träningspass. (hoppsan, träningen ströks av "budgetskäl"). Istället käkade vi frukost vid 10-tiden och checkade ut 11:00. Sen åkte vi hem – även om någon av mina yngre kollegor tyckte det var en bra idé att sova en stund i bilen först. (Vilket i detta fall var en synnerligen god idé.)

Så går det till när vi på Tripnet firar 25 år!

Ulf Persson, VD, grundare, festfixare och låtskrivare.

The Tripnet Story – Nördarnas revansch

Lååååångt utan för safezone

En tidig majmorgon i en studio på Erik Dahlbergsgatan, i centrala Göteborg, skapade vi på Tripnet hiphop-historia. Vi samlade hela personalstyrkan, eller i alla fall de som kände sig manade, för att spela in vår egen låt, The Tripnet Story – Nördarnas revansch. Givetvis behövdes en riktigt fet musikvideo till detta.

När vår varumärkesstrateg Gitta på WonderBrand kom med idén att vi skulle göra en hiphop-låt inför e-handelseventet Världens Farligaste Möte, blev jag först helt ställd. Jag svarade självklart nej. Så långt utanför våra egen safe zone skulle vi aldrig komma på tanken att gå, försäkrar Ulf Persson. Jag bad artigt om någon dag för att fundera över idén. Efter det svarade jag nej igen. Men … samtidigt var det ju en bra idé. För att komma ur dilemmat blev min plan att presentera det helt galna upptåget för personalen, som självklart skulle svara nej. Till min stora förskräckelse blev det inget ”nej tack” från Tripnet-gänget, berättar Ulf. När mina galna kollegor nappade, var det all-in som gällde, småler Ulf, och minns de där smått omtumlande veckorna i våras. - Morgonen i studion var första och sista arbetsdagen som började med Jack Daniels i kaffet.

Vi levde hiphop

Projektet sjösattes och det blev brådis. På bara ett par veckor skulle låttexten skrivas, beatet sättas, studioinspelning göras, regi till videon skapas och koreografin spikas. På Tripnet är vi stolta nördar och älskar att grotta in oss och fördjupa oss i saker. När vi tar oss an något är det inte ovanligt att vi löper hela linan ut – och ytterligare lite till. – Jag gillar utmaningar, de får oss att växa. Hela Nördarnas Revansch har fått oss som kollegor att bli mer sammansvetsade.

Bättre teambuilding får man leta efter, säger Ulf. Vi var många som klev utanför vår safe zone den här våren. Vi fullkomligt levde hiphop ett tag. Vid kaffeautomaten på kontoret nynnande någon kollega på en av verserna och på ett annat håll diskuterades klädval och om man verkligen ”var hiphop” på riktigt eller inte. Det jagades rekvisita och spånades på de rätta platserna för inspelning. Lite kul kuriosa är att vi kan unisont konstatera att vår säljchef Katarina och ekonomichefen Hanne har en mycket väl dold, men oerhört stor förkärlek för hiphop. Möjligen skulle de inte själva erkänna detta, men under vår afterwork i samband hela projektet tog de över spakarna i DJ-båset och vevade hiphop-moves nästan ända till gryningen… – Alltså jag får värsta ghetto-rösten när jag rapar den här låten, skrattar Hanne.

IT-historia i en låt

Tripnets historia sträcker sig som bekant långt bak i tiden. När embryot till vårt bolag föddes satt vi iklädda snötvättade jeans och axelvaddar. Det knackades på Commodore 64 och det coolaste vi visste var modem. Några år senare startade vi Tripnet. Vi har varit med och levererat drift av högsta klass i ett kvarts sekel. Vi kallades nördar, med en liten töntstämpel. Idag ser verkligheten annorlunda ut, nu är vi coola nördar! Det har varit en lång resa. Allt detta ville vi fånga i en låt med bara några verser raplyrics. Resultatet blev lyckat, vi är så stolta över vår alldeles egen låt. Däremot kan man kanske diskutera våra insatser rent musikaliskt. – Alltså, taktkänsla är inte riktigt min grej än, jag är VD. Så jag kommer nog att fortsätta mitt vanliga jobb tills jag ser att musikkarriären bär, skrattar Ulf och Amanda fyller snabbt i: – Don’t quit your day job.

