Datalagring

Datalagring som tjänst ger dig rätt kapacitet, stor flexibilitet och många olika tjänster att välja mellan.

Kraven på informationshantering

Ständigt växande datavolymer är en stor utmaning för de flesta organisationer. Informationen skall inte bara finnas tillgänglig utan lagras och hanteras på olika sätt beroende på typ av data. Den skall också distribueras till system och användare på ett effektivt och säkert sätt.

Säkra och högpresterande datalagringssystem innebär stora investeringar. Ofta i flera olika system för att leva upp till krav på tillgänglighet och säkerhet samt för att kunna anpassa datalagringen efter olika typer av behov. Något som kan vara svårt att hantera för enskilda företag.

Informationen behöver hanteras under hela dess livscykel, vilket innebär att den skall kunna säkras under lång tid och migreras mellan olika system.

Hur fungerar datalagring?

Våra datalagringssystem är byggda på extremt tillförlitliga system. Våra Enterprise-system garanterar mycket hög tillförlitlighet, tillgänglighet och prestanda. I systemen partitionerar vi upp och delar ut lagrings utrymme till våra kunder på ett säkert sätt, via högpresterande lagringsnätverk.

För datalagring som skall delas av flera servrar eller användare tillhandahåller vi datalagring via Network Area Storage (NAS). Tjänsten bygger på en dedikerad NAS-lösning som är optimerad för
just den arbetsuppgiften.

Samtliga tjänster för datalagring kan replikeras mellan olika lagringssystem i separata datorhallar. Vi erbjuder avancerad funktionalitet som snapshot, tiered storage, deduplicering och stöd för serverkluster.

Ekonomisk och anpassningsbar

Tripnets tjänster för datalagring ger er tillgång till en tjänsteplattform för alla typer av data och ger er möjlighet att köpa precis de tjänster och volymer som krävs för att optimera hanteringen av er information. Helt utan krav på egna investeringar eller hanteringskostnader.

Datalagring för all information

Funktioner och fördelar med Datalagring:

 • Flera olika prestandanivåer.
 • Kraftfulla lagringssystem med hög prestanda, cache och redundans.
 • Replikera data mellan olika system i separata datorhallar.
 • Öka och minska volymer.
 • Förändra prestandanivåer.
 • Datalagring via SAN.
 • Datalagring via NAS.
 • Migrering mellan generationer av datalagringssystem ingår.
 • Systemövervakning av funktion och prestanda, dygnet runt.
 • Incident, problem- och förändringshantering.
 • Ett SLA (Service Level Agreement) som garanterar tillgängligheten till era system.

I kombination med våra övriga kapacitets- och drifttjänster får ni en komplett och mycket skalbar plattform för alla typer av information.

Tjänstespecifikation: Datalagring

Tjänst Ingår Tillval
Datalagring
Flera olika prestandanivåer att välja mellan X

Replikerad data lagrad i separata datorhallar X

Förändring av prestandanivå eller volymer X
Tjänst Ingår Tillval
Datalagring via SAN
Anslutning via FibreChannel eller FCoE X

Synkron replikering mellan separata datalagringssystem X

Automatisk failover mellan replikerad datalagring för kluster X

Snapshot X
Tjänst Ingår Tillval
Datalagring via NAS
Anslutning via CIFS eller NFS X

Asynkron replikering mellan separata datalagringssystem X

Snapshot X
Tjänst Ingår Tillval
Servicedesk
SPOC (Single Point Of Contact) X

Ärendehantering X
Tjänst Ingår Tillval
Systemövervakning
Funktionsövervakning: Datalagringssystem och datalagringsnät X

Kundanpassade övervakningar X
Tjänst Ingår Tillval
Incidenthantering
Incidenthantering datalagringssystem och datalagringsnät X
Tjänst Ingår Tillval
Problemhantering
Problemhantering datalagringssystem och datalagringsnät X
Tjänst Ingår Tillval
Patchningshantering
Patchning av datalagringssystem X

Installation av ny release eller version X
Tjänst Ingår Tillval
Förändringshantering
Ärendehantering via Servicedesk X

Uppdatering av driftdokumentation i driftstödssystemet (Monit) X

Underhåll av konfigurationsdatabas X
Tjänst Ingår Tillval
Supportavtal
Serviceavtal med underleverantörer på all hård- och mjukvara X
Tjänst Ingår Tillval
SLA
Dygnet runt X

Prestandanivåer

Högprestandalagring


190 IOPS/100GB
(vid 4KB blockstorlek, högst 50% write).


50MB/s/100GB
(vid sekv. åtkomst, minst 64KB blockstorlek).


Upp till 100% överutnyttjande av IOPS, 2% av tiden
(ca 14h/mån).

Standardlagring


60 IOPS/100GB
(vid 4KB blockstorlek, högst 25% write).


25MB/s/100GB
(vid sekv. åtkomst, minst 64KB blockstorlek).


Upp till 100% överutnyttjande av IOPS, 2% av tiden
(ca 14h/mån).

Volymlagring


30 IOPS/100GB
(vid 4KB blockstorlek, högst 25% write).


12MB/s/100GB
(vid sekv. åtkomst, minst 64KB blockstorlek).


Upp till 100% överutnyttjande av IOPS, 2% av tiden
(ca 14h/mån).

Arkivlagring


Tjänsten förutsätter sekvensiell läsning och skrivning av data.


20MB/s/1000GB
(vid sekv. åtkomst, minst 64KB blockstorlek).

Vi träffas gärna och berättar mer

Telefonnummer, e-postadresser och kartor.

Våra senaste artiklar

Ansvarstagande är ett måste

”Ett företag kan faktiskt inte känna ansva...

Engagemang med många syften

Techsektorn larmar om kompetensbrist. Ungdomsarbet...