Trygghet och ansvar.

Vi levererar insiktsfulla råd och tar totalt ansvar för din IT-drift – i publika moln, Tripnet Cloud och datacenter – oavsett om det är drift av din e-handel, dina webbapplikationer, affärssystem, interna IT-lösningar eller andra system med höga krav. Vårt mål är att du som kund vinner tid, tillgänglighet och kostnadseffektivitet. Hos oss är det enkelt för dig att vara kund

Totalt ansvar för din IT-drift

Vår kärnverksamhet är drift av dina viktigaste IT-system, vad är affärskritiskt för dig? Dygnet runt, alla årets dagar övervakar vi och ser till att dina system fungerar, åtgärdar om något händer och säkerställer proaktivt att problem inte uppstår igen. Att vara kund hos Tripnet är enkelt. Vi vill träffa dig på regelbundna driftsmöten och ser fram emot att du kontaktar vår servicedesk i alla ärenden.

Tripnets affärsmodell, Tetrismodellen
Systemingenjör vid skrivbordet
Robert Wemmenlöv

Systemdrift

Vi erbjuder kvalitetssäkrad drift med felavhjälpning dygnet runt, systemuppgraderingar och tekniskt underhåll. Våra säkerhetslösningar, som säkerhetskopiering, brandväggar, lastbalansering och katastrofsäkring garanterar en säker och tillgänglig drift.

Applikationsdrift

För många organisationer och företag är hög tillgänglighet av affärskritiska applikationer en avgörande faktor. Genom underhåll och övervakning säkerställer vi att era applikationer fungerar. Vi jobbar ofta nära applikationsleverantören eller utvecklarna, vilket gör att du som kund kan känna dig trygg med att vi tar helhetsansvar.

Datacenterdrift

Vi hjälper dig välja det som passar dina behov bäst, publika moln, Tripnet Cloud och vårt egna datacenter. Grunden för pålitlig och effektiv IT-drift är att välja rätt infrastruktur och att underhålla den på rätt sätt.

Vi tar säkerhet på allvar

Den accelererande digitaliseringen, som boostats av pandemi och invasion, skapar ökade krav på såväl IT-säkerhet som informationssäkerhet.

ISO 27001 Liggande Sv

Vi träffas gärna och berättar mer

Telefonnummer, e-postadresser och kartor.

Våra senaste artiklar

Entreprenörskap på Emax 2024 – En Inspirerande Upplevelse

– I år hade jag förmånen att delta i arbe...

Rundabordssamtal om Informationssäkerhet och ISO 27000

– Under de senaste veckorna har vi haft för...