Raplåt med större syfte

Att göra en raplåt är en stor, och aningen udda, satsning för ett bolag i Tripnets storlek kan man tycka. – Mycket möjligt att vi har upprört någon. Det är kanske lite provocerande att gå så all-in som vi har gjort, men sådana är vi. Vi skulle aldrig kunna genomföra ett projekt som detta på ett halvdant sätt. Vi skäms inte för oss, menar Ulf. Projektet har, som planerat, gynnat oss ur många olika aspekter. Vilket teamwork! Sammantaget har den här upplevelsen verkligen stärkt oss som grupp. Vi har utmanat oss själva, spexat, tränat på hiphop-moves och gråtit av skratt tillsammans – men självklart har syftet alltid varit att det i slutändan ska gynna oss i såväl marknadsföring som employer branding. Och det har det verkligen gjort. – Vi älskar att jobba med modiga kunder. Det är då man på riktigt kan åstadkomma marknadsaktiviteter som verkligen når ut och ger effekt. Tripnet är en kund som vågar och som inte drar sig för att tänja på sina gränser. Nördarnas Revansch är varumärkesmässigt genialisk, säger Gitta Hertzman Pérez från varumärkesbyrån WonderBrand.

Ulf berättar, från Tripnets årsredovisning 2018/19

The Tripnet Story – Labbrockar, dreamteam och girlpower

TNG, Tripnet next generation

2018 var året då vi bestämde oss för att göra en del förändringar på Tripnet. Vi ville öka vår innovationsförmåga och kreativitet, för att på så sätt finna ännu bättre kunderbjudanden.

En smart omorganisation, fler kvinnor i en mansdominerad bransch och ett alldeles eget IT-labb. Detta var några av våra strategiska beslut som kom att resultera i både vassare erbjudanden och en organisation som blev ännu mer effektiv och dessutom härligare att vara en del utav.

Vi vill självklart kunna fortsätta utvecklas och växa, men aldrig på bekostnad av våra grundvärderingar eller vårt personliga kundbemötande. Omkring 25 personer arbetar just nu tillsammans på Tripnet. Vi är ett lagom stort bolag för att kunna bemöta riktigt stora kunder, samtidigt som vi behåller vårt personliga förhållningssätt. Vår övertygelse är att vi inte ska vara först, men vi ska leverera med osviklig kvalitet.

Martin + Göran = Dreamteam

IMG_1868-Edit

2018 var också året då vi enades om att göra förändringar i vår organisation i syfte att använda våra kompetenser på bästa sätt. Göran Sjöberg ersattes av en ny driftchef och fick på så sätt utrymme att arbeta i en mer kreativ roll som operativ chef, något han har längtat efter. - Tillsammans med Martin Dohmen, vår teknikevangelist, är uppdraget att lyfta Tripnets tjänsteerbjudande till en ny nivå. De är verkligen ett dreamteam, tycker Ulf Persson, vår VD.

Martin fick på samma sätt ett större utrymme för omvärldsanalyser, att verkligen gå på djupet kring branschtrender. I sin roll kan han förkovra sig i ny teknik, besöka IT-mässor och spåna kring framtidsvisioner för bolaget. En perfekt kombination. - Göran har en stark fallenhet för struktur, där ordning och reda alltid har varit i fokus i rollen som driftchef. När detta kombineras med Martins visionära och kreativa sinne som ständigt resulterar i spännande IT-lösningar, skapar de två tillsammans magi, säger Ulf och Martin fyller i: -Vi lägger kraft och fokus på att ännu bättre ta reda på vad som händer där ute i omvärlden, men vi lyssnar också på våra kunder för att förstå vad de behöver, nu och  i framtiden. Vi vill vara snabba med att snappa upp möjliga tjänsteförbättringar och ny smart teknik som kan komma våra kunder till gagn.

