Vad innebär lastbalansering? (Del 1)

28 januari, 2013

Internet används i allt större utsträckning som primär informationskälla och e-handeln har ökat markant. Det ställer höga krav på webbplatsers kapacitet, tillgänglighet, skalbarhet och prestanda. Men hur möter man egentligen kraven? I första delen av vår artikelserie berättar vi vad lastbalansering är och hur det kan användas för att möta dagens krav på webbplatser.Illustration Lastbalansering

Lastbalansering fördelar trafiken för att skapa en mer tillgänglig webbsida

Enkelt uttryckt kan man säga att lastbalansering gör så att din webbtjänst finns tillgänglig på Internet i högre grad. Metoden innebär att trafik delas upp mellan olika resurser.

En vanlig lösning är att en tjänst först tar emot inkommande trafik, för att sedan vidarebefordra trafiken till en av flera webbservrar som finns i bakgrunden. Webbservern skickar i sin tur trafiken vidare tillbaka via tjänsten. Syftet är att belasta de webbservrar som har lite att göra, så att trafiken inte “svämmar över” och skapar problem. Tekniken kallas för multiplexering och innebär just att flera användare eller processer delar på samma resurs. På engelska använder man begreppet Load Balancing när man talar om lastbalansering. Round Robin DNS och NLB är alternativa metoder som tidigare använts, men övergivits, då ny teknik varit effektivare.

Vikten av lastbalansering

Det är viktigt att möta de krav som ställs på webbplatser idag. Har ett företag endast en webbserver och den blir överbelastad av trafik eller råkar ut för något fel, kan webbsidan riskera att stängas ner. För ett företag med en stor mängd besökare kan lastbalansering därför vara avgörande för affärsnyttan. För till exempel nätbutiker med e-handel, är både företagen och kunderna beroende av en kontinuerligt fungerande kommunikation via webbsidan, oavsett belastning. En nedstängd sida kan innebära förlorade intäkter, kunder och ett skadat rykte.

Lastbalansering kan möta dagens krav på webbplatser

Genom lastbalansering kan krav på kapacitet, tillgänglighet, skalbarhet och prestanda mötas.

Fördelarna med lastbalansering är många:

Högre tillgänglighet och ökad kapacitet

Då trafiken fördelas mellan flera resurser får fler besökare tillgång till webbsidan samtidigt. Kapaciteten höjs, vilket innebär att det är möjligt att ta emot en stor trafikmängd.

Avlastning av webbservrar och större skalbarhet

Genom att ha tillgång till kapaciteten hos flera webbservrar istället för en enda, avlastas webbservrarna. Det är möjligt att ta emot flera förfrågningar från klienter, utan att tillförlitligheten påverkas – det vill säga att prestandan försämras kraftigt eller att sidan riskeras att stängas ner.

Förenklat underhåll och större flexibilitet

Större skalbarhet innebär även förenklat underhåll av webbsidor. Med flera webbservrar går det att tillfälligt stoppa all trafik till en specifik webbserver och istället skicka trafiken till en annan. Då kan man göra underhåll på den specifika webbservern eller bygga ut driftmiljön, utan att besökarna blir lidande eller ens märker det.

Proaktivitet och högre prestanda

Med lastbalansering kan man ha koll på trender, både nu och bakåt i tiden baserad på både aktuell och historisk data. Det gör det möjligt att identifiera prestandaproblem och långsamma webbservrar och dirigera om trafikflödet utan nertid.

Högre säkerhet och uppsäkring av webbapplikationer

Det är möjligt att säkra upp en webbapplikation, till exempel ett intranät, via lastbalansering så att en utomstående får tillgång till vissa delar av intranätet, men inte andra.

Högre upptid och minimerad svarstid

Med lastbalansering kan man känna sig trygg över att webbsidan är uppe och svarar. Fördelningen av trafiken gör att svarstiden hålls nere till ett minimum, vilket är bra för både din användare och Googles syn på din webbplats.

Alla företag bär på laster – vi hjälper er gärna att fördela dem rättvist

Lastbalansering är en komplex miljö som kräver stor kunskap och ställer höga krav på systemadministratörerna. Det är viktigt att man känner sig trygg – något vi på Tripnet är bra på.

jonas

Jonas Lindqvist, Systemingenjör

I andra delen av vår artikelserie berättar vi om vår egen lastbalanserare och hur vi kan hjälpa dig och ditt företag att känna dig trygg – utifrån era specifika behov. Håll utkik! Läs även gärna Vad är en DDoS-attack? (Del 1). Kontakta oss gärna, så berättar vi om vår lastbalanseringstjänst.