Ett blommande företag, med en spännande framtid

20 december, 2013

Detta är en intervju som gjordes med vår VD, Ulf Persson i samband med publiceringen av den senaste årsberättelsen. Vi tycker att den berättar så mycket om Tripnet och vad vi har gjort det senaste året att vi har valt att lägga den här också.

Ulf, vad har varit roligast under året?

Roligast det här året har varit att vi lyckats så bra i kommunikationen med våra kunder, att vi fått flera nya spännande uppdrag, att vi vuxit med ny chef för Servicedesk, och sist men inte minst, att vi nu kan stoltsera med titeln Årets Blommande Företag.

Ulf Persson

Man får gratulera. Hur känns det?

Att ha blivit utvald till Årets Blommande Företag av Majblomman och tagit emot diplom av HM Drottning Silvia på Kungliga slottet, känns helt fantastiskt. Det är ett kvitto på att vi är goda medmänniskor. För Tripnet handlar det inte bara om att ge stöd via sponsring, vi präglas av ett genuint engagemang för de svaga i samhället och engagerar oss aktivt för att sprida kunskap om ekonomiskt utsatta barn i Sverige.

Nämn en viktig satsning under året?

Satsningen på Tripnets webbplats och kommunikationen med kunder via sociala medier är en viktig utveckling som skett under året. För oss är det ett sätt att nå ut med information och dela med oss av vår kunskap. Den nya webbplatsen lanserades i början av året och sedan dess skapar vi fortlöpande nytt innehåll. Det har blivit en succé på alla sätt och vis, vi har bland annat skrivit bloggartiklar som vi fått jättebra respons på. Mätningar och statistik visar att våra kunder tar del av och engagerar sig i artiklarna, och det är roligt eftersom vi vill att de ska kunna dra nytta av vår kunskap. Även i sociala medier kan vi se att kommunikationen tar allt större plats då kunderna oftare gillar och delar vårt material.

IMG_8653

Kundrelationen är viktig för Tripnet. Hur har ni arbetat för att stärka den?

Förutom satsningen på Tripnets webbplats och kommunikationen via sociala medier genomför vi en hel del aktiviteter tillsammans med kunder, leverantörer och partners. Det har varit alltifrån att springa GöteborgsVarvet och spela golf i vår egen turnering Tripnet Cup till ett event där vi presenterade vår nya tjänst Tripnet HCP Anywhere. Det blev mycket uppskattat och vi kommer att fortsätta med den typen av kunskapsseminarier.

Men i slutändan tror jag det personliga mötet är allra viktigast för att skapa och stärka kundrelationer. Ibland krävs det inte mer än att sitta ner över en kopp kaffe och bara prata. Jag har därför köpt en ny kaffemaskin.

Vad har varit unikt för det här året?

Något vi aldrig gjort förut är att investera i ett vindkraftverk –vi investerar vanligtvis bara i vår kärnverksamhet. Tripnet har funnits i drygt arton år och nu gör vi en investering som sträcker sig över tjugofem år, tiden som vindkraftverket kommer att stå där. Det är en ganska tydlig signal på att vi tror på oss själva och satsar långsiktigt. Att bara köpa grön el innebär att köpa av befintlig kapacitet, men att bygga ny kapacitet innebär att man avvecklar något sämre och skapar något bättre. Det är en bra miljöinvestering, som dessutom ger avkastning.

Något annat som är unikt för i år är att vi har investerat i hjärtstartare som vi placerat ut på kontoret och i våra datahallar. All personal har gått en utbildning i manuell hjärt-och lungräddning och nu när hjärtstartarna är på plats ska de genomföra ytterligare en för att lära sig hur apparaterna fungerar. Anledningen till investeringen är delvis att vi älskar teknik och vill ligga långt fram. Men framför allt handlar det om att kunna rädda livet på våra kunder och på varandra.

Vilka andra miljöinvesteringar har ni gjort?

För att minska behovet av fossilt bränsle har vi valt att investera i två plug-in hybridbilar. Bilarna har elmotorer och batterier som hjälper till att driva dem och laddas utanför Tripnets kontor. Sedan försöker jag uppmuntra mina kollegor till att använda övriga miljövänliga transportmedel i den utsträckning det går. Vi tänker även på vilka återvinningsmöjligheter vi har och väljer att betala för att våra datorer och hårddiskar återvinns eller destrueras i Sverige. I stället för på en soptipp i Afrika.

