Trygghet och ansvar.

Vi levererar insiktsfulla råd och tar totalt ansvar för din IT-drift – i publika moln, Tripnet Cloud och datacenter – oavsett om det är drift av din e-handel, dina webbapplikationer, affärssystem, interna IT-lösningar eller andra system med höga krav. Vårt mål är att du som kund vinner tid, tillgänglighet och kostnadseffektivitet. Hos oss är det enkelt för dig att vara kund

Tripnets affärsmodell, Tetrismodellen

Totalt ansvar för din IT-drift

Vår kärnverksamhet är drift av affärskritiska IT-system. Dygnet runt, alla årets dagar övervakar vi och ser till att systemen fungerar, åtgärdar om något händer och säkerställer proaktivt att problem inte uppstår igen. Att vara kund hos Tripnet är enkelt. Kund hos oss ingår alltid regelbundna driftsmöten och du kan alltid kontakta vår servicedesk i alla ärenden.

Du får insiktsfulla råd och vi tar totalt ansvar för din IT-drift. Vi är din partner som, och hjälper dig med din drift oavsett om dina system driftas i Tripnets molntjänster, våra datorhallar eller publika molntjänster. Eller ännu bättre i en kombination av detta baserat på vad vart och ett av dina system har för behov. Genom vårt arbete med informationssäkerhet hjälper vi dig gärna vid revisioner.

Informationssäkerhets-workshop

Den accelererande digitaliseringen, som inte minst drivs på av pandemin, skapar ökade krav på såväl IT-säkerhet som informationssäkerhet.  Just nu hjälper vi dig att komma igång genom att bjuda på vår informations-säkerhetsworkshop.

Applikationsdrift

För många organisationer och företag är hög tillgänglighet av affärskritiska applikationer en avgörande faktor. Genom underhåll och övervakning säkerställer vi att era applikationer fungerar. Vi jobbar ofta nära applikationsleverantören eller utvecklarna, vilket gör att du som kund kan känna dig trygg med att vi tar helhetsansvar.

Systemingenjör vid skrivbordet

Systemdrift

Vi erbjuder kvalitetssäkrad drift med felavhjälpning dygnet runt, systemuppgraderingar och tekniskt underhåll. Våra säkerhetslösningar, som säkerhetskopiering, brandväggar, lastbalansering och katastrofsäkring garanterar en säker och tillgänglig drift.

Datacenterdrift

Grunden för pålitlig och effektiv IT-drift är att välja rätt infrastruktur och att underhålla den på rätt sätt. Vi hjälper dig välja det som passar dina behov bäst, publika moln, Tripnet Cloud och vårt egna datacenter. Tripnet datacenter är fördelat på flera olika byggnader och utrustat för maximal driftsäkerhet.

Systemingenjör jobbar i patchskåp

Utmaningen, lösningen och resultatet. Träffa några kunder.

Våra kunder är såväl multinationella industriföretag som handelsföretag, myndigheter och organisationer. Gemensamt för dem alla är att de har höga krav på flexibel, säker och kostnadseffektiv systemdrift.

Självprovisionering men med tillgång till insiktsfulla råd

Genom ett samarbete med Tripnet kan det privatägda familjeföretaget Kynningsruds lilla IT-avdelning få assistans med att tillgodose företagets hela IT-behov. Detta genom en delad molnlösning som erbjuder kapacitet, lagring och säkerhetskopiering med drift och övervakning av dessa tjänster.

Tripnet Cloud ger Castellum rörelsefrihet och flexibilitet

När verksamheten är i konstant förändring krävs flexibla lösningar. Med IT på kran – i form av Tripnet Cloud – får transaktionsintensiva Castellum tillgång till datakraft utifrån behov och kan på köpet konstatera att kostnaderna har sjunkit. Under många år har Castellum och Tripnet utvecklat ett förtroendefullt, ömsesidigt och givande samarbete som gynnar båda parter.

Egain och Tripnet i gemensamt Google Cloud-projekt

Att energieffektivisera bostadsbyggnader och därmed göra världen bättre – kräver hög driftsäkerhet, konstant övervakning och lokal support. I snart 15 år har teknikbolaget Egain samarbetat med Tripnet, som säkerställer att lösningarna fungerar dygnet runt. Sedan ett år tillbaka använder Egain Google Cloud – vilket resulterat i ett nytt erbjudande hos Tripnet.

Molnlösningar anpassade efter Stendahls kunder

För att kunna vara flexibla och hantera alla sina kunders olika hostinglösningar och applikationer är valfrihet A och O för Stendahls. I snart 20 år har de haft ett samarbete med Tripnet, som har gett dem en helhetslösning som fungerar för såväl kunder som den egna verksamhetens datalagring och backup-behov.

Alla vinner på driftsäker tillgänglighet

Med över 250 000 besökare varje månad som ska kontrollera om de vunnit, plocka ut vinster eller köpa nya lotter är en bekymmerfri drift och säker tillgänglighet av stor vikt för Miljonlotteriet. Sedan Tripnet tog ansvar för driften har prestandan ökats i takt med att besökarantalet vuxit, på ett smidigt och obemärkt sätt.

Några relaterade artiklar

Insiktsfulla råd under mer än ett kvarts sekel

2020 började riktigt bra. Tripnet fylld...

Mot högre höjder och bredare vyer

Ett av de mest spännande uppstarts-proj...

Hur hanterar man en DDoS-attack? (Del 2)

I första delen av vår artikelserie ber...

Prestandakrävande applikationer för komplex miljö

Genom att skapa en virtualiserad lösning, där lasterna är fördelade på olika servrar för ytterligare redundans och skalbarhet (lastbalansering), har Tripnet mött Omilons stora krav på prestanda. Miljön är dessutom GDPR-anpassad, vilket är ett måste för verksamheten, som behandlar oerhörda mängder av personlig information.

Högsta driftsäkerhet och dedikerad tekniker

Blue Mobile Systems kunder finns inom säkerhetsbranschen där IT-kraven är extremt höga och systemen kräver högsta driftsäkerhet nattetid. Genom ett driftavtal som gäller 24/7, med anpassade tidpunkter för underhåll, säkerställer Tripnet support dygnet runt om något händer. Blue Mobile Systems har en dedikerad tekniker och Tripnet är mycket aktiva i felsökningsprocessen.

Smart IT-lösning för växande efterfrågan

Med en snabbt växande affär var Smarteyes i behov av en extern driftpartern. Tripnets lösning har resulterat i virtuell serverkapacitet, drift och övervakning 24/7 samt applikationsdrift, kompletterat med kontinuerliga driftsmöten, planering för framtiden och löpande rådgivning.

Våra senaste artiklar

Engagemang med många syften

Techsektorn larmar om kompetensbrist. Un...

En natt på Tripnet

Varför pratar vi inte mer öppet om inf...

Vi träffas gärna och berättar mer

Telefonnummer, e-postadresser och kartor.