Oracle Day

28 januari, 2014

Tripnet på Oracle Day 2013

I höstas deltog jag och Martin Dohmen på Oracle Day på Friends Arena i Stockholm. Vi blev inbjudna av vår partner Emineo som är Sveriges största Oracle DBA-bolag. Tillsammans presenterade vi ett kundcase under temat “Our cloud, our way – specialister i samarbete”.

Största leverantören av elektronik till konsumenter i Norden

Kundcaset var Elkjöp. Elkjöp startades 1962 i Norge och 1994 etablerade man sig i Sverige under namnet Elgiganten. Därefter har det hänt mycket, etablering i Danmark och Finland, nytt distributionscenter i Jönköping, köp av Electroworld i Tjeckien och Slovakien. Numera ägs Elkjöp av Dixon Retail plc och är största leverantören av elektronik till konsumenter i Norden. Totalt har Elkjöp 320 butiker, nio e-handelssajter och fyra kontaktcenter. Alla e-handelsajterna ligger på en gemensam plattform. Elkjöp har 50 miljoner besökare i butikerna och 150 miljoner besökare online varje år. Ungefär tre miljoner ärenden hanteras i deras kontaktcenter.

Drift och övervakning av Elkjöps e-handelsplattform sedan 2010

Vi har levererat drift och övervakning av Elkjöps e-handelsplattform sedan 2010. Vi ansvarar för att plattformen fungerar dygnet runt, alla dagar i veckan. För Elkjöp är det viktigt att kunderna ska kunna genomföra köp när som helst. Om något inte fungerar har vi övervakningar på systemet som gör att vi genast kan agera. E-handelsplattformen är redundant, vilket innebär att all hårdvara och alla tjänster vi levererar finns fördelade i två geografiskt separata datorhallar. En av hallarna kan alltså ”försvinna”, men Elkjöps e-handel fortsätter att fungera. All data säkerhetskopieras dessutom till en tredje datorhall.

Plattformen som e-handeln bygger på är Intershop. Brightstep är de som utvecklar Intershop för Elkjöp. Brightsteps utvecklare och våra tekniker jobbar i ett nära samarbete för att upplevelsen för Elkjöps kunder ska bli så bra som möjligt. Databasen är hjärtat i e-handel och all e-handelsinformation lagras i Oracle-databasen. Vår partner Emineo är specialister på Oracle och tillsammans säkerställer vi att all data är ständigt tillgänglig och att databasen fungerar optimalt. En annan mycket viktig del som vi levererar är test- och preprodmiljön där alla förändringar testas innan de går i skarp drift.


Martin Dohmen berättar om plattformen för Elkjöps E-handel

En professionell teknisk driftmiljö med fokus på säkerhet, tillgänglighet och kontinuitet

När vi förberedde oss inför vår presentation på Oracle Day frågade vi Elkjöp om deras erfarenheter och vad som är viktigt för dem i vår leverans. Vi fick följande svar:

“Naturligtvis är det viktigt med en professionell teknisk miljö och fokus på säkerhet, tillgänglighet och Business Continuity. Drift och övervakning dygnet runt, alla dagar i veckan är också ett grundkrav.

Tripnets organisation är platt och dynamisk vilket gör att de är flexibla och att vi hela tiden kan ha en nära och personlig dialog med dem. Under både planerings- och leveransfaserna har vi direkt tillgång till Tripnets tekniker. Några av Tripnets tekniker har utbildats i Intershop vilket vi ser som en fördel. Tripnet levererar en proaktiv drift och har en kontinuerlig dialog med oss angående våra affärsmässiga krav och framtida behov.”


Jonas Olofsson berättar om Elkjöps erfarenheter av Tripnet som leverantör

En sömlös interaktion mellan butiker, e-handel och kontaktcenter

Vi frågade också Elkjöp vad de ser för möjligheter med sin e-handel framöver och vilka krav det innebär. Elkjöp svarade:

“Målet är en sömlös interaktion mellan samtliga kanaler, det vill säga butiker, e-handel och kontaktcenter, som vi använder för att nå ut med våra produkter och tjänster. All information måste finnas tillgänglig i realtid i möten med kunderna. Alla kanalerna ska ha ett gemensamt produkt- och tjänstesortiment. Det ska finnas tillgång till kundinformation i alla kanaler för att säkerställa unika kundupplevelser, till exempel information om vad kunden köpt tidigare. Kunden ska ha en bra tillgänglighet till e-handeln oavsett vilken enhet som används smartphone, läsplatta eller PC.”

Our cloud, our way – specialister i samarbete

Kundcaset som vi presenterade på Oracle day gick, som sagt, under temat “Our cloud, our way – specialister i samarbete”. Vad menas då med det? Jo, vi levererar en tjänst PaaS (Platform as a Service) till Elkjöp. Med hjälp av Oracle-specialisten Emineo driftar vi plattformen. Vi jobbar nära Brightstep som är specialister på applikationen Intershop. Elkjöp äger ingen egen hårdvara, de hyr kapacitet ”på kran” av oss, vilket innebär att de själva inte behöver göra investeringar. De kan lätt uppgradera eller utöka kapacitet vid behov. Genom att vi, Emineo och Brightstep är specialister inom respektive område får Elkjöp tillgång till expertis för varje del av e-handelslösningen. Vår expertis och vårt sätt att arbeta flexibelt och proaktivt bidrar till att Elkjöp snabbt kan göra förändringar, möta ändrade förutsättningar och ge sina kunder en unik upplevelse.


Martin Dohmen berättar om utmaningar vid val av datalagringslösning


Martin Dohmen berättar om affärsnära övervakning


Erlend Berg, IT Solution Architect eCommerse på Elkjöp berättar om valet av Oracle som databas

Vill du veta mer om våra IT-lösningar? Hör gärna av dig! För fler nyheter och uppdateringar, följ oss på Facebook och Twitter.

Jonas Olofsson, Account Manager