State of the Nation 2020

13 februari, 2020

Årets sista kunskapsfrukost rundades traditionsenligt av med Radar och VD Hans Werner. Han delade med sig av ganska tuffa insikter, men lämnade oss med hopp – vi som verkar inom IT-branschen har väldigt stora möjligheter att påverka framtiden.


Iklädd guldskor från hiphop-videon Nördarnas Revansch – The Tripnet Story (kika gärna om ni inte sett videon ännu) inledde jag (Tripnets VD Ulf Persson) frukostseminariet med en kort uppdatering från Tripnet-året. Jag pratade om hållbarhetsarbetet som vi brinner så för, om de högst aktuella molnlösningarna och om att hitta sin egen Safezone. Jag lovade också att lägga de guldglimrande dojorna på hyllan för gott. Vi får väl se hur det blir med det… Radars framtidsspaning
Hans Werner fanns på plats på Bergakungen för att dela med sig av Radars syn på 2020. Han tog besökarna genom en kort makroekonomisk analys och det handelskrig som pågår mellan USA och Kina, och som påverkar svensk ekonomi i allra högsta grad. Vi har börjat prata om en kraftig tillbakagång i den globala ekonomin. Vi ser två ekonomiska modeller som krigar mot varandra, utan militära resurser.

Vi kan inte sitta och titta på ekonomiska nyckeltal nio månader bort och tro att vi långsamt är på väg in i en lågkonjunktur. Det här kommer hända över en dag. Det är oerhört snabba skeenden i vår omvärld just nu. Det handlar om ett handelskrig på en mycket större arena, berättade Hans Werner.

Vi lämnar en period av mycket stark tillväxt och går in i en betydligt osäkrare tid. Vi har under året fått revidera vår estimerade BNP-tillväxt kraftigt. Avmattningen går mycket fortare än vi har trott och IT-ekonomin följer samma utveckling. Fokus kommer att ligga på effektivitet per spenderad IT-krona, summerar Hans Werner.

Många verksamheter kommer troligen flytta fokus från innovation, förändring och stora projekt tillbaka till mindre projekt, kort ROI och påverkan på lönsamhet, produktion och effektivitet. Det vill säga automation, digitalisering och kärnprocesser, spår Hans.

Det intressanta är att IT har stor möjlighet att kliva in och påverka alla dessa områden, enligt Hans Werner: – Välkomna in igen, ni som sitter i IT-verksamheter i lednings- och styrelsesammanhang. Nu kommer IT bli viktigt!

Så – hur ser tekniktrenderna ut inom IT inför nästa år? Radar har delat in dem i tre områden inför det kommande året: Smartare AI, Uthållig igenkänning och Industriella utmaningar.

Smartare AI
Artificiell Intelligens är ingen trend i sig; det är snarare hur vi använder det som utgör trenden. Redan 1956 lanserades begreppet AI för första gången. Det nya är att vi nu har fått tekniken på plats för att kunna utnyttja teorierna och deras fulla potential. Idag står kampen om marknadsandelarna mellan G-MAFIA i USA (Google, Microsoft, Amazon, Facebook, IBM och Apple) och BAT i Kina (Baidu, Alibaba och Tencent). Dessa IT-jättar satsar årligen 230 miljarder USD på innovation kring AI för att ta över och äga marknaden.

– Är man inne i processerna, då kontrollerar man flödena. Den som äger flödena kontrollerar det som behövs i den nya ekonomin i framtiden. Oerhört strategiskt viktigt, eftersom det mesta av detta kommer att levereras i molnbaserade datacenter.


I Sverige har vi inte kommit så långt inom AI, vilket är tur menar Hans, eftersom tekniken har utvecklats oerhört mycket, bara under det senaste året. AI har blivit smartare. Med mer data, fler kunder och mycket träning blir AI mer träffsäkert och användbart. AI blir bara bättre med tiden och nu börjar det bli läge att hoppa på tåget, menar Hans.

– Fundera länge och noggrant över vilken leverantör ni ska välja inom AI, för det handlar ofta om ett väldigt långt partnerskap.

Uthållig igenkänning
Tekniken monitorerar oss och följer oss envist, även när vi inte använder den eller ger den kommandon. I bilen, hemma, på jobbet, i handeln. Den lär känna oss som individer, vilket blir utmanande. Tekniken har blivit så smart att den kan följa små detaljer eller förändringar hos oss, för att sedan koppla detta till symptom, till och med innan vi själva misstänker att vi har en sjukdom. Tekniken kommer att tala om att det är dags att söka sjukvård. Detta kan givetvis användas för att hålla oss mer hälsosamma och friska, eller för att tjäna pengar på oss.

En annan aspekt är att tekniken lär känna oss på ett djupare plan. Vilka är vi? Hur ser våra känslor ut? Hur är vårt beteende? Tekniken lär inte bara känna oss bättre än vi känner oss själva – den kommer också försöka styra oss. – Försök att ta er ur en e-handelskorg i framtiden. Tekniken kommer inte låta er göra det. Den kommer inte vara nöjd förrän ni har gjort ett köp.