IMG_8667

Har ni fått några nya spännande kunder?

Ja, vi har bland annat fått en ny stor kund som är ett världsledande företag specialiserat på mätning och kartläggning av sjö-och havsmiljö. De jobbar med kartläggning av havsbottnar och har köpt datalagringstjänster av oss. Kundens data är oerhört kritisk, mängden information är enorm och deras arbete genererar ständigt ny data. Det visar att vår satsning på bra och smarta lösningar för hantering av kunders data har varit rätt. Trenden pekar på att datatillväxten ökar hela tiden.

Vilka andra IT-trender har påverkat er?

Vi ser en ökad efterfrågan på mer kapacitet och en kraftig datatillväxt. Behovet av kapacitet växer medan datavolymerna ökar hela tiden. Enligt en ny undersökning från IDC förväntas investeringar i IT-infrastruktur växa med 40 procent mellan 2012 och 2020.

Investeringar i lagringssystem, säkerhet, digitalt lagrad information och molntjänster förväntas växa ännu fortare. En annan trend som verkligen har påverkat marknaden, till följd av NSA-skandalen och att utländska molnleverantörer kritiserats, är att kunder blivit mer uppmärksamma på var deras data lagras och vilken typ av data de lagrar. Sedan är det ökningen av DDoS-attacker, en trend som vi kunde se redan förra året som tyvärr är här för att stanna.

Hur arbetar Tripnet för att förhindra DDoS-attacker?

För att förebygga DDoS-attacker har vi infört en hel del åtgärder. Vi är duktiga på att hantera incidenter men vill bli ännu bättre. Vi har satsat mer pengar på vårt nätverk, uppgraderat nätverkskärnan, gjort designförändringar och uppgraderat vår konnektivitet mot Internet. Vi har även rekryterat en chef för Service Desk; vi vill sätta större fokus på både incidentorganisationen och serviceorganisationen, utveckla rutinerna kring Servicedesk och effektivisera hanteringen av uppföljning och inkomna ärenden.

IMG_8659

Vid ett tillfälle när en av våra kunder, som är en stor elektronikkedja, drabbades fick vi sajten att fungera under tiden attacken pågick. Genom snabba och bra insatser filtrerade vi bort attacktrafiken så att den normala trafiken nådde webbplatsen. Ett exempel på när vi löste situationen snabbt och fick stor positiv respons.

Berätta om era nya tjänster?

Förra året investerade vi i marknadens effektivaste virtualiserade lagringsystem från Hitachi. Med det som grund bygger vi ut våra lagringssystem med fler funktioner. För att möta efterfrågan på snabbare lagring har vi investerat i SSD-teknik (Solid-state drive).

Vår nya nätverksbaserade applikationsplattform Tripnet ADC har stöd för avlastning, cachelagring, flödesoptimering och brandväggar som optimerar, snabbar upp och effektiviserar trafikflödet.

Kunderna får sina applikationer skyddade mot överbelastning, trafiköversvämningar och DDoS-attacker. Investeringen innebär att vi kunnat konsolidera tre skilda lastbalanseringslösningar till en gemensam plattform, vilket ger våra kunder en säkrare och mer kostnadseffektiv tjänst.

Vi har investerat i en ny plattform för säkerhetskopiering. För att kunna leverera en flexiblare lösning med mer funktionalitet, men till en lägre kostnad, har vi under våren påbörjat ett byte av vårt system för säkerhetskopiering. Under hösten har våra kunder därmed tillgång till marknadens modernaste tjänster för säkerhetskopiering.

Vi har även satsat på en ny tjänst; Tripnet HCP Anywhere. Med den kan vi erbjuda våra kunder ett alternativ för att dela företagens växande datamängder i ett säkert moln. Tripnet HCP Anywhere liknar Dropbox utifrån användarperspektivet, men administreras centralt av företaget. Informationen lagras i Tripnets Datacenter i Göteborg, eller i kundens datorhall. Kunden skyddar sin affärsverksamhet samtidigt som lagringen förflyttas in i molnet.

