Smart IT-lösning för växande efterfrågan

Under 2014 gick optikkedjan Smarteyes in i en tillväxtfas och på kort tid etablerade företaget 30 nya butiker runt om i landet. För att säkra upp företagets affärskritiska IT-system, växte sig behovet av en extern driftspartner sig allt starkare. Valet föll på Tripnet.

Utmaningen: Snabbt växande detaljhandel

Svenskägda Smarteyes grundades i Borås för 10 år sedan med visionen att bli Sveriges mest rekommenderade optikkedja. Ganska snabbt visade det sig att svenskarna var mottagliga för designade glasögon – bågar som uttrycker personlighet och stil. 2014 öppnades 30 nya butiker, en siffra som idag har dubblerats.

– Smarteyes är ett företag med fokus på lönsam tillväxt och behovet av en extern driftspartner växte sig allt starkare, berättar Niklas Odequist, COO på Smarteyes.

– Inom retail handlar det mycket om butiksdrift. Vi fick problem under tillväxtfasen och även svårigheter att hosta och sköta allt själva.

Datamiljön på Smarteyes började dessutom kräva mer och mer yta samtidigt som dygnet runt övervakning blev viktigare.

– Det blev också dyrt med all utrustning som vi behövde köpa in och när det dessutom inte fanns plats för allt valde vi att lägga en del av vår IT-struktur på en extern partner. Tripnet kom med en otroligt bra lösning för oss, berättar Niklas Odequist.

Lösningen: Rådgivande och säker IT-partner

Tripnet hostar numera stora delar av Smarteyes servrar, främst de som kräver dygnet runt övervakning och mycket omtanke och kärlek, som Niklas Odequist beskriver det.

– Tripnet har en infrastruktur som verkligen hjälper oss. De bevakar och skyddar vår miljö när det gäller vår allra viktigaste data. För mig som IT-ansvarig känns det oerhört tryggt. Vi känner också att den fysiska närhet som Tripnet som lokal aktör erbjuder är ett stort plus.

Tripnets lösning för Smarteyes har mynnat ut i bland annat virtuell serverkapacitet, drift och övervakning 24/7 och applikationsdrift.

Resultatet: Stärkta inför framtiden

Det breda tjänsteutbudet som Tripnet erbjuder passar Smarteyes och har resulterat i ett tätt samarbete.

– Vi har löpande dialoger där vi pratar igenom eventuella problem som dyker upp och andra typer av tjänster som de kan vara med och utveckla för oss.

– Tripnet kommer med de råd som behövs för att vi ska kunna följa utvecklingen och vara uppdaterade kring det som sker på marknaden.

Kontinuerligt hålls driftsmöten där Tripnet är med som ett bollplank, utvärderar och föreslår förbättringar inför kommande utmaningar.

– Vi pratar även vad vi gör om två, tre, fyra år framåt. Det känns väldigt bra att ha en partner som kan följa oss och utmana oss i utvecklingen. Och de har en otroligt hög grad av servicekänsla, säger Niklas Odequist.


smarteyes-dark-magenta-logo

Smarteyes är en optikkedja med fokus på mode och kvalitét till bästa pris – och visionen är att vara Sveriges mest rekommenderade optiker. Smarteyes grundades för 10 år sedan i Borås och är ett svenskägt optikerföretag med 500 anställda och över 60 butiker runt om i Sverige. Huvudkontoret är beläget i centrala Göteborg. ​Bolaget har även verksamhet i Danmark och Tyskland.

Kontaktperson

Josef Wold, mobilnummer 0733-58 25 82

Våra senaste artiklar

The Tripnet Story – Den ständiga strävan att bli bättre

The Tripnet Story – Den ständiga strävan a...

Rundabordssamtal om Informationssäkerhet och ISO 27000

– Under de senaste veckorna har vi haft för...

Övning ger färdighet – Tabletop på Tripnet

– Idag hade vi katastrof-övning på Tripnet...