Produktförändringar hos Microsoft SQL server

30 maj, 2013

Förra året släppte Microsoft SQL server 2012. Från och med årsskiftet förändrade Microsoft de olika varianterna och licensvillkoren inom SQL server-­familjen. Här kan du läsa om de viktigaste förändringarna och hur de påverkar dig som kund hos Tripnet.

De viktigaste förändringarna

Några licenstyper försvinner och en ny tillkommer. Microsoft förändrar även hur produkterna licensieras, baserat på användare eller processorer.

Datacenter och Workgroup Edition försvinner

Datacenter och Workgroup Edition tas bort och ersätts framför allt av Enterprise, Standard eller Web Edition. Workgroup Edition ersätts av Standard Edition om inte Web Edition är tillämpbar. Web Edition är en mycket kostnadseffektiv version som endast får användas för publika webbapplikationer. Standard Edition innebär möjlighet till mer prestanda och ytterligare funktioner. För system med få användare och Standard Edition kan det också vara ett kostnadseffektivt alternativ jämfört med Workgroup Edition att gå från core-­baserade licenser till användarlicenser. Brytgränsen går som minst vid cirka 33 användare, men beror på antal servrar och serverprestanda.

Web Edition finns kvar, men bara som SPLA-­licens

SPLA-­licens är det licensavtal vi som “service provider” använder oss av när vi inkluderar licenser som en del av våra tjänster. Web Edition får endast användas till publika webbplatser och webbapplikationer och är ett mycket kostnadseffektivt alternativ.

En ny version kallad Business Intelligence Edition införs

Licensen är avsedd för BI-­lösningar och innehåller funktioner som annars endast finns i Enterprise Edition. Versionen kan endast licensieras per användare (inte cores).

Processorlicenserna ersätts av licensiering baserad på antalet processorkärnor (cores)

Kostnaden för fyra processorkärnor kommer att motsvara kostnaden för en tidigare processorlicens. Varje server måste licensieras med minst fyra processorkärnor och därefter kan man lägga till ytterligare licenser i paket om två processorkärnor. Detta innebär att en processor med åtta kärnor kommer att ha en licenskostnad motsvarande två tidigare processorlicenser.

Licensiering av virtuella servrar förenklas i och med core-­baserad licensiering

Licensieringen av SQL server var tidigare knuten till den underliggande hårdvaran som de virtuella servrarna kördes på. De licensproblem som det kunde innebära är nu åtgärdade.

Robert

Robert Rinde, Försäljningschef

Kontakta oss gärna för mer information om licensiering av Microsoft SQL server.