Tripnets lagringstjänster = Based in Sweden

13 september, 2013

based_in_sweden_logotype_200px

Vi har tidigare skrivit om Trygg datalagring i Sverige och varför vi tycker att det är viktigt. För att förstärka vår ståndpunkt ytterligare har vi anslutit oss till Based in Sweden.

Vad är Based in Sweden?

Based in Sweden är ett initiativ som garanterar dig säker lagring i Sverige, med skydd av svensk grundlag – garanterad av svenska myndigheter. Företag som ansluter sig till initiativet förbinder sig att basera sina molntjänster i Sverige.

Based in Sweden i enlighet med svensk grundlag

I Sverige regleras skyddet mot hemlig avlyssning och intrång i den personliga integriteten, i grundlagen. Rättsvårdande myndigheter kan kräva ut uppgifter om misstänkta, men det måste finnas en skälig misstanke, och varje begäran rör en individ. Ingen svensk myndighet har rätt att avlyssna svenska medborgare utan domstolsbeslut.

Genom att ansluta oss till Based in Sweden förbinder vi oss att  leverera lagringstjänster baserade helt i Sverige och säkerställer att inga obehöriga kan ta del av informationen. För kunder som har andra behov erbjuder vi lösningar även på detta, alla våra tjänster behöver inte vara baserade i Sverige.

Lagra din data tryggt och säkert hos Tripnet i Sverige

Information som passerar Sveriges gränser kan avlyssnas eller bli åtkomlig för utländska intressen. Som kund hos Tripnet kan du känna dig hundra procent säker på att din information lagras i Sverige – det är en garanti!

Ulf-Persson-i-receptionen,-10215_104050

Ulf Persson, VD

Vill du veta mer om säkerhet kring lagringstjänster, vilka lagar som gäller eller var information lagras? Kontakta oss!

Här kan du läsa mer om Based in Sweden!