Prestandakrävande applikationer för komplex miljö

Omilon är marknadsledande inom taligenkänning i Sverige. Med avancerad teknologi omvandlas tal till text i realtid. Inom exempelvis vården blir det både snabbare och smidigare, att skriva journaler eller annan nödvändig dokumentation, med Omilons lösning. Taligenkänningen är komplex och ställer höga krav på driftleverantören – som i det här fallet är Tripnet.

Utmaningen: Att eliminera driftstopp

Genom Omilons talteknologi effektiviseras vårdprocesser och resurser frigörs, vilket leder till att personalen kan lägga tid på annat istället för tidskrävande dokumentation. Eftersom Omilons applikation är mycket prestandakrävande och att det är kritiskt att den fungerar problemfritt 24/7, är behovet av en stabil och leveranssäker IT-partner avgörande.

– Vi har haft utmaningar när det gäller driften. Blir det ett avbrott kan kunden inte längre använda tjänsten, det är av eller på, vilket gör att driften måste fungera. Vi bestämde oss för att byta leverantör 2018, berättar Anders Thell, Delivery Manager på Omilon i Göteborg och fortsätter:

Flytten gick väldigt smidigt. Vi gjorde en kopia av den befintliga miljön, flyttade all data och pekade om användarna på några timmar.

Lösningen: Trygga molntjänster och tillgänglighet

Tripnet har tagit över IT-driften för Omilons system, där applikationen för taligenkänning ligger. Plattformen består av separata miljöer, dels för att deras kunder ska kunna dela miljö med andra kunder och dels genom Private Cloud, som är dedikerat för en specifik kund.

– Vi har hittat en väldigt bra lösning. Tripnet är en flexibel, lokal aktör och samarbetet fungerar smidigt. Visst, det finns större aktörer på marknaden, men då blir det ofta mer formellt och trögare processer överlag. Nu har vi en tillgänglig partner, har kapacitet för att vi ska kunna växa utan begränsningar.

Resultatet: Kraftfull prestanda och GDPR-säker drift

– Vi har en väldigt CPU-intensiv applikation som är serverbaserad och det har blivit stor skillnad i prestanda. Kraften och kvaliteten i Tripnets serverpark är över förväntan.

För att möta Omilons krav på prestanda har Tripnet, i samråd med kunden, valt att lastbalansera, det vill säga skapa en virtualiserad lösning där lasterna är fördelade på olika servrar för ytterligare redundans och skalbarhet. Utöver detta är miljön GDPR-anpassad, vilket är ett måste för Omilon som behandlar oerhörda mängder av personlig information. Samarbetet innefattas också, förutom den löpande driften, av kvartalsavstämningar för att exempelvis finna gemensamma proaktiva lösningar med IT som är formad för framtida behov.

– Vi går igenom eventuella incidenter och pratar ihop oss om våra önskemål och kommande smarta förändringar. Samarbetet med Tripnet har fungerat oerhört smidigt, från beställning till leverans och kommunikationen däremellan. Vi är väldigt nöjda.


omilon 400

Omilon grundades 1946 och är en del av en skandinavisk medicinteknisk koncern. Företaget startades i Norge, expanderade sedan till Danmark och 2010 öppnade man även upp verksamheten i Sverige, med kontor i Göteborg. Bolaget utvecklar och anpassar lösningar för bland annat taligenkänning och digital diktering. Kunderna är så väl stora som små aktörer – regioner, privata vårdkoncerner, kommuner och enskilda vårdgivare.

Kontaktperson

Josef Wold, mobilnummer 0733-58 25 82

Våra senaste artiklar

Entreprenörskap på Emax 2024 – En Inspirerande Upplevelse

– I år hade jag förmånen att delta i arbe...

Rundabordssamtal om Informationssäkerhet och ISO 27000

– Under de senaste veckorna har vi haft för...