Labbrockar och ”alla ska med”

Den som besöker oss kan nu för tiden komma att springa på personalen i vita labbrockar, gestikulerandes och sprudlandes av nya idéer. TripLab är vårt koncept för att skapa ett större utrymme för oss samtliga att forma framtidens Tripnet. - Jag vill ge alla på Tripnet en bättre möjlighet att vara delaktiga i vår utveckling och bidra mot vår vision. Alla får känna sig kreativa och komma med idéer, vara engagerade och delaktiga, berättar Ulf. - Tanken är att vi återkommande samlas i olika konstellationer, ibland hela företaget och ibland i mindre grupper. Vi öppnar upp våra sinnen och släpper fram allt det innovativa som bubblar inombords. Vi tror att det görs bäst om vi lämnar ”jobbet” och beger oss till en annan plats, till ”labbet” helt enkelt.

Framstående kvinnor

IMG_0451

Att IT är en mansdominerad bransch är inget nytt, men vi kan stolt konstatera att vi på Tripnet går mot strömmen. Under 2018 var samtliga nyrekryteringar kvinnor. Vi kan dessutom skryta med att vi har 50 % kvinnor på de tyngsta befattningarna i bolaget; säljchefen Katarina Näslund (internrekryterad) och driftchefen Pia Carlsson.

- De som var bäst lämpade för våra utannonserade tjänster var glädjande nog kvinnor, vilket är fantastiskt kul. Vi har en inkluderande människosyn där vi uppskattar folk med olika bakgrund och kön. Alla är välkomna. Vi slipper likriktning och får många olika infallsvinklar och ett värdefullt utbyte av varandra. Därför välkomnar vi verkligen kvinnor till vår mansdominerade vardag.

 

Ansvarstagande är ett måste

”Ett företag kan faktiskt inte k...

Engagemang med många syften

Techsektorn larmar om kompetensbrist. Un...

En natt på Tripnet

Varför pratar vi inte mer öppet om inf...

Tripnet uppmuntrar unga till innovation och entreprenörskap

Tripnet är stolt partner till Ung Före...

The Tripnet Story – Från fikafest till friskvårdsfokus

Hitta din träningsnivå

Vad har Martin Dohmens pappa, receptionisten Amanda, säljchefen Katarina och vår VD Ulf gemensamt? Jo, de har alla sprungit eller gått runt det natursköna motionsloppet Trailvarvet, som varje år inleder Göteborgsvarvet-veckan. Friskvård på företaget är bäst om alla kan vara med. Det är just därför vi på Tripnet har valt att troget sponsra Trailvarvet, som lockar med utmaningar för både elitidrottare och motionärer.

I en knapp handfull år har vi nu varit med som stolt huvudpartner till eventet – en av årets allra största höjdpunkter, om du frågar oss. - Det fina med Trailvarvet är att alla kan vara med och motionera. Oavsett om man är van löpare eller bara sugen på en naturskön promenad i Änggårdsbergen och genom fantastiska Botaniska Trädgården, säger Ulf Persson.

Alla ska med

När Tripnet grundades för snart 25 år sedan, såg det lite annorlunda ut på kontoret. På rasterna fanns det fikabröd i överflöd och någon fokus på träning och hälsa var det inte tal om.

När Ulf plötsligt började träna efter ett 37-årigt liv som stillasittande, kände han sig manad att sprida trenden vidare till sina kollegor. En anmälan till Stavvarvet, föregångaren till Trailvarvet, skickades in och därefter blev loppet en tradition för oss på Tripnet. Istället för att sponsra det stora varvet, väljer vi alltså Trailvarvet, som årligen lockar runt 1000 motionärer.
- Det är många företagsledare och ledningsgrupper runt 40-50-årsåldern som vill vara lite alfahannar och känner att Göteborgsvarvet är en cool utmaning, och så drar de med sig några ur personalen på detta. Men då missar man ju hela bredden. Vi vill att alla ska kunna vara med, inte bara de som är erfarna motionärer. Trailvarvet är det ultimata loppet, hävdar Ulf.

