Hållbarhet

”Ett företag kan faktiskt inte känna ansvar – det är människorna som arbetar på företaget som måste känna engagemang och agera ansvarsfullt!” Citatet är från Ulf Persson, VD på Tripnet, som i många år arbetat envist med siktet inställt på att skapa ett bolag som inte duckar för att vidta åtgärder. Helt enkelt, en verksamhet att vara stolt över!

Hållbarhet är en fast punkt på agendan

Tripnets vardagliga arbete med tung teknik, tuffa utmaningar och avgörande leveranser kontrasteras sedan många år tillbaka av vår mer mjuka och mänskliga sida – den del av vårt varumärkes personlighet som vi allt oftare också förknippas med.

Vi engagerar oss i allt ifrån Majblommans arbete mot barnfattigdom till Ung Företagsamhets och Emax strävan att stötta ungas entreprenöriella lärande.

Det går inte att sticka under stol med att vi, som driver ett antal stora datahallar, förbrukar en hel del elektricitet. Hur kan vi då köpa så bra el som möjligt?

Vi har avtal om grön el och sedan 2013 ärt vi delägare i ett vindkraftverk utanför Mora. Bra både för miljön och plånboken.

Våra konkreta löften och åtgärder

Sustainable-Development-Goals_icons-01-1-300x300
Sustainable-Development-Goals_icons-03-1-300x300
Sustainable-Development-Goals_icons-04-1-300x300
Sustainable-Development-Goals_icons-07-1-300x300
Sustainable-Development-Goals_icons-08-1-300x300
Sustainable-Development-Goals_icons-10-1-300x300
Sustainable-Development-Goals_icons-11-1-300x300
Sustainable-Development-Goals_icons-12-1-300x300
Sustainable-Development-Goals_icons-13-1-300x300
  • Vi ska beräkna vår totala klimatpåverkan och ha mål om årliga utsläppsminskningar. (12+13)
  • Vi ska ha en klimatstyrande resepolicy för hållbara tjänste- resor. (3, 7, 11, 13)
  • Vi ska anta Fossilfritt Sveriges tjänstebilsutmaning. (3, 7, 11, 13)
  • Vi ska ha en policy för distansarbete som tillåter hemarbete hela dagar. (3, 7, 11, 13)
  • Vi ska ge tillgång till periodbiljett för längre tid på kollektiv- trafiken till anställda. (3, 7, 11, 13)
  • Vi ska erbjuda laddplatser för anställda och om möjligt till kunder samt besökare till marknadsmässiga priser. (3, 7, 13)
  • Vi ska använda cirkulära möbler på våra arbetsplatser. (8, 12, 13)
  • Vi ska ha 100 procent förnybar el i företagets elavtal. (7, 13)
  • Vi ska effektivisera vår elanvändning. (7, 8, 13)
  • Vi arbetar med Majblomman för att bekämpa barnfattigdom (1, 3, 4, 10)

Vi värnar om vår miljö

Vårt mål är att vår verksamhet ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt. Förutom att självklart följa de lagar och föreskrifter som gäller, letar vi hela tiden efter nya lösningar och uppmuntrar initiativ från medarbetare som kan främja vårt miljöarbete.

Vi arbetar aktivt med att minska energikonsumtionen i våra kontorslokaler och i vårt datacenter. Detta gör vi genom att köpa mer energieffektiva system och genom virtualisering, så att datorerna kan användas mer effektivt. För att verka för en energiomställning mot grönare elproduktion har vi också investerat i en del av ett vindkraftverk. Det ger oss dessutom tillgång till grönare el.

Samtliga tjänstebilar är rena elbilar. På alla våra besöksparkeringar finns laddboxar, fria för besökare och medarbetare att använda.

På Tripnet arbetar vi aktivt med vårt återvinningsarbete, både från datacenter och kontor. Vi har processer för destruktion och återvinning av hårddiskar och annan lagringsmedia. Elektronikskrot skickas för materialåtervinning i Sverige, där det finns teknik och kunskap för att återvinna materialet. Vi hjälper våra kunder med det elektronikskrot som uppstår i samband med uppgraderingar och flytt till molntjänster.

Vi värnar om människan

Tripnet ska därför vara en arbetsplats där det är lätt att trivas och där alla accepteras och får utrymme att utvecklas. Tolerans och öppenhet är en del av vår värdegrund och vi vet att mångfald är en framgångsfaktor. Vi arbetar aktivt för att skapa en mer jämställd arbetsplats där alla ges samma förutsättningar. Vi arbetar också proaktivt för att öka intresset för yrken inom IT hos unga tjejer och killar. Detta gör vi bland annat genom vårt partnerskap med Ung Företagsamhet

Såväl Tripnets medarbetare som kunder och partners är med och tar ansvar och bidrar till en bättre värld genom det arbete som bedrivs via Tripnets Jubileumsfond. Genom fonden, grundad i samband med vårt 20-årsjubileum 2015, samlas medel in till förmån för de organisationer som ligger oss varmt om hjärtat. Dessa är bland annat Mama Zebra Memorial Fund, Majblomman och Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

Vi tror att idrott och föreningsliv är en viktig del i ett välmående samhälle. Framgång och tillväxt i näringslivet är beroende av ett positivt idrottsliv, som tillåts växa både på bredden och höjden. Därför stöttar vi idrotttsföreiningar som t.ex. IFK Göteborg och Pixbo Innebandy. Vi har samarbetat med Göteborgsvarvet sedan 2005.

