Västlänken påverkar Tripnet – positivt

26 april, 2019
Arbetet med att spränga och schakta utanför Tripnet-knuten i Gårda har hållit på ett tag. Västlänksprojektet pågår för fullt och vi inser att våra kunder kanske funderar på om de på något sätt berörs av detta arbete. Är driften säker? Hur påverkas data vid ett större strömavbrott? Ingen behöver oroa sig. Driften hos Tripnet är säker. Faktum är att vi klarar ett strömavbrott på hela fyra dagar!

Västlänken berör. Ända sedan idéstadiet har åsikterna kring det gigantiska kommunikationsbygget i Västsverige varit starka. 2026 ska bygget stå klart. Då får vi ett mer tillgängligt Göteborg, med en genomgående järnvägstunnel under mark och tre helt nya tågstationer i stan. Det blir både smidigare och snabbare att ta sig runt i, och att ta sig till och från vårt Göteborg.

– Göteborg behöver utvecklas och vi ser väldigt positivt på att bygga en stark region där möjligheterna att arbetspendla ökar. Alla kan inte bo i Göteborg. Vi får ju dessutom ett bredare upptagningsområde vilket stärker möjligheterna att hitta kompetens även en bra bit utanför stan, säger vår VD Ulf Persson.

Eliminerar missöden

Tripnetkontoret ligger nästan i hjärtat av en av de nya stationerna och det kommer fortsatt att härjas ganska rejält runt Korsvägen och omkring Focus-huset där vi sitter. Utöver detta ska ett 30 meter djupt dike mellan våra datorhallar grävas och ännu mer omfattande sprängningar och schaktningsarbeten planeras i marken i området. Men – detta är inget som oroar oss. Våra kunder kan vara lugna för att detta gigantiska bygge inte på något sätt kommer att påverka deras data eller vår verksamhet.
För att helt eliminera eventuella missöden har vi också tidigare bjudit in representanter från Trafikverket för att diskutera projektet och faktiskt även fått gehör för ett par önskemål. Vid en förbesiktning av närliggande sprängningar visade det sig att vibrationerna eventuellt når gränsen för vad vår fastighet klarar av. Endast för ett kort, kort ögonblick vid varje sprängning och bara minimalt över rekommenderade värden – som dessutom är satta med stor marginal. För att verkligen förse oss med hängslen och livrem har Trafikverket, i samråd med oss, korrigerat en del av sprängningarna i närheten av vår fastighet. Istället för 10 planerade sprängningar, görs nu 15 stycken med mindre kraft – allt för att vi ska vara 100 % säkra på att vår drift fungerar, dygnet runt och oavsett yttre påverkan.

Ulf på Tripnet om Västlänken, Göteborg

Driftsäkert i fyra dygn

För våra kunder kan det också vara av värde att veta att vi sedan starten av Tripnet alltid haft högsta möjliga fokus på säkerhet. Vi har oavkortat en eller flera redundanta lösningar för att garantera klanderfri drift. Sedan ett antal år tillbaka har vi utrustat oss med reservkraft i form av stora dieseltankar som kickar igång om vi skulle få ett större strömavbrott.

– Faktum är att med vårt specialkraftverk klarar vi såväl vår egen som kundernas drift utan ström i hela fyra dagar. Det tror jag inte alla kunder har koll på. Sen kan vi nog också stoltsera med Göteborgs enda elbilsladdningspark som funkar helt utan ström, då vi försett även den med dieselkraft. Det kan vara bra att vara riktigt nördig ibland, skrattar Ulf Persson.

Ulf på Tripnet om Västlänken, Göteborg

Om ni har några frågor eller funderingar kring Västlänken och driften hos Tripnet är ni välkomna att hör av er, vi besvarar gärna era eventuella funderingar.

Fakta Västlänken:

Vad: Västlänken är en järnväg i tunnel under centrala Göteborg som ger staden genomgående pendel- och regiontågtrafik. Tre nya stationer under mark vid Korsvägen, Haga och Göteborgs central gör att du kan resa enklare, snabbare och med färre byten.

Varför: Underlättar resandet i Göteborg och Västsverige. Skapar plats för fler tåg. Minskar sårbarheten i järnvägssystemet. Gör det möjligt att åka tåg till fler platser i Göteborg. När Västlänken är klar fördubblas kapaciteten på Göteborgs central, som idag inte kan ta emot fler tåg.

Nuläge: Byggskede

Byggstart: 2018

Trafikstart: 2026

Kostnad: 20 miljarder kronor (2009 års prisnivå)

Hör gärna av dig!

Telefonnummer, e-postadresser och kartor.

Våra senaste artiklar

Ansvarstagande är ett måste

”Ett företag kan faktiskt inte känna ansva...

Engagemang med många syften

Techsektorn larmar om kompetensbrist. Ungdomsarbet...