Tripnet laddar för framtiden

2 december, 2013

Har man långsiktiga planer kan man också göra långsiktiga investeringar. Under våren fattade Tripnet beslut att investera i vindkraft – en mångmiljonsatsning som gynnar miljön och samtidigt är ett sunt ekonomiskt beslut.

Datorhallar förbrukar mycket el. Det är ett faktum som inte går att komma ifrån, oavsett hur mycket man arbetar med energieffektivisering. Därför väljer Tripnet nu att själva producera miljövänlig el tillsammans med andra investerare.

– Ska man förbruka mycket el, vill man ju att det ska vara fin-el, säger Ulf Persson, VD på Tripnet. Genom att investera i byggnation av en ny vindkraftspark kan vi bidra till att sämre miljöval fasas ut. Här kan vi göra en miljömässig markering som dessutom ger oss ett förmånligt elpris för 20-25 år framåt.

Ett blåshål i Dalarna

I Mora kommun bygger O2 nu vindkraftsanläggningen Bösjövarden, vilken Tripnet valt att investera i. Här byggs totalt nio nya vindkraftverk som i full drift beräknas kunna producera 75 miljoner kWh per år.

– Vindkraft är tillsammans med solenergi de energikällor som svenskarna gillar mest, säger Johan Holm på O2. Vi på O2 vill bredda ägandet inom elproduktionen och därför erbjuder vi möjligheten att dela kraftverk med andra investerare.

Vindkraften är idag betydligt mer effektiv än för bara några år sedan och intresset för projekt med hög kvalitet växer bland investerarna. Varje ny vindpark föregås av noggranna vindmätningar för att garantera god avkastning och minskad miljöpåverkan.

– Företag som Tripnet har sett den snabba teknikutvecklingen och förstått fördelarna med att investera i förnybar energi, säger Johan Holm. Ska vi kunna ställa om till en hållbar energiproduktion krävs att fler tar kloka beslut.

– Just nu är elpriset visserligen rekordlågt, säger Ulf Persson på Tripnet, men vår satsning på vindkraft är långsiktig – ur både ett miljömässigt och ett ekonomiskt perspektiv. Så resonerar vi i alla våra beslut.

Ladda upp på parkeringen

Tripnets ledning har under året också valt att skaffa två plug-in hybridbilar som laddas i hemmen och på arbetsplatsen. På Tripnets parkering finns idag två laddplatser där det är fritt för kunder och personal att ladda sina bilar.

– Med lite planering går det att minska behovet av fossilt bränsle, säger Ulf Persson. Den ena bilen har under de första sex månaderna gått 1000 mil på bara 70 liter diesel. Trots batterikostnaden är det dessutom en bra affär. Det känns bra.

Tripnet försöker också uppmuntra de anställda att göra bra miljöval och gärna åka kollektivt där möjligheten finns.

– Vi har bland annat köpt årskort på Västtrafik till en av de anställda som valt åka buss varje dag från Skene, säger Ulf Persson. Det är en liten insats, men vi försöker ta miljömässigt sunda beslut i både stort och smått.

Ingen skräpexport

Till området hållbarhet och miljömedvetna beslut kan även räknas Tripnets fasta policy att betala för att återvinning av datorer och destruktion av hårddiskar utförs i Sverige.

– Det finns naturligtvis en säkerhetsaspekt omkring detta, men även en miljötanke, säger Ulf Persson. I Sverige finns teknik och kunskap att återvinna material på ett sätt som gynnar miljön. Om vi låter andra länder ta hand om vår uttjänta teknik exporterar vi miljöproblem och riskerar människors hälsa. Det vill vi inte vara med på.

Ulf-Persson-i-receptionen,-10215_104050

Ulf Persson, VD och elbilsförare