Tripnets backsprint

Trailvarvet går i skiftande natur på flacka vägar, branta stigar och slingriga grusvägar, genom en smått magisk natur, klädd i full vårskrud. Allra vackrast är kanske Botaniska Trädgården som står i full prakt under sköna maj, då loppet hålls varje år. Det går att välja den 11,5 kilometer riktigt tuffa trailbanan, som passar bäst för den erfarne löparen, eller en 8 km lite snällare sträcka för den som önskar en skön promenad.

Vi brukar varje år erbjuda både personal, kunder, partners och våra familjer en startbiljett till loppet. I vårt eget partnertält samlas vi för trevligt umgänge före och efter loppet, med korvgrillning och stärkande energidryck. Under 2019 års upplaga ökade vi dessutom på samarbetet ännu lite mer och tog värdskapet för det nya spurtpriset, som därför också kallas för Tripnet Backsprint. Det gäller att vara snabbast upp för den sista backen upp till toppen på banan, en 180 meter lång sträcka och en stigning på cirka 10 höjdmeter. En svettig och rolig utmaning.

Varje år blir vi fler och fler som tar oss igenom Trailvarvet, vilket är fantastiskt roligt. Detta märks även på kontoret. - Mina kollegor, inklusive jag själv, har börjat röra på oss och hålla igång med kontinuitet. Ansträngningarna märks. Vi är ett gäng friskare, gladare, starkare och stoltare datanördar som varje år laddar och ser fram emot loppet. Nu ska vi peppa ännu fler att vara med nästa år. Denna möjlighet får man inte missa, säger Ulf.

The Tripnet Story – Hur Ulfs nördighet har bidragit till 'The Tripnet Feeling'

Från IQ till EQ

Ända sedan Tripnet grundades, när Internet fortfarande var svartvitt, har vi präglats av våra starka och orubbliga värderingar. Det finns en utmaning i detta – men också en möjlighet för VD-Ulf att gräva ner sig i ett helt nytt intresseområde…

Under åren har vi jobbat hårt för att svetsa samman personalen och skapa en stark förmåga att samspela för att lyfta gruppen. Vi har delvis gjort detta med hjälp av IDI – Interpersonal Dynamics Inventory. IDI avser att ge deltagaren ökad insikt om sitt eget beteende – som det upplevs av andra, ökad förståelse för andra människors olika beteendestilar och de behov som kan ligga bakom deras beteende samt vara ett verktyg för att utveckla förmågan till samspel och samarbete med andra människor.

Knasiga gadgets och sous vide-kokare

Enligt IDI finns det fyra grundläggande beteendestilar; Relator, Motivator, Processor och Producer. Hur beter jag mig och hur uppfattar andra mig i min roll på jobbet? När man lär sig att förstå hur man uppfattas och kan anpassa sitt beteende mot andra effektiviseras och förenklas samarbetet enormt. En av de drivande krafterna bakom vårt viktiga arbete att ”kitta” ihop personalen är Ulf Persson, vår VD. Han har en enastående förmåga att gå på djupet och verkligen ”nörda” ner sig i sina intressen. Det kan, förutom datorer förstås, handla om sous vide-kokare, avancerade systemkameror eller Star Wars-gadgets. I IDI har han fått ytterligare ett område att dyka djupt i.

Tripnet arbetade i många år nära Kaj Svensson på Svenskt Ledarskap för att bygga teamet och forma bolagets förhållningssätt. – Kaj har varit en fantastisk mentor och det känns härligt att jag nu har möjlighet att ta detta vidare på egen hand, säger Ulf och fortsätter, – Jag tycker det är intressant med människors beteenden och hur relationer formas och påverkas efter dessa. Kaj har enträget arbetat tillsammans med mig och gett mig många olika verktyg, IDI är ett av dessa. När jag frågade honom om det var möjligt att jag själv skulle kunna bli handledare så tyckte han att det var en bra idé. Varför ska vi behöva ta hit en konsult från Stockholm för att stötta oss i detta, när jag själv är så nyfiken och villig att lära mig? Men – i en värld där man är omgiven av idioter är det viktigt att välja rätt, ler Ulf, och ger en känga till den mycket omtvistade boken som såväl han som större delen av Sveriges psykologkår ifrågasätter.

