Vi förbättrar Servicedesk och välkomnar en ny medarbetare

11 november, 2013

Tripnet får fler kunder och större uppdrag och det tycker vi är jättekul. I samband med ökade behov satsar vi ännu mer på kommunikationen via Servicedesk.

Förbättrad kommunikation med kunderna

För att möta de ökade behov som ställs på våra tjänster satsar vi nu på att öka fokus på Servicedesk som en central kontaktpunkt. Det betyder högre tillgänglighet, snabbare återkoppling och säkrare leveranser.

Tripnet Sevicedesk och personliga systemingenjörer kompletterar varandra

Tripnets tjänster utvecklas hela tiden och blir allt mer affärskritiska för våra kunder. Behovet av snabbare respons och bättre kommunikation vid förändringar ställer högre krav på att vi utvecklar vår Servicedesk och det reaktiva arbetet kring incidenter och inkommande ärenden.

Många av Tripnets kunder har idag en personlig systemingenjör. Vi vet att kunderna uppskattar det personliga mötet och Tripnets engagemang i det proaktiva arbetet. Med de nya satsningarna kommer din personliga systemingenjör och Servicedesk att komplettera varandra och effektivisera kommunikationen mellan oss.

En central kontaktpunkt för alla användare och IT-­relaterade frågor

Genom en fokuserad satsning på vår Servicedesk som SPOC (Single Point Of Contact) kan vi på ett snabbare och effektivare sätt få Servicedesk att fungera som en central kontaktpunkt för alla användare och alla IT-­relaterade frågor. Ärenden registreras och följs upp i vårt ärendehanteringssystem, vi håller kontakt med dina underleverantörer, sköter rapportering och statistik för hanterade ärenden samt ordnar regelbundna avstämningsmöten.

Trygg och stabil drift kräver ett standardiserat arbetssätt och fungerande rutiner. För att uppnå detta kvalitetssäkrar vi våra tjänsteleveranser genom ITIL (Information
Technology Infrastructure Library), ett ramverk för hantering av IT. Vi har även beslutat oss för att ISO 20000 certifiera Tripnet.

Vi välkomnar vår nya chef för Servicedesk –­ spindeln i kunskapsnätet

Vi har anställt en Servicedeskchef och kommer under hösten att rekrytera ytterligare medarbetare. Servicedeskchefens fokus är att säkerställa snabb hantering och uppföljning av inkomna ärenden samt koordinera leveranser av nya installationer.

Göran Sjöberg, Driftchef

Är du redan mer nyfiken på vår nya Servicedeskchef? Håll utkik här på bloggen, en presentation av Uffe Zetterlund dyker upp inom en snar framtid! Tills dess håll dig uppdaterad på vår Facebook och Twitter!

Hör gärna av dig!

Telefonnummer, e-postadresser och kartor.

Våra senaste artiklar

Ansvarstagande är ett måste

”Ett företag kan faktiskt inte känna ansva...

Engagemang med många syften

Techsektorn larmar om kompetensbrist. Ungdomsarbet...