Vi har dessutom anslutit oss till initiativet Based in Sweden. Det innebär att våra lagringstjänster är baserade helt i Sverige och är skyddade av svensk grundlag och av svenska myndigheter.

Hur ser Tripnets investeringar ut den närmaste tiden?

Som en del i satsningen att bli bättre på att kommunicera med våra kunder och förstå deras behov och önskemål vill vi bli mer proaktiva. Vi ska satsa mer på kvalitetssystem och rutiner. Ju mer vi vet om vart våra kunder är på väg och hur deras affär ser ut i morgon, desto bättre kan vi anpassa systemen. Vi har redan rekryterat en senior chef för Servicedesk och under hösten kommer vi att rekrytera ytterligare personal. Jag ser gärna att vi blir fler både på tekniksidan och säljsidan.

IMG_8664

Vilka har varit Tripnets framgångar?

Tripnets största framgångar har varit att vi skrivit nya avtal med våra största kunder. Det känns fantastiskt bra att få förnyat förtroende av befintliga kunder och att de vill göra så pass mycket nya satsningar i systemen.

Vad ligger bakom Tripnets framgångar?

Jag tror att det är mina fantastiska kollegor som ligger bakom Tripnets framgångar; deras inställning till hur man löser problem och deras relation med kunderna. Vi är flexibla och bra på att kommunicera. Enligt en kundundersökning där man bad kunderna beskriva Tripnet, var den gemensamma bilden att vi är hyggliga, “goa gubbar” som är enkla att ha att göra med, levererar flexibla lösningar och är trygga och personliga i vårt möte med kunden.

Hur har Tripnets framgångar påverkat företaget?

När det går bra för oss har vi möjlighet att utvecklas och investera i bättre teknik. I år skickade vi två av våra vassaste IT-nördar till VMworld i San Fransisco och de kom hem med ny inspiration och ett påfyllt kunskapsförråd. Kompetensutveckling inom företaget bidrar till att vi kan leva upp till kunders förväntningar och växa i takt med deras behov. Genom ökad kompetens, personlig utveckling, men faktiskt också genom att ha kul på jobbet och göra sådant vi tycker är roligt, kan vi skapa ett större värde för våra kunder. Glädje smittar, det vet ju alla!

Hur har ni arbetat med er värdegrund?

Var sjätte månad har vi team-dagar där vi jobbar internt med vår värdegrund. Vi diskuterar de värderingar som ligger till grund för hur vi bemöter varandra och våra kunder. Hur vi väljer att agera i det dagliga arbetet är en viktig del av värdegrunden som avspeglas utåt. Därför är det viktigt att lyssna på varandra och diskutera vad vi står för och är stolta över, men även det som är mindre bra.

Vad driver dig, Ulf? Vad brinner du för?

Jag drivs mycket av ny teknik, det är svårt att komma ifrån. Men jag älskar också personlig utveckling, gärna genom personliga utmaningar. Att driva de mjuka frågorna på företaget och arbeta med personal är personlig utveckling för mig. Att bidra till och se mina medarbetare utvecklas är en fantastisk känsla. När vi har team-dagar säger mina kollegor att “det är så högt i tak på Tripnet.” Själv säger jag det aldrig, men när mina kollegor säger det, är det kanske sant?

Hur ser Tripnets framtidsutsikter ut?

Tripnet blomstrar! Majblommans utmärkelse tillsammans med de förnyade avtal vi skrivit med våra stora kunder känns som en fantastiskt bra bekräftelse på att det vi gör är rätt. Vi levererar fullt redundanta systemlösningar för krävande applikationer, anpassade till dagens behov.

Samtidigt finns ett starkt fokus på tjänsteutveckling och kompetensutveckling, både som svar på den snabba teknikutvecklingen med ständigt förändrade krav och för att möta morgondagens behov. Vi ser vår satsning inom informationshantering som en stor möjlighet att lösa mycket av den potentiella huvudvärk våra kunder har eller riskerar få i takt med växande mängder ostrukturerad information. Tripnet växer och det kommer vi fortsätta att göra. Vi ser långsiktigt på det vi gör och framtiden ser mycket ljus ut!