Musik och glädje läker!

13 januari, 2016

Än en gång – stort tack för alla bidrag till Tripnets Jubileumsfond! Vi startade insamlingsfonden för att fira vårt 20-årsjubileum, till förmån för Mama Zebra, Majblomman samt barnen på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

7D2_4432

För att bli frisk behövs mer än sjukvård i världsklass

Vi har nu delat ut det första bidraget ur fonden och det går till Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus, eller mer specifikt stiftelsens arbete med sjukhusets musikstudio, där barn och ungdomar får möjlighet att skapa musik och för en stund kunna tänka på något annat än att de är sjuka.

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg är Sveriges största barn- och ungdomssjukhus och servar hela landet med högspecialiserad vård. Det är här de svårast sjuka barnen får den vård de behöver. Pengarna som stiftelsen samlar in används till sådant som våra skattepengar inte räcker till – som kan ge glädje och ny kraft och hjälpa barnen att utvecklas. Jag är övertygad om att barn som känner lycka och har roligt mitt i allt det jobbiga har bättre förutsättningar att bli friska. Glädje och lek läker!

Insamlingsstiftelsen arbetar med att uppmuntra det friska

För oss känns det självklart att donera 25 000 kronor till barnen på barnsjukhuset. När vi har varit på besök där har vi fått en inblick i vilken nytta de insamlade medlen gör. Pengarna används bland annat till syskonstödjare, lek- och pysselaktiviteter, en läkande trädgård, terapihunden Svea och inte minst de viktiga sjukhusclownerna, som faktiskt inte bara har ett roande syfte. Eldsjälen Tomas Gedda på Insamlingsstiftelsen berättar att clownerna har en förmåga att få barn att våga berätta om sin sjukdom och hur de mår. Som en liten tjej på sjukhuset sa: ”Till clownerna säger jag sådant som jag inte vågar berätta för mamma och pappa, för de blir så ledsna då.”

De 25 000 kronorna som vi tar ur fonden har vi valt att öronmärka för Musikstudion. Det lilla musikrummet är en del av lekterapin på sjukhuset och har funnits där sedan 2009. Tomas Gedda berättar att rummet var sparsamt använt under de första åren, på grund av att ingen visste hur det skulle användas. Men sedan en musikpedagog anställdes har studion fått ett stort uppsving och barn står på kö för att få komma ner och prova på att spela olika instrument, sjunga, producera och kanske spela in en skiva. Att musikrummet började användas är faktiskt delvis Lasse Kronérs förtjänst.

– Lasse är en av Insamlingsstiftelsens ambassadörer och som musiker kände han sig genast hemma och började röja runt bland instrumenten och den övriga utrustningen. Då insåg vi att det behövdes någon som kunde använda rummet på rätt sätt och hjälpa barnen att komma igång och skapa musik, berättar Tomas Gedda.

Att få tänka på något annat, om så bara för en stund

Paul Schöning är musikpedagogen som hjälper barnen och ungdomarna att skapa i studion. Vill man inte sjunga eller spela finns det möjlighet att till exempel prata in radioteater. Sångstunder med de minsta barnen är också en del av verksamheten. Sedan finns det förstås även barn som måste vårdas på avdelningar och inte kan komma ner till studion. Då tar Paul med sig utrustningen upp. Det kan vara en ukulele eller mindre gitarr, som man kan spela på i sängen, eller bärbara klaviaturinstrument och iPads. I vissa fall spelar och sjunger de själva och ibland spelar Paul för dem. En del barn är så sjuka att det är svårt att veta om de uppfattar musiken. Långt senare kan det visa sig att det betytt jättemycket.

7D2_4408, 4-3

– En flicka jag sjöng för visade inte några tecken på att hon hörde någonting. När hon senare tillfrisknade sjöng hon hela texten felfritt, berättar Paul.

Paul, som har en bakgrund som musiklärare och frilansmusiker, menar att han har världens bästa jobb. Att musik engagerar och har en stark påverkanskraft är vi överens om. För mig har musik alltid varit viktigt. Jag är övertygad om att musik har en läkande kraft och betydelse för tillfrisknandet. Ny forskning visar att upplevelsen av smärta påverkas av musik och att pulsen går ner när man lyssnar på musik. Kanske rentav musik kunde bli en behandlingsform? Det tror jag på!

Jag är övertygad om att musik och glädje läker

För att musikstudion ska fortsätta leva och vara en plats för musikintresserade barn väljer vi att öronmärka en del av bidragen från Tripnets Jubileumsfond just för den. Vi är säkra på att pengarna kommer att göra riktigt stor nytta.

Dr_Silvia_utst_44

En annan sak som gör att det känns extra bra att stötta Insamlingsstiftelsen är att de administrativa kostnaderna är så låga (ca 10% de senaste åren) och vi vet att pengarna kommer barnen på sjukhuset till godo. Det är delvis möjligt tack vare att många företag stöttar och jobbar pro bono, med t.ex. annonskampanjer, eller genom att erbjuda en webblösning, vilket vi på Tripnet sponsrar med. Självklart finns det fler sätt att hjälpa, jag förmedlar gärna en kontakt med Tomas.

150917_084155_work

Ulf Persson, VD

Tripnets jubileumsfond stöttar Mama Zebra Memorial Fund, Majblomman samt barnen på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Lämna gärna ett bidrag till Tripnets jubileumsfond, plusgiro: 73 48 01-4.

Hör gärna av dig!

Telefonnummer, e-postadresser och kartor.

Våra senaste artiklar

Engagemang med många syften

Techsektorn larmar om kompetensbrist. Ungdomsarbet...

En natt på Tripnet

Varför pratar vi inte mer öppet om informationss...