Vi värnar om våra resurser

För Tripnet är det grundläggande att bedriva en ansvarsfull verksamhet med en sund och balanserad ekonomi. Vi undviker ekonomiska beslut som innebär att vi riskerar företagets framtid och vi väljer att växa organiskt framför att investera med lånade medel.

Vi värdesätter ärlighet, öppenhet och hög etik i alla våra affärsrelationer. Vi håller löften och ser både kunder och leverantörer som viktiga samarbetspartners som ska behandlas med respekt. Självklart motarbetar vi aktivt alla former av mutor, bestickningar och korruption som kan påverka affärsrelationer.

Som aktör på marknaden verkar vi för sund konkurrens och iakttar god marknadsföringssed. Vår information till marknaden ska alltid vara tydlig och aldrig vilseledande. För samverkan inom branschen följer vi IT&Telekomföretagens affärsetiska grundprinciper.

Medarbetarnas engagemang är äkta och högst närvarande

Internt finns det ett väldigt stort medarbetarengagemang i dessa frågor. I stort sett alla bidrar på det sätt som de kan. Det spelar ju egentligen ingen roll om det kommer ut i form av källsortering, elbilsinnehav, ändrade kostvanor eller om man satsar på en solpanelanläggning för elproduktion.

Milstolpar för hållbarhet

UPPSTART ENGAGEMANG MED MAJBLOMMAN

AVTAL OM 100% GRÖN EL

UPPSTART ENGAGEMANG I MAMA ZEBRAS ARBETE

NY VIRTUALISERINGSPLATTFORM

INKÖP FÖRSTA PLUGINHYBRID-BILARNA

INVESTERING I VINDKRAFTVERK

EFFEKTIVARE ELFÖRSÖRJNING

INLEDDE PARTNERSKAP MED UNG FÖRETAGSAMHET

FÖRSTA TJÄNSTEBILARNA SOM DRIVS HELT PÅ EL

TOTAL JÄMSTÄLLDHET I LEDNINGSGRUPPEN

TÄVLINGSVÄRDAR ÅRETS INNOVATION

EFFEKTIVARE FRIKYLA

ALLA TJÄNSTEBILAR ÄR RENA ELBILAR

Elbilar – en lika bra affär för miljön som för plånboken

Även bilparken har bytts ut under senare år. Alla tjänstebilar är elbilar och parkeringsplatserna utanför kontoret har laddboxar. Fler och fler av medarbetarna väljer också att växla upp och ersätta sina fossildrivna fordon med mer miljövänliga elalternativ.

I våra kundmöten pratar vi ofta och mycket om miljöaspekter. Det är lika viktigt för dem som det är för oss. Vi på Tripnet är stolta över hur långt vi kommit men lika medvetna om att vårt arbete med hållbarhetsfrågor är utan slut. Varje dag måste vi – som bolag och som individer – fundera på vad vi mer kan göra.

Ulf-Katarinas-elbilar-768x512
logo_globala_malen-1-260x300

Läs mer om Agenda 2030 här.

En grönare framtid med mål

Det är nödvändigt att vi på både företags- och individnivå bidrar till en grönare framtid. Vi bygger vårt hållbarhetsarbete till stor del på målen i Agenda 2030. Vi arbetar både direkt och indirekt med målen.

Satsningen Klimat 2030 har som mål att Västra Götalands-regionen ska vara fossiloberoende till år 2030, och Tripnet är anslutna till projektet Klimatlöftet som arbetar för att detta ska bli sanning. Klimatlöftet drivs av Västsvenska Handelskammaren och riktar sig till små och medelstora företag i Västra Götaland som vill minska sin klimatpåverkan.

Vi på Tripnet har kommit långt, och jobbar mot att alltid fortsätta framåt. Vi har haft avtal om 100 % grön el sedan slutet av 90-talet. Vi är stolta över att ha en majoritet tjejer i ledningsteamet. Alla tjänstebilar är helt elektriska eldrivna.

Hållbarhet är en icke-fråga för oss, det är en självklarhet.

klimat2030logotypturkosbakgrund- 200

Läs mer om Klimatlöftet här.

Hör gärna av dig!

Telefonnummer, e-postadresser och kartor.

Våra senaste artiklar

Entreprenörskap på Emax 2024 – En Inspirerande Upplevelse

– I år hade jag förmånen att delta i arbe...

Rundabordssamtal om Informationssäkerhet och ISO 27000

– Under de senaste veckorna har vi haft för...