Vi lever idag med poängsättningssystem runt oss som individer, vilket vi kallar för kreditvärdighet och som vi har tvingats att acceptera. Men, vi ratas och rankas på andra ställen också, och detta börjar nu delas mellan olika aktörer. Vi kommer aldrig få reda på våra poäng eller på hur de sätts, och det finns ingen lagstiftning eller transparens kring detta, vilket etiskt kan kännas tveksamt, menar Hans Werner. Här behöver vi i Sverige använda tekniken rätt för att äga området och för att skapa kundvärde och konkurrenskraft.

Industriella utmaningar
Hans pratade om de industriella utmaningar vi står inför, och valde att dela in dessa i tre områden; osäkerhet, kompetensbrist och el & miljö. Radar ser i Sverige en osäkerhet kring molntjänster, vilket är problematiskt. Få vågar ta ställning. Fler borde agera som Göteborgs Stad som tydligt sagt att ”vi vet vad som är bäst”. Hans Werner önskar att fler ska gå samma väg. Andra länder tar tydlig ställning, medan det i Sverige råder en total brist på styrning och även stora brister kring hur vi använder industrialiseringen på bästa sätt. Den offentliga sektorn vågar inte ta ställning och det smittar av sig på andra branscher, menar Hans. Den långsiktiga risken med detta förklarar han så här: – Vår IT kommer produceras mindre industrialiserat, sämre och till en högre kostnad – i en nation som ska vara en industriell nation. Det är rätt obra, för att använda norrländska.

En annan utmaning vi står inför är kompetensbrist. Radar spår att det 2025 kommer saknas nästan 70 000 IT-personer. Särskilt stor blir bristen inom den nya exponentiella tekniken som IoT, AI och Blockchain som kräver en helt annan syn på arkitektur och en annan typ av cybersäkerhet. – Om vi inte centraliserar, frigör vi ingen kompetens. På sikt betyder detta att vi kommer ha sämre möjlighet att utnyttja den nya tekniken.

Det tredje området som Radar spår kommer att begränsa vår möjlighet att använda IT är miljö och el. Vi har satt oss rejält på pottkanten i vår förmåga att distribuera el, enligt Hans Werner.

Idag använder vi 141 TWh (terawattimmar) el i Sverige, och vi har svårt att distribuera el över hela kartan. Vi har fått säga nej till etableringar i södra Sverige, företag flyttar utanför Sverige för att kunna ombesörja sina behov. Tittar man på IT-industrin förbrukar vi 5-6 TWh. För att uppfylla regeringens mål om att vi ska vara den ledande digitala nationen, och med den nya krävande tekniken, behöver vi öka förbrukningen med 95 % redan till 2025, bara inom IT – i ett system som inte tål större uttag. – Klarar vi inte att förflytta så mycket som möjligt till effektivare sätt att producera detta på, ur ett el- och miljöperspektiv, så äventyrar vi möjligheten att dra nytta av den nya teknikens möjligheter i Sverige, säger Hans Werner. – Det här beskriver Radar nu i en rapport, ”X – i nationens intresse”, som handlar om utmaningen som just nu gör IT till en ändlig och inte oändlig möjlighet i ett industrialiserat land som Sverige. Vi behöver hantera detta.

Radars summering
Sverige lyder under stor global påverkan. Det råder ett krig mellan två ekonomiska modeller i form av Kina och USA, och snabba skeenden är att vänta. Avmattningen i Sverige går fortare än väntat, men delar av vår exportindustri ser fortfarande rätt ljust på framtiden, tack vare att kronan är så svag. Radar spår att fokus kommer att ligga på ekonomiska nyckeltal och lönsamhet i en konjunkturcykel med väldigt stor osäkerhet. Det betyder att IT kommer bli väsentligt mycket viktigare framöver. – IT påverkar ekonomi och lönsamhet. Det är nu IT-cheferna har möjlighet att kliva in i ledningssammanhang och ta diskussionen. Kombinationen av de utmaningar vi måste hantera, ska vägas mot vår förmåga att påverka.

Trots en del dystra insikter och alarmerande trendspaningar lämnade Hans Werner publiken på kunskapsfrukosten med hopp, och följande uppmaning: – Ni kommer att bli mycket viktiga framöver. Axla ansvaret, tro på er förmåga, utveckla er organisation – och våga. Tillsammans har vi möjlighet att föra Sverige in i en ljusare framtid! Mer kunskap nästa år
Vi på Tripnet lovar att bjuda på goda frukostar med en massa kloka insikter och matnyttig kunskap även nästa år. Då planerar vi bland annat att prata mer om molnlösningar och ge er fler insiktsfulla råd för att ni ska kunna fatta rätt beslut för er verksamhet. Varför inte anmäla dig till en eller flera av dem redan nu? Varmt välkomna!