Lägre kostnader – minskat resursslöseri

26 juni, 2023

För mer än tio år sedan tog vi på Tripnet beslutet att investera i vindkraft – ett beslut som i efterhand visade sig vara oerhört klokt. Tillsammans med ett par andra intressenter investerade vi i ett av vindkraftverken på Bösjövardens vindpark i den norra delen av Mora kommun, ungefär 17 km nordöst om Älvdalen.

Beslutet att investera i egen elproduktion handlade uteslutande om att vara ett ansvarsfullt företag – att göra rätt och visa vägen. Handling väger tyngre än ord! Idag pratar alla om hållbarhet, men för oss har det länge varit viktigt på riktigt. Vi är övertygade om att alla bidrag – hur stora eller små de än är – är viktiga för att lindra klimatförändringen. Vårt bidrag kanske inte märks på den globala skalan, men det vi gör påverkar andra människor. När vi är många som gör medvetna hållbara val, förändrar vi tillsammans världen. Ingen annan kommer lösa problemet åt oss – vårt agerande gör skillnad.

Miljömässiga investeringar är alltid en bra affär. Vindkraftverket har dessutom varit en lönsam investering från första dagen. Det samma gäller bolagets beslut att bara använda elbilar som tjänstebilar. För tio år sedan gällde det den då så hypade grön-IT. Att vara ansvarsfull och göra väl genomtänkta kloka investeringar både minskar kostnader och onödig resursåtgång.

Fakta om Bösjövarden

  • Vindkraftsanläggningen på Bösjövarden har en beräknad årsproduktion på 68 GWh/år vilket motsvarar hushållsel för över 14 500 hushåll per år.
  • Vindkraftsanläggningen består av åtta vindkraftverk levererade av Nordex.
  • Generatoreffekten är 2,5 MW.
  • Vindkraftverken har en navhöjd om 100 meter och en rotordiameter på 100 m.
  • Tripnets andel av den producerade energin står för knappt en femtedel av vårt energibehov. Resterande täcks upp av miljömärkt vind-el.

Hör gärna av dig!

Telefonnummer, e-postadresser och kartor.