Högsta driftsäkerhet och personlig systemingenjör!

Blue Mobile Systems kunder befinner sig i en bransch där kravet på säkerhet är extremt högt och där ett regelverk som måste följas till punkt och pricka råder. Därför var valet av IT-leverantör extra kritiskt.

Utmaningen: Drifta säkert genom tredje part

Blue Mobile Systems kunder finns inom säkerhetsbranschen där IT-kraven är extremt höga. Via Blue Mobile Systems lösning GuardTools®, använder väktare mobila enheter för att checka av deras arbetsuppgifter. Allt är kopplat till en extern server. Systemet kräver högsta driftsäkerhet nattetid. Dels för att säkerställa att obehöriga inte får tillgång till känsligt material, men också för att polisen ska kunna begära tillgång till data. Blue Mobile Systems sökte en säker serverlösning, från tredje part.

Lösningen: Molnanpassad tjänst med säkerhet 24/7

För att tillgodose Blue Mobile Systems behov fick Tripnet vara extra flexibla och hitta andra tidpunkter för underhåll. Företaget har en dedikerad tekniker och driftavtalet 24/7 säkerställer att Tripnet agerar dygnet runt om något händer, eskalerar direkt till kunden och är mycket aktiva i felsökningsprocessen.

– Eftersom vi har valt att göra en cloud-baserad produkt så är Tripnet också en del av det. De hjälper oss med sitt kunnande. De har väldigt kompetent personal som gör att de kan komma med rekommendationer och tala om vad vi borde göra och inte göra när vi som utvecklare inte besitter samma driftskunskap som de, berättar Peter Wahlgren, teknik- och utvecklingschef på Blue Mobile Systems.

Resultatet: Tätt samarbete och aktiv behovsanalys

Säkerhet är uppenbart ett affärskritiskt område för Blue Mobile Systems. Ansvaret för den egenutvecklade programvaran ligger hos dem själva – men Tripnet står för felsökning, åtgärder och information om något skulle hända. Några av Blue Mobile Systems kunder har låtit oberoende parter kontrollera systemet – och det har fått godkänt. Att Tripnet besitter hög teknisk kompetens och är affärsmässiga är viktiga faktorer för ett lyckat samarbete anser Blue Mobile Systems.

– Vi valde dessutom Tripnet för att de vill förbättra sin verksamhet, de tar sin drift på allvar och de är väldigt snabba på att svara till våra behov, säger Peter Wahlgren.


guardtools-by-blue-mobile-systems-blue-on-transparent-tight1

Företaget startades 2004 utifrån en idé som bygger på flerårig forskning vid Viktoriainstitutet i Göteborg. Blue Mobile Systems produkt, som kallas Guard-Tools®, innebär att väktare istället för att checka av olika arbetsuppgifter på traditionellt vis, använder mobila enheter som kommunicerar med en server. Syftet är att minska risken för ”human error”, att höja kvalitén på vaktbolagets åtagande och att vara transparenta mot slutkunderna.

Kontaktperson

Emmy Ljungvall, mobilnummer 0733 - 58 25 19

Våra senaste artiklar

Entreprenörskap på Emax 2024 – En Inspirerande Upplevelse

– I år hade jag förmånen att delta i arbe...

Rundabordssamtal om Informationssäkerhet och ISO 27000

– Under de senaste veckorna har vi haft för...