Ulf tog alltså saken i egna händer och har nu licensierat sig till IDI-handledare och ansvarar därmed för Tripnets fortsatta arbete med detta verktyg.

Från fyrkantigt IT-bolag till hjärtlig kärlek och värme

Ulfs och medgrundaren Martins vision om att skapa en familjär, trygg och inkluderande kultur på Tripnet har varit påtaglig sedan starten för snart 25 år sedan. Den har till och med intensifierats och vuxit sig ännu starkare de senaste åren. Det är viktigt att skapa band mellan medarbetarna. Det kan vara gemensamma fikastunder, lunchhäng i företagets matsal eller aktiviteter långt efter att jobbklockan ringt ut medarbetarna från kontoret. Vi är helt enkelt måna om att vi ser varandra, att vi umgås och får de där sociala stunderna tillsammans. Frågeställningen och utmaningen som hela tiden har kantat företaget är; hur kan ett till synes fyrkantigt IT-företag, som sysslar med avancerade tekniska tjänster, uppfattas som varmt och välkomnande? Svaret är nog redan uppenbart. Summan av alla insatser och avsikter har bidragit till en tydlig kultur. Vi kallar den helt enkelt för The Tripnet Feeling!

Vi vill uppfattas som goda medmänniskor som är bra på dialog, feedback och aktivt lyssnande. Vi ställer upp och håller vad vi lovar. Vi vill uppfattas som okomplicerade människor med glimten i ögat och med skarpa hjärnor. Vi är också oerhört måna om att olikheter tillåts skapa bredd i organisationen

Vi tror på att leda med hjärtat, på ett ledarskap baserat på omtanke, kärlek och goda intentioner. Vi väljer att respektera varandra och dra nytta av allas goda kvaliteter, såväl personliga beteendestilar som kompetenser.

- Varför agerar och tänker vi som vi gör? Varför missförstår vi varandra ibland och varför har vi de värderingar vi har? Precis som när jag började skruva isär radioapparater som liten, har jag upptäckt att man kan lära sig mycket genom att ”skruva” på människor och organisationer, berättar Ulf. Jag ville förstå hur saker och ting hänger ihop, även på det mänskliga planet.

Vi har byggt ett team utöver det vanliga

Självkännedom främjar samarbete. Hur funkar du på jobbet? Är du den som driver gruppen mot ett tydligt mål? Kanske är du den som skapar ordning och reda, den som inspirerar dina kollegor, eller är du den som månar om att alla är med på båten och mår bra? Oavsett beteendestil, tror vi på Tripnet att alla behövs, och att vi kan anpassa våra beteenden så att gruppen fungerar optimalt. Vår egen lagkänsla är något alldeles extra och våra kunder pratar ofta om den speciella känslan man får vid en kontakt med oss, eller under ett besök på vårt kontor i Gårda. The Tripnet Feeling har kommit från ett medvetet värderingsarbete och vi jobbar stenhårt för att behålla känslan intakt

Positiva effekter av IDI

 • Du blir bättre på att samspela med andra. Du kommer att bättre förstå hur ditt eget beteende påverkar andra människor. Du blir medveten om dina styrkor och hur du kan minimera dina svagheter.
 • Du sparar energi till när du behöver den som bäst. Du kommer att lära dig när dina styrkor och talanger är nödvändiga för andra och i vilka sammanhang du bör anpassa ditt beteende.
 • Du gör andra bättre. Du kommer att förstå drivkraften bakom andras beteende och hur du kan stötta och hjälpa andra på ett mer konstruktivt sätt.
 • Ökad öppenhet ger tillit. När resultatet presenteras i en grupp som arbetar ihop, utvecklas man tillsammans. Medlemmarnas unika styrkor blir tydligare och kommer alla till del. Missförstånd minskar och toleransen för olikheter ökar.

