Med Ung Företagsamhet kan vi både utveckla och utvecklas

24 mars, 2021

Kan ett välgörenhetsprojekt eller en samhällsinsats kombineras med affärsmässig, kommersiell vinning? Ja självklart, säger vi på Tripnet. Det är till och med så att det kan vara en förutsättning för ett långsiktigt hållbart engagemang.  

Vi på Tripnet har alltid förknippats med stort samhällsengagemang och de välgörande hjärteprojekt som vi valt ut. Genom åren har vi satsat stort på att stötta idrottslivet i form av sponsorskap för såväl Frölunda Indians som IFK Göteborg och vi är fortfarande huvudpartner till Trailvarvet, Göteborgsvarvets roligaste lopp,  

Sedan slutet av 90-talet har vi haft stort engagemang i Majblomman. Detta fina samarbete kröntes av att år 2013 hedras med utmärkelsen Årets Blommande Företag och mottagande av fint diplom från Drottning Silvia. I samband med vår 20-årsdag instiftade vi dessutom Tripnets Jubileumsfond och ur denna har sedan insatser gjorts för såväl Mama Zebra i Kenya som för musikrummet på Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus.  

De senaste åren har vi valt att arbeta aktivt I partnerskap med Ung Företagsamhet. I denna organisation hittar vi på Tripnet ett sammanhang som uppfyller många av våra önskemål och behov. Här finns vi just den mix av att ha ett stort hjärta och en smart hjärna, som vi tror ger den största utväxlingen över tid i denna typ av engagemang. 

Morgonkopp UF med rådgivare Ulf Persson
Morgonkopp UF med rådgivare Ulf Persson

Framtidens medarbetare

För oss, liksom för flertalet andra, är möjligheten att hitta rätt medarbetare en av de viktigaste och största framgångsfaktorerna. Självklart söker vi personer som har en Tripnet-personlighet som rimmar med våra värderingar och lika självklart är det att personen i fråga ska ha rätt kompetens. 

Minst lika viktigt är det för oss att våra medarbetare har driv och ambition, mod och sunt förnuft att fatta egna beslut och en affärsmässig förståelse som gynnar Tripnet på såväl kort som lång sikt, säger Ulf Persson, VD på Tripnet. Dessa egenskaper är några av många som utvecklas under ett UF-år, då gymnasieeleverna får chans att själva driva ett så kallat UF-företag – från affärsidé och uppstart till årsredovisning och avveckling. Det som kan vara svårt att lära sig i skolbänken, får dessa elever lära sig i praktiken, den hårda vägen, konstaterar Ulf. 

Stimulera innovativt tänkande

Tripnet har valt att vara partner på nivån UF-hjälte. Detta innebär förstås ett ekonomiskt bidrag som används för att möjliggöra för den ideella föreningen Ung Företagsamhet att arbeta med att utbilda och utveckla lärarna samt driva processutbildningen UF-företagande med eleverna. I gengäld får Tripnet en stor mängd exponering mot såväl nätverket av partners som de framtida arbetssökande som idag är elever. Som kronan på verket är Tripnet dessutom tävlingsvärd för deltävlingen Årets Innovation. 

Det är en fröjd att höra dessa tonåringar resonera kring innovation, säger Ulf Persson. De är kloka, smarta, kreativa och dessutom fortfarande befriade från alla de tankemässiga begränsningar som vi samlat på oss genom åren. För dem är det inte mycket som inte är möjligt! Jag är så stolt att vi kan vara med på ett hörn och bidra till att fler innovationer – och innovatörer – ser dagens ljus.  

Synnerligen spännande nätverk

Ung Företagsamhet Göteborg har idag ett femtiotal partners på olika nivåer – och hoppas förstås på fler.  

– Jag känner att Tripnet befinner sig i helt rätt sammanhang här, säger säljchef Katarina Näslund. Nätverkande är en av de allra viktigaste delarna av vårt långsiktiga försäljningsarbete och i UF-sammanhang får jag chans att möta människor som jag annars inte träffat. Dessutom har vi ett starkt gemensamt intresse och engagemang för UF, vilket ger oss en bra grogrund för fortsatt kontakt, säjer Katarina.  

Vi har också en del att lära

Helt bortkopplat från själva partnerskapet men som en naturlig del av viljan att stötta framtidens entreprenörer, är möjligheten att vara rådgivare till ett UF-företag.  

 – Tripnet supportar alla medarbetare som vill ge dessa elever av sin tid, sin erfarenhet och sin kompetens, berättar Ulf Persson. Vi uppmuntrar alla anställda till detta och tillåter självklart att delar av jobbet görs på arbetstid.

Tripnets stora vinst i detta är förstås den personliga utveckling som medarbetarna får i kontakten med ungdomarna; inte bara förståelse för hur den yngre generationen tänker och resonerar utan också träning i ledarskap och coachning.  

När man dessutom själv känner att man växer som människa och mår bra av att göra gott – då är vinsten total, säger Ulf som själv brukar ta på sig rollen rådgivare.  

Den värld våra barn ska växa upp i

Tripnet firade precis sin 26-årsdag – en aktningsvärd ålder för ett IT-företag

Vi har nog aldrig mått bättre och varit mer livskraftiga och progressiva, säger Ulf Persson. Vi kommer finnas länge till! Jag tror att vi snart kommer ha de första ut generation 2 på plats på kontoret, spår Ulf med ett leende.  

Vi kan bidra till utvecklingen. Om vi vill se en framtid med driftiga, ambitiösa och modiga unga vuxna som kommer ut på arbetsmarknaden – då måste vi agera nu. För det blomstrande näringslivets skull, vår egen skull och för Tripnets medarbetares barn – för Melinas, Emmas, Eriks, Elnas, Elviras, Alvas och alla andra barns skull, måste vi ta ansvar för framtidssäkringen. 

Ung Företagsamhet är ett utmärkt exempel på win-win. I samma takt som vi ger, får vi tillbaka – nu och i framtiden, avslutar Ulf Persson.

Blir du nyfiken och vill veta mer om oss?

Vi på Tripnet är tillräckligt stora för att alltid ligga i framkant, samtidigt som vi inte är större än att vi har en unik relation till varje kund.

Våra senaste artiklar

Ansvarstagande är ett måste

”Ett företag kan faktiskt inte känna ansva...

Engagemang med många syften

Techsektorn larmar om kompetensbrist. Ungdomsarbet...