Vi ger dig insiktsfulla råd och tar totalt ansvar för dina IT-system

Dygnet runt, årets alla dagar, övervakar vi och ser till att dina IT-system fungerar som de ska. Du kan alltid känna dig trygg med att vi tar det totala ansvaret för att säkerställa driften och proaktivt arbetar för att minimera framtida störningar.

Får vi bjuda på lite kunskap?

Du är varmt välkommen 28 mars när vi fördjupar oss i NIS 2-direktivet och dess påverkan på din verksamhet. Jag har bjudit in Rikard Bodfors från Bodforss Consulting för att berätta mer om NIS 2-direktivet, ett EU- direktiv för att öka IT-säkerheten inom unionen, och hur det påverkar dig och din verksamhet. Vilka krav behöver du ställa på dina leverantörer? Hur långt kommer man med god informationssäkerhet? Jag kommer även berätta om hur vi på Tripnet jobbar för att vara redo.

Din personliga driftspartner

Att skapa affärsnytta för dig som kund är viktigt för oss. Det gör vi med vår kunskap, teknik, erfarenhet och storlek. Vi är tillräckligt stora för att alltid ligga i framkant, samtidigt som vi inte är större än att vi har en unik relation till varje kund.

The Tripnet Story

Sedan starten 1995 har vår drivkraft varit hängiven nördighet, entusiasm, envishet och nyfikenhet. Kort sagt har vi förenat hjärta med hjärna, vilket har resulterat i långvariga kundrelationer och ständigt nya landvinningar. Det är vi på Tripnet mycket stolta över.

Hör gärna av dig!

Telefonnummer, e-postadresser och kartor.

Våra senaste artiklar

Ansvarstagande är ett måste

”Ett företag kan faktiskt inte känna ansva...

Engagemang med många syften

Techsektorn larmar om kompetensbrist. Ungdomsarbet...