Disruptiv IT-innovation, Big Bang och massor av moln

20 december, 2017
We live in the most exciting times ever. Texten är plockad från Nils Molins allra sista slide på Tripnets Kunskapsfrukost på Bergakungen. Och kanske är just dessa ord de mest talande för morgonens trendspaning. Enligt Radars Nils Molin är stora omvälvningar inom IT runt hörnet. Det talas till och med om en "Big Bang" inom de kommande 24 månaderna.

Novemberregn och snålblåst ute, men inne på Danilo på Bergakungen bjöds det på en härligt varm stämning och en stärkande frukost. Kunskapsfrukosten inleddes med en kort reflektion över 2017 av Tripnets vd Ulf Persson. Han pratade om de populära molntjänster som företaget erbjuder och som efterfrågas allt mer. För oss är molnet en naturlig del av vår leverans, vi kan erbjuda både egenproducerade och publika molntjänster.

– Vi ser att allt fler frågar efter rådgivande expertis och vår kompetens på området.

Ulf berättade också om det ökade fokuset inom säkerhet som genomsyrar branschen idag. Transportstyrelsens agerande har gjort ett avtryck, för dem i negativ bemärkelse. Men händelsen har också skapat fokus kring säkerhetsfrågor och belyst vikten av rätt hantering av säkerhetskritiska IT-tjänster. För oss på Tripnet har det genererat fler IT-revisioner, både från statliga och privata företag.

– Det är alltid roligt när våra kunder gör revisioner. Det bevisar att vi ligger i framkant och ger oss ett kvitto på att vi arbetar på rätt sätt.

Biosalongen var full av nyfikna kunder och partners som spänt väntade på att få ta del av Nils Molins trendspaning inför 2018. Och de lär inte ha blivit. Nils berättade engagerat om makroekonomins förutsättningar för de investeringar som görs inom IT-industrin. Den svenska ekonomin har gått bra sedan 2014. Prognosen är enligt Nils fallande, men fortsatt god och samtidigt ser han en positiv framtid för IT-investeringar. Marknadsutvecklingen visar att under 2018 kommer det satsas omkring 200 miljarder i svenska IT-investeringar.

Branschen har tidigare varnat för att företag kommer att lyfta ut mycket IT-tjänster offshore, men den farhågan har inte riktigt besannats enligt Nils.

– Vi trodde att mycket kompetens skulle hämtas från till exempel Indien eller Kina, men vad man snarare har upptäckt är vikten av att ha folk på plats.

Dock så siar Radar om ett litet orosmoln. Kompetensbristen inom IT. Främst när det gäller arkitekter, verksamhetsspecialister, säkerhetsexperter, systemutvecklare och seniora projektledare.

Nils Molin lyfte fram fyra tydliga trender inför 2018; industrialiseringen av IT, en adaptiv IT-verksamhet, det digitala ekosystemet och cyber-security.

När det gäller den sistnämnda trenden, säkerhetsaspekten, finns en del intressanta reflektioner som också var högst aktuella i USA under det senaste valet. IT-företag som kan styra över opinionsresultat genom att urskilja just den data de behöver. Det går i princip att beställa önskat resultat och därmed styra över de nyheter som når ut till folket.

Om det sistnämnda tycks upplevas som ett hot mot demokratin, finns det även en annan sida av polletten. Förutsättningarna för utvecklingen av IT har aldrig varit så goda som de är idag och Radar spånar om en framtida ”Big Bang” som kommer att äga rum inom 24 månader.

– Det publika molnet kommer växa enormt. Det är dags för IT att bli en riktig industri, förutsättningarna finns för en massproduktion. Vi kommer att ha en enorm datakapacitet i våra händer framöver.

Den industriella revolutionen för IT är alltså nära förestående. Vi står inför en ny teknisk era med en lavinartad ökning av publika molntjänster, blockchain-teknik, Internet of Things och Artificiell Intelligens. Denna utveckling ställer också högre krav på att leverantörer tydliggör sitt erbjudande, om de vill agera reaktivt eller proaktivt.

Så hur ska man då agera som en spelare i den föränderliga IT-världen vi lever i idag? Radar har tagit fram några konkreta råd. Det hetaste tipset är att chefer och ledare måste intressera sig för ny teknik. Vi står inför stora förändringar i branschen och det gäller att hänga med, att analysera omvärlden, branschen och tekniklandskapet. Sluta aldrig söka efter nästa stora genombrott och våga utnyttja den nya tekniken i er bransch och kanske även förändra den. Ett annat råd är också att knyta till sig startupföretag för nya tankar och fräscha perspektiv.

Nils fick också frågan om han kunde berätta om nya disruptiva lösningar inom IT, likt AirBnb, Uber och Spotify. Tre konkreta exempel är Lantmäteriet, Maersk och Tyrens, som alla har hittat nytänkande IT-innovationer.

Lantmäteriet har effektiviserat lagfartsprocessen med en blockchain-lösning som möjliggör snabbare fastighetstransaktioner. Maersk har också skapat en blockchain-modell för import och export, där man har kunnat påskynda den sedvanliga pappershanteringen. Och Tyrens som sköter tunnelbanespåren i Stockholm har valt en IoT-utrustning med mikrofon som lyssnar och mäter ljudet från hjulen på spåret. Analysen av datan kan sedan förbättra driften då det går att utläsa vad som behöver åtgärdas. Denna data kan användas i preventivt syfte vilket förbättrar driftsäkerheten avsevärt.

Detta var bara tre av de disruptiva modeller som tagits fram och Nils siar att det kommer bli mängder av innovativa lösningar i framtiden. Kanske får vi anledning att återkomma till detta ämne under nästa år, då vi hoppas på att kunna bjuda in Nils Molin för en ny trendspaning nästa höst.

Vi på Tripnet ser också fram emot att få bjuda kunder och partners på fler Kunskapsfrukostar under 2018, då vi fortsätter med vårt populära koncept. Då kommer vi garanterat bjuda på mer kunskap inom GDPR, blockchain-teknik, IoT och ”Den intelligenta staden”.