Välkommen på Kunskapsfrukost

Tripnets Kunskapsfrukostar är en serie seminarier som tar upp aktuella ämnen inom IT. Vi bjuder på inspiration, kunskap, insiktsfulla råd och frukost. Vi vänder oss till dig som på något sätt arbetar med, eller berörs av, strategiska IT-frågor. Missa inte detta!

Fokus på informationssäkerhet och omvärld 2024.

28 mars – Vad är NIS2 och hur påverkar det din verksamhet?

På Kunskapsfrukosten 25 mars pratade Rikard Bodforts om NIS 2, där fick vi ett antal konkreta tips:

 • Utred om ni omfattas.
 • Utbilda ledningen och personalen.
 • Etablera ett välfungerande Ledningssystem för informations/cybersäkerhet, baserat på
  lämplig internationell standard, implementera minst minimiåtgärderna!
 • Arbeta systematiskt och kontinuerligt med era risker.
 • Ställ tydliga avtalade krav på era leverantörer och följ upp efterlevnad.
 • Etablera incidenthanteringsprocesser och rapporteringsrutiner.
 • Anmäl till tillsynsmyndigheten

Om du missade frukosten, så hör av dig så kan du få ta del av inspelningen. Eller varför inte gå Rikards utbildning nedan?

25 april – Vad är NIS2 och hur påverkar det din verksamhet?

Torsdag 25/4 kommer Rikard Bodforss från Bodforss Consulting genomföra en utbildning i NIS 2 i samarbete med oss på Tripnet. Kostnaden är 2 995 kr/person, det är max. 10 deltagare per kurstillfälle. Utbildningen hålls i våra lokaler på Åvägen 40, Göteborg.

Ledningsutbildningen  är skräddarsydd efter lagkraven i NIS2 och vänder sig till ledningsgrupper och styrelser i verksamheter som omfattas av NIS2 kraven. Rikard går igenom grunderna i systematiskt riskbaserat säkerhetsarbete anpassat för samhällskritisk verksamhet. Du kommer under en halvdag få lära dig vilka krav som ställs på verksamheten och vilket ansvar ledningen har för cybersäkerheten. Han kommer även att gå igenom metoder för riskhantering och styrning av cybersäkerhet. Under kursen kommer det att blanda föreläsningar med gruppdialog. Tillsammans bygger vi upp en verktygslåda med metoder som du sedan kan använda i din verksamhet.

Efter genomförd kurs kommer du få, förutom ett kursintyg, få:

 • God kunskap om hur man ska tänka när man arbetar systematiskt och riskbaserat med cybersäkerhet
 • Förståelse för de regulatoriska kraven
 • Metoder för riskhantering och styrning av säkerhetsarbetet
 • Kompetens att kunna utvärdera effektiviteten i cybersäkerhetsarbetet

8 maj och 5 juni – Rundabordssamtal om informationssäkerhet och ISO 27001

Under våren kommer vi att hålla ett antal rundabordssamtal kring informationssäkerhet på Tripnets kontor. Vi kombinerar frukost med samtal och erfarenhetsutbyte kring informationssäkerhet och ISO 27001. Det blir en variant på Kunskapsfrukost med fokus på dialogen, ingen vanlig Powerpoint. I ställer delar både vi på Tripnet och deltagarna med sig av sina erfarenheter och tankar. Vi sätter samman kunder som vi tror kommer att passa bra tillsammans, så att vi kan ha en öppen dialog.

Vi erbjuder även anpassade utbildningar och workshops inom informationssäkerhet, ISO 27001 och NIS 2.

Alltid på Kunskapsfrukost

Klassisk kunskapsfrukost:

Tid: På plats inklusive frukost kl 07:30 – 09:45
Live-streamat webbinar kl 08:30 – 09:45
Plats: Bergakungen, Skånegatan 16, Göteborg
Livestream: Meddelas efter anmälan

 

Rundabordssamtal:

Tid: 8:00-10:00, Frukost serveras under samtalet.
Plats: Tripnet AB, Åvägen 40, Göteborg
Livestream: Fysiskt möte

 

Anmälan

Några tidigare Kunskapsfrukostar

Containerteknik – snart en del av varje utvecklares vardag

Den lite nördiga definitionen av en con...

Trendspaning – State of the Nation 2021

Det har varit ett annorlunda, lite tufft...

Förändring skapas av IT och människan

Årets tredje kunskapsfrukost har gått ...

Föredrar du att ses över en lunch istället?

Vi kan ge insiktsfulla råd även efter frukost, hör av dig!