Tripnets IT-kvinnor i fokus

8 mars, 2021

Bristen på kvinnor inom IT-branschen är ett faktum. Fyra av fem IT-tjänster i Sverige innehas av män. Vi på Tripnet konstaterar stolt att vi ligger över branschsnittet. Vi samlade några kvinnliga anställda för ett spännande samtal om hur det är att vara tjej i IT-branschen, om mångfald och om framtiden.

– Egentligen känns det konstigt att vi behöver sitta så här och prata om oss själva som något utmärkande. Vi ser gänget på Tripnet som en helhet och vi känner oss väldigt självklara i våra roller på bolaget, oavsett kön. Vi kvinnor har ingen ambition att vara en egen klick, säger driftchef Pia Carlsson och får tydligt medhåll från övriga gruppen. – Ja, det är lite som att vi önskar att ”Internationella kvinnodagen” inte skulle behöva äga rum, fyller ekonomichef Hanne Erlandsson i.

IMG_0394

Vi är övertygade om att en organisation med stor variation och mångfald får företag att blomstra. Genom att mixa och blanda medarbetarnas ålder, genus, etnisk bakgrund och religiösa tillhörigheter blir vi klokare och inspireras till nya sätt att tänka. Givetvis sätter vi kompetens i första rummet, men vi är också väldigt angelägna om att främja olikheter i vår personalstyrka. – Tidigare kunde man mötas av en viss skepticism som kvinna i branschen. Folk hade nog fördomar och utgick ifrån att man inte hade lika hög teknisk kunskap. Det gjorde att jag till exempel var extra noga med att läsa på och lära mig precis allt, att verkligen kunna mer än kunden. – Idag upplever jag att det är en helt annan inställning kring kvinnor där ute, vilket är fantastiskt skönt, berättar säljchefen Katarina Näslund och fortsätter: – När jag började på Tripnet var vi bara två kvinnor. Nu är vi ett helt gäng, sju stycken, det är skitkul!

IMG_0401

Kvinnor på tunga poster

Jämställdhetsfrågan har under flera år legat oss varmt om hjärtat, vilket också har gett resultat. Vi har gått från en vardag med stor mansdominans till där vi är idag – cirka 30 procent av våra anställda är kvinnor. Ser vi på de tunga posterna så är hälften kvinnor, det gäller driftchef, säljchef och ekonomichef. Medan VD, operativchef och teknikchef är män. När branschen tyvärr går åt motsatt håll, är vi väldigt stolta över vårt jämställdhetsengagemang och har en ständig ambition att fortsätta detta arbete. Faktum är att det finns forskning som visar att jämställda bolag med kvinnor i styrelse och ledning presterar bättre och är mer lönsamma än andra bolag (enligt rapport från PWC).

– Vi har en medveten strategi att locka fler kvinnor till Tripnet. Aldrig på bekostnad av kompetens, men om vi har två likvärdiga kandidater väljer vi kvinnan – alla dagar i veckan. Olikheter berikar företaget. Vi har med åren blivit en sammansvetsad grupp, där alla ges rätten att vara den de är. Det finns också ett stort hjärta för personalfrågor och en förståelse för att man ibland vill och behöver prioritera familjen. Det är mycket kärlek här, konstaterar Katarina Näslund.

IMG_0421

Värderingar som lockar

Kvinnorna hos oss har alla haft lite slumpartade vägar in i branschen, men gemensamt för dem alla är att valet av Tripnet som arbetsgivare grundar sig i den känsla de fått för bolaget. De har alla sett och omfamnat de tydliga värderingar som ligger så djupt rotade internt och som vi så frenetiskt jobbat med att också visa omvärlden.

– Möjligen att kvinnor är lite mer omhändertagande. Överlag är vi nog mjukare och kanske är det därför vi lockas av de signaler som Tripnet sänder i rekryteringsprocessen, säger Pia Carlsson.

– Jag lockades nog också av utmaningen, att bevisa att det faktiskt går att ta sig in i en mansdominerad bransch och att vi inte ska skrämmas av detta faktum, säger Eva Ani, säljare på Tripnet.

IMG_0494

Rådgivning – inte bara teknik

Att det är stor skillnad på vilka tjänster inom IT som lockar kvinnor, är gruppen helt ense om. – På de riktigt tekniktunga tjänsterna ser vi en stor avsaknad av tjejer. Jag tror vi har haft en enda sökande systemingenjör de senaste åren. Jag har aldrig upplevt att det finns några hinder för tjejer att söka dessa tjänster, men dessa talanger är så få. Vi är väldigt glada över att vi har Shelly hos oss, säger Pia Carlsson och syftar på Shelly Lundqvist som arbetar som systemingenjör sedan drygt sex år.

– Jag tror kanske inte att det är så många tjejer som växer upp och drömmer om att koda, det blir andra roller som vi söker oss till, flikar receptionisten Amanda Wängroth in.

Samtalet går över till att handla om framtiden. Dels branschen i stort, men också om hur det kvinnliga inflytandet påverkar. – Vi lär branschen att vi säljer ett koncept, inte enbart teknik. IT idag handlar så mycket om rådgivning och proaktivitet och jag tror att den aspekten bara kommer att öka i framtiden. Det finns nog många kvinnor som är både intresserade och väl lämpade för detta, säger Katarina Näslund. – Jag tror också att det kommer att finnas ännu fler IT-tjänster i framtiden som inte handlar om renodlad teknik, och som därför kanske attraherar fler kvinnor, säger Hanne Erlandsson. Amanda Wängroth fyller i:

– Jag håller med. Framtiden är IT. Det kommer knappt finnas jobb som inte inkluderar IT.

IMG_0376

Det finns egentligen inga hinder för kvinnor att söka sig till IT-branschen idag, anser gruppen. Mycket inom IT handlar om problemlösning, där könstillhörighet inte spelar någon roll. Tillväxten inom IT är dessutom fortsatt kraftig och runt 2022 förväntas ett underskott på 70 000 personer. IT-branschen går mot en oerhört intressant framtid. Oavsett könstillhörighet, finns det definitivt fina möjligheter att få spännande jobb inom vår bransch i framtiden!

Har denna artikel gett dig mersmak?

Nyfiken på att veta mer om oss och vilka vi är?

Våra senaste artiklar

Ansvarstagande är ett måste

”Ett företag kan faktiskt inte känna ansva...

Engagemang med många syften

Techsektorn larmar om kompetensbrist. Ungdomsarbet...