Objektlagring för växande datavolymer

21 oktober, 2014

Företags datamängder växer hela tiden. Samtidigt ökar kraven på att hantera, skydda och kontrollera datan. Vi besökte nyligen Hitachi Data Systems i Boston, USA för att ta del av det senaste inom objektlagring och alla dess användningsområden. Med oss hem tog vi både nyheter och kunskap om hur vi kan bli ännu bättre på att hjälpa våra kunder hantera deras växande data på ett smart sätt.

Objektlagring, metadata, hybridlösningar, fildelning, arkivering och mycket mer

Efter två fullspäckade dagar har vi fått mycket inspiration och information om objektlagring, metadata, hybridlösningar för lagring lokalt och i publika molntjänster, säker fildelning och intelligenta filservrar för organisationer med geografisk spridning. Vi har också diskuterat arkivering, indexering, sök och hur vi kan underlätta för framtida Big Datalösningar genom att lagra informationen rätt redan i dag.

En gemensam plattform för hybridlagring

En av de stora nyheterna var möjligheten att använda en plattform för all hantering av objektlagring, oavsett om datan lagras internt eller hos molnleverantörer. Det innebär alltså att företag inte är låsta att lagra sin data på enbart ett ställe. Man kan exempelvis använda snabba lokala diskar för data som används mer frekvent och publika molntjänster för arkivering av data som används mindre frekvent. Det är en lösning som öppnar upp för helt nya sätt att arbeta med information en spännande möjlighet för framtiden!

Vi ser att det finns stora möjligheter att effektivisera hanteringen av information och sänka kostnader genom att ha enhetliga lösningar, och i många fall, kunna ersätta traditionell säkerhetskopiering med nya tjänster.

Fröedrag på HCP World 2014

Arkivering av data från SharePoint och Exchange och övriga nyheter

Under vårt besök hos Hitachi träffade vi också flera intressanta mjukvaruleverantörer som kan hjälpa oss att arkivera er data från exempelvis SharePoint, Exchange och filservrar. Genom ett enkelt tillägg till befintliga system kan du exportera, arkivera och göra data tillgänglig via HCP (Hitachi Content Plattform). Produktionsmiljön avlastas, behovet av säkerhetskopiering elimineras och du sänker dina kostnader.

Det har också kommit en ny variant av HDI (Hitachi Data Ingestor); en intelligent filserver som skyddar all data i HCP och med fördel kan användas av organisationer med geografisk spridning. Den nya varianten är mindre och kräver ingen ITsupport på de lokala kontoren. Om enheten behöver bytas ut ansluter du bara en ny HDI, datan återställs automatiskt och användaren kan börja jobba direkt.

Nyheter för HCP Anywhere är att tjänsten har blivit enklare att använda genom en rad förbättringar i systemet.

Hantera din växande data på ett smart sätt

En ständigt växande datamängd är problematisk att säkerhetskopiera. Ett bättre alternativ kan vara en lösning som eliminerar behovet av säkerhetskopiering och ett smart sätt att arkivera, skydda, bevara, strukturera och hämta datan tillgänglig online, lagrad i Sverige.

Med hjälp av objektlagring är det möjligt att hitta, använda och dela information på ett sätt som stöder nyare och flexiblare arbetssätt. Objektlagring gör det också möjligt att spara data under mycket långa tidsperioder och säkerställa att regulatoriska (eller andra) krav uppfylls.

Är du nyfiken på den här typen av tjänst? Kolla in vår objektlagringsplattform. Det är en intelligent, mångsidig lagringstjänst som har flera olika användningsområden. Till exempel kan informationen indexeras och göras sökbar och du kan styra hur information får editeras och raderas. Plattformen ersätter både primär lagring och säkerhetskopiering, vilket innebär att du får två tjänster i en kostnadseffektiv lösning samtidigt som resursförbrukning och miljöpåverkan minimeras.

Efter besöket hos Hitachi har vi fått med oss kunskap som vi kommer använda för att förbättra våra tjänster ytterligare. Vi strävar ständigt efter att utveckla smartare, effektivare, mer användarvänliga och kostnadseffektiva lösningar för våra kunder.

För mer information besök vår webbplats eller slå oss en signal, så hjälper vi dig att svara på dina frågor!

Robert och Marcelo på HCP World 2014

HCP World 2014

Robert Rinde, Försäljningschef

0733-58 25 85

Marcelo Caceres, Presalesingenjör

0733-58 25 15

Hör gärna av dig!

Telefonnummer, e-postadresser och kartor.

Våra senaste artiklar

Ansvarstagande är ett måste

”Ett företag kan faktiskt inte känna ansva...

Engagemang med många syften

Techsektorn larmar om kompetensbrist. Ungdomsarbet...