Vi ger dig insiktsfulla råd och tar totalt ansvar för dina IT-system

Dygnet runt, årets alla dagar, övervakar vi och ser till att dina IT-system fungerar som de ska. Du kan alltid känna dig trygg med att vi tar det totala ansvaret för att säkerställa driften och proaktivt arbetar för att minimera framtida störningar.

Varmt välkomna till årets sista Kunskapsfrukost!

Snart är pandemin över, men vi brottas istället med krig, ränta och energipriser. Vi är alla i behov av förståelse för de trender som kommer påverka oss på kort och lång sikt. Hans Werner, VD på Radar, har under flera år pekat på brister och risker kring vår energiförsörjning. Han utgår från ett IT-perspektiv, men det han beskriver påverkar oss alla.

Din personliga driftspartner

Att skapa affärsnytta för dig som kund är viktigt för oss. Det gör vi med vår kunskap, teknik, erfarenhet och storlek. Vi är tillräckligt stora för att alltid ligga i framkant, samtidigt som vi inte är större än att vi har en unik relation till varje kund.

The Tripnet Story

Sedan starten 1995 har vår drivkraft varit hängiven nördighet, entusiasm, envishet och nyfikenhet. Kort sagt har vi förenat hjärta med hjärna, vilket har resulterat i långvariga kundrelationer och ständigt nya landvinningar. Det är vi på Tripnet mycket stolta över.

Hör gärna av dig!

Telefonnummer, e-postadresser och kartor.

Våra senaste artiklar

ISO27001 – certifiering som skapar affärsnytta

När Tripnets säkerhetschef Göran Sjöberg häls...

Moderna metoder för effektiv IT-drift

På slaget 08.30 hälsade Tripnets tekniske ch...

Tripnets miljöansvar är summan av medarbetarnas personliga engagemang

Det är en varm och solig dag när vi samlas i V...