Trygg datalagring i Sverige

26 juni, 2013

Hos Tripnet lagras din data tryggt och säkert i Sverige

Intresset för datalagring har ökat markant de senaste åren och det blir allt vanligare att utnyttja molnet. I takt med att utbudet av tjänster ökar, höjs även kraven på säkerhet.

Kritik riktad mot molntjänster som lagrar data utomlands

Många företag som tidigare haft fysiska servrar i egna hallar köper numera kapacitet från någon av de stora globala leverantörerna av molntjänster. Som kund får du inte alltid reda på var din data lagras. Även om du anlitar en lokal leverantör kan du alltså inte vara säker på att din data stannar inom Sverige – något som Tripnet däremot kan garantera!

Hårddiskar på hög.

Att lagra data utomlands kan medföra risker, eftersom det finns sekretesslagar som gäller i vissa länder, men inte andra. Skickas information utomlands i molnet är det viktigt att veta vilka lagar leverantörerna följer och försäkra sig om att informationen inte hamnar i länder som har svaga sekretesslagar, där myndigheter och organisationer får tillgång till den.

Virus- och spamskydd för e-post som ligger utomlands kan också innebära en risk. Även om du inte lagrar din e-post utomlands, kan informationen göras tillgänglig för myndigheter och organisationer, som inte lever upp till krav som ställs på dig och indirekt dina leverantörer.

Information som passerar Sveriges gränser är även tillgänglig för Försvarets radioanstalt som har rätt att bedriva signalspaning på internettrafik. En annan aspekt på lagring av data utomlands är att det geografiska avståndet kan påverka svarstiderna.

Fördelar med lagring som tjänst

Den absoluta majoriteten av kunder som outsourcar sina IT-system till Tripnet väljer att köpa datalagring som tjänst för att nyttja alla de fördelar ett avancerat lagringssystem ger i form av flexibilitet, expansionsmöjlighet och mindre nertid. Du slipper investeringar i egen utrustning och kostnader för installationer och löpande underhållsarbete. Du behöver inte oroa dig över brand, stöld, datorhaveri och diskkraschar.

Väljer du vår objektlagringsplattform får du dessutom en intelligent, mångsidig lagringstjänst som lagrar, skyddar, bevarar och hämtar ostrukturerat innehåll samt eliminerar behovet av säkerhetskopiering.

Med vår Tripnet HCP Anywhere får du en fildelningslösning för företag med höga krav på säkerhet och kontroll över intern information. Tjänsten möjliggör ett flexibelt arbetssätt mellan många olika enheter, utan risken att förlora kontrollen över känslig data.

För dig som kund är en viktig aspekt naturligtvis att din data lagras tryggt och säkert och att du vet var informationen är lagrad och vem som har tillgång till den.

Vi garanterar att din data lagras i Sverige

Tripnet har länge levererat tjänster för lagring av virtuell data. Datan har alltid lagrats i Sverige och det kommer den fortsätta att göra. Vårt datacenter består av flera datorhallar belägna i Sverige, i centrala Göteborg och är utrustade med maximal driftsäkerhet och intrångsskydd.

Hos Tripnet kan du alltså känna dig trygg och helt säker på att din data finns i Sverige, och inte är ute och svävar någon annanstans i världen!

130221_180627

Ulf Persson, VD på Tripnet

Mer information om datalagring, objektlagring och Tripnet HCP Anywhere. Vill du veta mer om våra tjänster? Tveka inte att kontakta oss!

Hör gärna av dig!

Telefonnummer, e-postadresser och kartor.

Våra senaste artiklar

Ansvarstagande är ett måste

”Ett företag kan faktiskt inte känna ansva...

Engagemang med många syften

Techsektorn larmar om kompetensbrist. Ungdomsarbet...