Säkerhetsrevisioner – en proaktiv och god investering

Den accelererande digitaliseringen, som inte minst drivs på av pandemin, skapar ökade krav på såväl IT-säkerhet som informationssäkerhet. Vi ser nu en starkt växande efterfrågan på säkerhetsrevisioner.

Vi ger dig insiktsfulla råd och tar totalt ansvar för dina IT-system

Dygnet runt, årets alla dagar, övervakar vi och ser till att dina IT-system fungerar som de ska. Du kan alltid känna dig trygg med att vi tar det totala ansvaret för att säkerställa driften och proaktivt arbetar för att minimera framtida störningar.

Nyttan med containers

Den inledande kunskapsfrukosten 2021 tar sikte på nyttan med containers – vad ser vi? 11 mars 2021 möter du Niklas Gustavsson från Zool Engineering och Tripnets egen Göran Sjöberg, som  berättar om vad de  ser.

Din personliga driftspartner

Att skapa affärsnytta för dig som kund är viktigt för oss. Det gör vi med vår kunskap, teknik, erfarenhet och storlek. Vi är tillräckligt stora för att alltid ligga i framkant, samtidigt som vi inte är större än att vi har en unik relation till varje kund.

The Tripnet Story

Sedan starten 1995 har vår drivkraft varit hängiven nördighet, entusiasm, envishet och nyfikenhet. Kort sagt har vi förenat hjärta med hjärna, vilket har resulterat i långvariga kundrelationer och ständigt nya landvinningar. Det är vi på Tripnet mycket stolta över.

Hör gärna av dig!

Telefonnummer, e-postadresser och kartor.

Våra senaste artiklar

VD har ordet – Årsbokslut 2020

Detta är en artikel från Tripnets årsredovisnin...

Ungt entreprenörskap – en hjärtefråga

Detta är en artikel från Tripnets årsredovisni...

Insiktsfulla råd under mer än ett kvarts sekel

2020 började riktigt bra. Tripnet fyllde 25 år o...