The Tripnet Story – War Room och McDonalds på Black Friday

Snart Black Friday

Det är slutet på november och stormen närmar sig. Allt det enorma arbete som lagts ner och de gedigna förberedelser, som vi har gjort under ett års tid, ska nu utsättas för den stora prövningen. IT-branschen håller andan. Black Friday, bring it on!

Detta är utan tvekan en av årets största utmaningar. Dygnet då näthandlare över hela världen sätter vår yrkesskicklighet på prov. Men, för oss på Tripnet pågår denna händelse mycket längre än bara det hysteriska shoppingdygnet. Faktum är att vi påbörjar förberedelserna redan ett år tidigare. Vi ser alltid till att ha tidiga uppstartsmöten och arbeta fram proaktiva lösningar för att manövrera kommande års belastningstoppar. Vi vet att ju bättre vi är rustade, desto mindre blir problemen under ”peak-perioderna”.

Allt handlar om att skapa en bra planering tillsammans med alla inblandade parter, att bygga relationer mellan människor och ge dem de verktyg som behövs. Att bygga ett bra team med rätt kompetenser helt enkelt! Att trimma in tekniken och människorna med realistiska tester tar tid, men dessa förberedelser är en förutsättning för ett bra slutresultat.

Skrytvarning – Tripnet skapade e-handelshistoria!

Med ett par decenniers facit i hand kan vi konstatera att vi genom åren lyckats erbjuda IT-tjänster av högsta klass. Våra fantastiska medarbetare har år efter år stått på tå för att leverera drift – vilken verkligen sätts på prov under just Black Friday, som inte bara innebär massiv ökning av trafik, utan också hot i form av hackare som gärna gör sitt yttersta för att ställa till det just denna dag.

Vi kan med stolthet summera att vi som driftpartner varit med och skapat e-handelshistoria, inte bara en gång. 2017 slog Norska bolaget Elkjøp Nordic A/S alla tidigare nordiska försäljningsrekord och omsatte över 1,3 miljarder norska kronor under ett enda dygn. Året därefter ökade försäljningen ytterligare. Svindlande siffror – och en helt fantastisk prestation av alla inblandade parter. Tripnet ansvarar för Elkjøps drift och infrastruktur för koncernens e-handel.

Joakim på Black Friday

Big Mac och company fixade biffen

Dagen D är alltid extra speciell. Det märks liksom i väggarna att något stort är på gång. Folk är peppade, kommer tidigt och taggar till det där lilla extra. Vi ser till att vårt ”war room” är väl rustat för ett riktigt hektiskt dygn.

Det massiva trycket i inledningen av förra årets Black Friday föranledde till en början en viss oro. Var det frågan om en DDoS-attack? Men vi kunde snabbt konstatera att det bara var väldigt shoppingsugna människor som besökte webbplatserna. Under de mest intensiva timmarna på natten, var trycket tvåhundra gånger större än en vanlig dag! Så ni kan ju förstå att det var lite extra hektiskt just vid denna tidpunkt.

För vissa (läs Joakim Andersson och Jonas Lindqvist) i personalstyrkan blev det långa arbetspass och väldigt lite sömn, dagarna runt Black Friday. Tur då att vår grymma säljchef Katarina Näslund tog extra väl hand om oss. Förra året dukades en härlig buffé med extra stärkande nyttigheter upp, men den som verkligen fattade vad personalen i War Room behövde, var Katarina. En snabb sväng förbi McDonalds och några take away-burgare var allt som krävdes för att skapa frid och fröjd på det stressiga nattskiftet …

Vi på Tripnet ser med skräckblandad förtjusning fram emot kommande utmanande svarta fredagar – och vi är mer redo än någonsin!

Anekdoter 1976-1995 och reflektioner 1995-2015, med start på: The Tripnet Story – Tripnet 20 år

Vill du höra fler sköna historier?

eller ... vill du också bli en del av The Tripnet Story? Hör av dig!

Våra senaste artiklar

Ansvarstagande är ett måste

”Ett företag kan faktiskt inte känna ansva...

Engagemang med många syften

Techsektorn larmar om kompetensbrist. Ungdomsarbet...