Spännande trender och lugnande IT-besked

6 december, 2018
– AI är här! Det är viktigt att engagera sig i den nya tekniken, men glöm inte bort datakvaliteten. Orden kommer från Radars expert, it-analytikern Nils Molin, som var med och gjorde oss lite klokare på vår senaste Kunskapsfrukost.

IT-analysföretaget arrangerar årligen Radar Summit, en heldagskonferens som samlar över 750 CEO:s och IT-beslutsfattare under samma tak. Traditionsenligt sammanfattade Nils Molin det viktigaste från denna konferens för oss under en Kunskapsfrukost. Vid förra årets dragning berörde Nils Molin farhågan som vissa känner kring kompetensbristen inom IT i framtiden, men nu fick vi Nils lugnande syn på det hela.

– Vi tror inte, likt vissa andra, att det kommer råda någon större brist på experter i branschen, så vårt råd är helt enkelt att sitta lugnt i båten och se till att inte fatta stressade rekryteringsbeslut. Fokusera istället på en klok och långsiktig process.

Behöver vi bli oroliga?

Nils började frukostseminariet med att dra en kort lägesanalys av makroekonomin, där några av de saker som påverkar och berör oss är handelskriget mellan USA och Kina, de brittiska Brexit-turerna, vår granne i öst som återkommande dyker upp i vår skärgård och hur Italiens ekonomi skapar oro i Europa. Nils pratade vidare om att tillväxten har börjat bromsa in och att allt fler känner en osäkerhet kring den närmaste framtiden. Men, behöver vi verkligen oroa oss? Hur mycket kommer IT-branschen att påverkas av konjunkturen?

– Vi tror inte nödvändigtvis att det behöver bli en kris i vår bransch, möjligen en avmattning. IT har en sådan central roll på företagen och det är inte där man främst börjar nedskärningarna.
– Allt fler börjar se IT som ett värde och inte en kostnad.

Han berättade också att de bolag som har en hög mognad och en välskött IT-avdelning kommer att ta sig genom sämre tider på ett bra sätt. Det går inte att skära allt för mycket i IT-kostnaderna, eftersom man då riskerar att kapa den egna verksamheten vid fotknölarna.

– IT blir motcykliskt i det här läget. Vi behöver prioritera förändring och innovation för att vara konkurrenskraftiga. Risken är annars att man halkar efter. Därför tror vi att vår bransch står sig stabil.

Tre fokusområden

I Sverige omsätts varje år 213 miljarder kronor på IT. Ett ofantligt belopp, som kan jämföras med försvarsmakten, där summan landar på 42 miljarder. Siffrorna visar på ett tydligt sätt vilken betydelse branschen har för vårt land.
Radar har identifierat tre områden där det finns trender och utmaningar som kommer ha störst lokal påverkan under 2019. Det handlar om AI, igenkänningsteknik och säkerhet.
AI, artificiell intelligens, breder som bekant ut sig allt mer i vårt samhälle och är en utveckling som spås fortsätta växa lavinartat. Techbolagen i Silicon Valley fortsätter satsa forskningsmiljarder. Nils på Radar tror att den svenska industrin gör klokt i att inte satsa på grundutveckling av AI. Då är det snarare bättre att lägga krutet på den egna verksamheten.

– En viktig del av ekonomin framöver tror vi är den marknad där företag säljer egenutvecklade algoritmer till andra aktörer, berättade Nils Molin.

Igenkänningsteknik är ett annat hett område inom IT. Användningsområdet är brett och ökar i takt med att den nya tekniken blir allt mer förfinad och avancerad.
Detsamma gäller röst-, rörelse- och personlighetsigenkänning. Nils puffade lite extra för att hålla koll på området NUI framöver, Natural User Interfaces, det vill säga att vi använder våra kroppar som både kontroll och gränssnitt.

Från producent till expert

Det tredje området som berördes under Kunskapsfrukosten var säkerhet, som så ofta hamnar i fokus i vår bransch. När internet kom fanns säkerhetsaspekten inte med på ritbordet. Idag har det blivit en av de viktigaste frågorna.

– Vi lägger ju hela vår personliga affär på nätet, hela vårt sociala liv. Samtidigt som samhällen exempelvis bygger sin infrastruktur med IT som grundpelare.Vi är oerhört sårbara för både vanliga hackare och organiserade attacker på viktiga funktioner i våra samhällen. Det kommer läggas stor vikt vid detta framöver, spår Nils.

Nils Molin visade också några exempel på trender som togs upp på Radar Summit.
Värt att nämna är den AI-utveckling som bara skenar. Det går i rask takt framåt, men vi fick även höra om en intressant och mindre lyckad incident i Amazons rekryteringsprocess. AI-maskinen ämnade selektera fram den mest lämpade individen baserat på tusentals CV:s. Dessvärre visade det sig att nästan inga kvinnor tidigare blivit tillsatta tjänsterna, och då valde helt enkelt maskinen bort alla kvinnor eftersom den tolkade att det inte var en intressant grupp. Så visst finns det lite kvar att jobba på…

En snabb summering av Nils Molins frukostföreläsning är att den förändring som sker i ekosystemet accelererar i allt snabbare takt. Samtidigt gäller det som aktör i branschen att ta vara på effekterna av digitaliseringen för att bli riktigt konkurrenskraftig. Och IT-avdelningen måste, om den inte redan har gjort det, gå från att vara enbart producenter till att bli experter. Nils Molin rekommenderade också företag att låta en extern partner få förtroendet att sköta IT-driften, en insikt som förstås gläder oss på Tripnet.

– Välj rätt, välj smart och ha fokus på affärsnytta, är Nils tydliga råd.

Vi tackar Nils och Radar för trendanalysen detta år och ser fram emot att ta del av fler klokskaper även under 2019. Varmt välkomna då!