Ungt entreprenörskap – en hjärtefråga

23 februari, 2021

Detta är en artikel från Tripnets årsredovisning 2019/20.

– Du behöver inte driva företag för att vara entreprenör. Orden kommer från Sofia Lundahl, regionchef på den ideella utbildningsorganisationen Ung Företagsamhet Göteborg. UF, som organisationen kallas till vardags, arbetar för att ge unga människor möjlighet att se och förstå sin företagsamhet genom att utbilda i entreprenörskap. I dessa tider känns det viktigare än någonsin. Vi på Tripnet vill gärna vara med och forma framtiden genom att stötta verksamheter som Ung Företagsamhet – organisationer som gör skillnad.

Sedan många år tillbaka har vi på Tripnet arbetat proaktivt för att öka intresset för yrken inom IT hos unga tjejer och killar. Syftena är flera – dels vill vi bidra till en jämställd arbetsplats och bransch där alla ges samma förutsättningar, dels vill vi hjälpa till att råda bot på dagens kompetensbrist inom IT. Under året som gått har vi tagit ytterligare ett steg i vårt engagemang och partnerskap till föreningen Ung Företagsamhets regionala verksamhet i Göteborgsregionen.

– Ung Företagsamhet ger unga möjlighet att testa sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap genom att tillämpa sin processutbildning UF-företagande och egna läromedel i den ordinarie läroplanen. Det tycker vi är fantastiskt och vill givetvis vara ännu mer delaktiga i detta viktiga arbete, säger Tripnets VD Ulf Persson.

Tripnets insiktsfulla medarbetare som rådgivare

UF-året innehåller några få obligatoriska moment som eleverna måste genomföra för att få godkänt i kursen. Utöver det är det endast deras egen uppfinningsrikedom, engagemang och vilja som begränsar. Varje UF-företag måste dock ha minst en extern rådgivare som finns med under hela läsåret. Rådgivaren agerar bollplank när eleverna möter vägbulor längs resan, kan svara på frågor om hur det funkar i verkligheten och hejar på när det är som allra tuffast. På Tripnet får alla medarbetare, som vill, vara rådgivare och därmed avsätta arbetstid för detta. Rollen som rådgivare är oerhört viktig. Majoriteten av eleverna har väldigt få vuxenkontakter som inte är familj, vänner eller från skolan. Under UF-året hamnar eleverna i situationer där man måste ta en kontakt med vuxna på företag, kommun, bank eller liknande organisationer.

– Vi ser att elever som har en rådgivare som inte är en förälder eller lärare får ett mer kvalitativt UF-år. Rollen som rådgivare handlar inte om att göra jobbet åt eleverna eller sponsra med pengar, utan om att vara en guide i verkligheten och kanske dela med sig av sitt nätverk, förklarar Sofia.

Distract UF, vinnare i Årets Innovation på UF-mässan i Göteborg 2020. Tävlingsvärd är Tripnet.
Distract UF, vinnare i Årets Innovation på UF-mässan i Göteborg 2020. Tävlingsvärd är Tripnet.

Stärk morgondagens entreprenörer – bli rådgivare du med!

Som rådgivare är du med och formar nästa generations företagare, ledare och medarbetare. Ung Företagsamhet ger unga människor möjligheten att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Men ibland behöver man hjälp och här har du som rådgivare en viktig roll. Med dina kompetenser, erfarenheter från arbetslivet och kontakter utanför skolans värld agerar du bollplank, stöttar och guidar ett UF-företag under ett läsår. Att bli rådgivare tar bara några minuter. Läs mer och anmäl dig på www.ufradgivare.se.

Lätt att bli UF-hjälte

Ung Företagsamhet Göteborg är en ideell förening och man är därför beroende av partners för att kunna fortsätta och utveckla sin verksamhet. Utöver en del offentliga medel krävs att näringslivet är med och stöttar för att verksamheten ska kunna drivas, utvecklas och möjliggöra för att fler unga ska få utforska sina innovativa förmågor. Tripnet är stolt partner och bidrar med ekonomiskt stöd till den dagliga verksamheten och är goda ambassadörer för organisationen.

– För oss handlar det om att investera i framtidens näringsliv, företag, ledare och medarbetare, säger Ulf.

– Våra partners är våra hjältar, säger Sofia. Det är tack vare dem som vi kan fortsätta utbilda unga i entreprenörskap. Ett ekonomiskt bidrag är avgörande för vår organisation, men lika tungt väger deras engagemang som rådgivare och ambassadörer. Deras tid är ovärderlig

Investera i framtiden – bli partner

Ditt engagemang är en viktig pusselbit för att fler ungdomar ska få chansen att välja sin egen framtid. Som partner till Ung Företagsamhet säkerställer du att Sverige är mer och bättre rustat för framtiden. Kontakta Ung Företagsamhet Göteborg för mer information och vilket partnerpaket som passa dig och din verksamhet bäst.

Sofia Lundahl, Regionchef
031-387 04 04
sofia.lundahl@ungforetagsamhet.se

Sofia

Framtidens entreprenörer

En av UF-elevernas stora höjdpunkter är den årliga mässan – ”Entreprenörskap på riktigt” – där över 350 UF-företag från Göteborgsregionen finns på plats på Svenska Mässan för att visa upp, sälja och tävla med sina produkter eller tjänster. Några av vinnarna får sedan en guldbiljett till SM i Stockholm där de tävlar mot andra UF-företag från hela Sverige. På SM koras sedan en vinnare som representerar Sverige i EM. Ung Företagsamhet är nämligen en del av organisationen Junior Achievement Worldwide, som finns i hela 115 länder.

Ökat entreprenörskap i skolan skapar inte bara rubriker i samband med tävlingar utan har även fått stort fokus på sig under de senaste åren från såväl Skolverket och politiken som kommuner och regioner. I tider som dessa är det än viktigare att vi formar morgondagens medarbetare till att bli självständiga, entreprenöriella och rustade för vad som väntar efter avslutade studier.

– Sverige har alltid legat i framkant vad gäller innovation och entreprenörskap. Ska vi fortsätta göra det så måste vi se till att morgondagens medarbetare och företagsledare tidigt får med sig det entreprenöriella tänket. Ju tidigare desto bättre. I tider som dessa känns det viktigare än någonsin att satsa på att stärka våra ungdomar för vad som komma ska, avslutar Sofia.

Har denna artikel gett dig mersmak?

Nyfiken på att veta mer om oss och vilka vi är?

Våra senaste artiklar

Ansvarstagande är ett måste

”Ett företag kan faktiskt inte känna ansva...

Engagemang med många syften

Techsektorn larmar om kompetensbrist. Ungdomsarbet...