Självprovisionering men med tillgång till insiktsfulla råd

Behovet av serverkapacitet hade minskat i takt med att SaaS-tjänsterna blev fler och fler. Hösten 2022 kände Kynningsrud att tiden var mogen för att flytta ut de kvarvarande servrarna till en molnleverantör som uppfyllde alla krav – såväl de hårda som mjuka. Valet föll på Tripnet och Tripnet Cloud med självprovisionering.

Utmaningen: Liten IT-avdelning men stora krav på kompetens och 24/7-tillgänglighet

– Vi har historiskt haft egna servrar på våra större driftsställen, såväl i Norge som Sverige. I samband med att vi sålde ett större bolag i Sverige påbörjade vi konsolidering av kvarvarande servrar till ett datacenter i Norge, för att därifrån ta beslut om framtiden. Vi landade då i att det var dags att flytta ut våra resterande servrar och lägga över ansvaret på en extern molnleverantör, berättar Mats Schweder, IT-chef på privatägda familjeföretaget Kynningsrud.

Kynningsrud IT AB bär det övergripande ansvaret för att tillgodose IT-behovet för alla bolag i Kynningsrud-gruppen. IT är en liten organisation, men har ett stort ansvar för att säkerställa driftsäkerheten för verksamheterna.

– Vi insåg att det inte gynnade oss att på egen hand garantera driften då det krävde långa dagar och stora resurser, konstaterar Mats Schweder. Vi började se oss om efter en partner som uppfyllde alla våra krav på säkerhet och kompetens.

Lösningen: Självprovisionering med erfarenhetsutbyte

– Så fort jag passerar Focushuset ser jag ju Tripnet-loggan på väggen, berättar Mats Schweder. Tripnet har bevisat sin stabilitet genom åren och jag har följt dem på avstånd sedan de startade sin verksamhet 1995. Självklart var de en av de parter vi valde att kontakta när beslutet att flytta ut vår serverkapacitet väl var fattat.

Valet stod mellan den etablerade publika molntjänsten Azure, några större leverantörer av liknande tjänster och lokalt, starkt förankrade, Tripnet. Kynningsruds inledande dialog med Tripnets Solutions Director Martin Dohmen var väldigt transparent och valet föll slutligen på att tillsammans skapa den lösning som Kynningsrud önskade: En delad molnlösning med självprovisionering, baserad på VMware för enkel migration. Lösningen erbjuder kapacitet, lagring och säkerhetskopiering med drift och övervakning av dessa tjänster.

– Tripnet visade sig vara mycket mindre fyrkantiga än alla andra vi pratade med, säger Mats Schweder nöjt. De är ett litet familjärt bolag som är genuint inlyssnande och kompetenta att lösa utmaningar på bästa sätt utan att ta genvägar - allt görs strukturerat enligt satta processer och utan att man upplever att saker och ting tar lång tid. De har varit med ett bra tag och är med all säkerhet här för att stanna, vilket är viktigt för oss. Även om vi inte har juridiska krav på var vi lagrar vår data och därför skulle kunna välja vilken internationell aktör som helst, känns det väldigt bra att ha sin samarbetspartners så nära att man bara kan åka dit.

Kynningsrud nära

Resultatet: Trygg drift och utvecklande samarbete

– Tripnet har på alla sätt levt upp till såväl våra förhoppningar som sina egna löften, konstaterar Mats Schweder. Det initiala projektet, att flytta över till Tripnet, var oerhört smidigt, tack vare engagerade och kunniga systemingenjörer på Tripnets sida. Nu kan vi sitta lugnt och känna att allt bara funkar!

Kynningsruds självprovisonering kompletteras med regelbundna driftmöten.

– Dessa möten är verkligen givande, berättar Mats Schweder. Vi delar erfarenheter som hjälper oss framåt, vi får ta del av Tripnets insiktsfulla råd och kan tillsammans arbeta mot fortsatt förbättring. Det är guld värt!

– Våra driftmöten är framåtblickande och visionära, berättar Josef Wold, kundansvarig säljare på Tripnet. Kynningsrud är en spännande kund och jag ser fram emot att fortsätta prata med Mats om fortsatt utveckling i allmänhet och säkerhetsaspekter i synnerhet.

– Det är såklart flera som säljer samma sak men ingen annan vi kan ha lika bra dialog med. Att jobba med Tripnet känns annorlunda än att jobba med många andra leverantörer. Vi kan diskutera problemställningar och gemensamt hitta lösningar och alla hugger i för att vi ska komma i mål, avslutar Mats Schweder.


kynningsrud logga png 500

Kynningsrud har sedan 1946 förknippats med entreprenörskap av hög kvalitet, och omfattar idag verksamhetsområdena Kran, Kommersiellt, Bygg, Bostäder och Finanser. Företaget är miljömedvetet och vill ligga i framkant när det gäller miljö och hållbarhet i byggbranschen. Detta genom att till exempel digitalisera processer och bygga nya byggnader på ett så miljövänligt sätt som möjligt.

Kontaktperson

Josef Wold, mobilnummer 0733-58 25 82

Våra senaste artiklar

Entreprenörskap på Emax 2024 – En Inspirerande Upplevelse

– I år hade jag förmånen att delta i arbe...

Rundabordssamtal om Informationssäkerhet och ISO 27000

– Under de senaste veckorna har vi haft för...