Behovsanalys, reflektion – och sen upp i molnet

12 juni, 2019
Moln och cloud är två välanvända ord i IT-branschen idag. Vi på Tripnet får självklart många frågor om den digitala transformation som vi alla står inför, och de molnlösningar som erbjuds idag. Dessa frågor är ganska ofta komplexa att besvara. Vi bjöd därför in Robin Elander till vår senaste kunskapsfrukost. Robin jobbar på vår partner mjukvaruexperten Crayon, som hjälper företag att navigera i den globala IT-världen.

Den digitala transformationen påverkar allt fler företag. I takt med att affärsmodeller utvecklas och data växer, behövs väl anpassade IT-lösningar. Vissa har IT inhouse, medan allt fler väljer att lägga allt mer på en eller flera externa partners. Givetvis finns det även en medelväg, att kombinera båda dessa lösningar. Robin berättade, under den nästintill fullsatta Kunskapsfrukosten, att molnlösningarna på samma sätt kan delas upp i dessa tre områden: Public cloud som till exempel Azure och Amazon, Private cloud med egna datahallar och Hybrid cloud där man alltså kombinerar de båda.

Vikten av samverkan

En molnlösning kan vara väldigt lätt att sätta igång. Priserna som först erbjuds är ofta lockande att nappa på, men det som är bra kan också vara väldigt dåligt, menar Robin. Affärsmodellen i cloud-tänket tycker han är fungerande i sig, men den blir inte alltid optimal, eller ens som förväntat i somliga fall. Den applikation som kunden själv har, interagerar kanske dåligt med den nya lösningen, eller inte alls. Det krävs att alla delar samverkar för att nå den optimala lösningen. Delar som man kanske inte ens visste om existerade.

Det är lätt att tappa kontrollen när det finns så många fina möjligheter. Det stora utbudet och de fantastiska erbjudandena kan bidra till att man gör felaktiga val.

Istället för att ta ett välgrundat beslut baserat på de egna behoven, är det lätt att fastna i klorna på de stora leverantörerna och det de vill sälja – inte det man borde köpa. Genom en molnlösning lägger man redundansen på en helt annan nivå, infrastrukturen förändras. Robins uppmaning till företag som står inför att förändra eller utöka sin drift är att de bör förbereda sig ordentligt, och fundera både en och två gånger innan beslut.

Dessutom är det ibland olika avdelningar inom en organisation som eftersöker olika saker. Marknadsavdelningen kanske vill ha möjlighet att lansera en stor webbkampanj, ekonomiavdelningen behöver ett nytt affärssystem och utvecklarna önskar uppdatera den interna serverkapaciteten. Beställaren är alltså inte längre bara IT.

Fem tips inför flytten till molnet

Anyone, anyhow och anywhere stämmer väldigt väl in på cloudlösningarna. Allt finns tillgängligt som ett smörgåsbord. Men det flexibla är inte alltid det bästa, flexibilitet har en prislapp och komplexitet. Detta gör, enligt Robin, att du bör vara extra uppmärksam på ditt företags behov. Och likt vanliga moln på himlen, skiljer sig även leverantörernas moln åt. Robin skickade med besökarna ett par råd i form av punkter att gå igenom inför en eventuell flytt till en molntjänst:

Behov – Vad behöver vår organisation, egentligen?

Innovation – Vad kan tekniken lösa för oss?

Hantering – Tjänsten är inte magisk, klarar jag av förändringen på egen hand?

Rådgivning – Kan jag själv avgöra vad som är bästa lösningen för mig?

Drift – Om det strular, vem kan då hjälpa mig?

Martin Dohmen, Teknisk chef på Tripnet, är inne på samma tes och menar att det är väldigt lätt att klibba fast i molnet. Som molnkund kan det t.ex. vara lockande att du låter din egen applikation prata direkt med molnleverantörens mer specialiserade tjänster, så som databaslösningar. Då bygger du lätt in dig i den specifika molntjänstens API-er och specialfunktioner. Detta är inte så lätt att bryta när man väl har hoppat in i ett visst moln.

Det är viktigt att lära sig molntjänsternas styrkor, för de finns verkligen, och värdera hur fast man vill låsa in sig, flikade Martin in.

Tripnets goda råd

En annan aspekt är säkerheten. Ulf Persson nämnde vikten av att fundera över hur säkerhetsklassad informationen behöver vara. De stora aktörerna är amerikanska, vilket gör att de lyder under amerikansk lagstiftning. De erbjuder avancerade säkerhetslösningar som är nödvändigt för vissa bolag, men alla har inte glädjen av detta.

Det var tidigare i år en väldig buzz kring CloudAct. Några leverantörer påstod att man skulle kunna kryptera all information i deras moln. Men din data kommer avkrypteras när systemen bearbetar informationen, då hjälper ju inte krypteringen längre. Med just CloudAct hjälper inte heller att de amerikanska molnleverantörerna lagrar sin data inom EU. Det kan vara värt att ha med sig, sa Ulf Persson.

Vi på Tripnet skulle vilja passa på att slå ett slag för vår kunskap. Vi har driftat virtuella maskiner i många år. Vi erbjuder både publika molnlösningar som Azure och Amazon, våra egna molntjänster och mer traditionell drift i vårt egna datacenter. Men den kanske viktigaste aspekten är att vi som lokal partner blir din trygghet. Vi agerar som ett rådgivande bollplank och ser till ditt behov – det är svårt att få samma personliga relation med de globala leverantörerna, som är en självklarhet för oss på Tripnet. Hos oss kan man få den molnlösning som passar dig, med full support.

Blomstrande avslutning

Efter allt molnfokus på Filmstaden Bergakungen fick vi bekanta oss med ett ämne långt ifrån IT, men väldigt nära våra hjärtan. Vi på Tripnet brinner för Majblomman. Vi bad därför Tove Lindahl Greve, generalsekreterare för Majblomman, berätta om sitt viktiga arbete och informera om allt gott de gör för samhället. Få kanske tänker på det, men faktum är att 186 000 barn lever i barnfattigdom i Sverige idag. Det vill vi hjälpa till att förändra och uppmanar alla vi känner att dels köpa Majblommor när tillfälle ges, och stötta Majblomman genom att till exempel bli månadsgivare. Läs gärna mer om Majblomman här: https://tripnet.se/sasong-for-arets-viktigaste-blomma/ och här: www.majblomman.se

Som ett sista tips vill vi skicka med er en puff inför höstens två Kunskapsfrukostar som drar igång med start den 26 september. Vi kan avslöja redan nu att temat blir ”Safe Zone”. Mer om detta i våra sociala kanaler inom kort.