Mot högre höjder och bredare vyer

17 oktober, 2017
Ett av de mest spännande uppstarts-projekt under 2016 innebar en milstolpe i vårt totala erbjudande. Vi på Tripnet har förstås även tidigare levererat drift och kapacitet i våra egna infrastrukturtjänster, men den här gången var det en kund som hörde av sig med ett projekt av globala mått. Vi behövde tänka större!

Fler och fler företag ser fördelen med att lägga hela eller delar av sin verksamhet i det publika molnet. Vi har hjälpt företag i många år med att hitta den bästa moln-lösningen, samtidigt som vi precis som vanligt sköter drift, underhåll och support. Under 2016 levererade vi den första lösningen som är till 100 % baserad på publika molntjänster – ett omfattande projekt som lett fram till att vi inom kort kommer att kunna presentera nya tjänster och möjligheter.

Jorden runt på 80 Gbps?

En av våra samarbetspartners utvecklade en webblösning för ett globalt företag med verksamhet i över 130 länder. För att uppnå så korta svars tider som möjligt, på varje plats, behövdes ny funktionalitet: möjligheten att sprida ut informationen över hela världen. Det mest effektiva sättet att nå global täckning är att helt eller delvis flytta ut i det publika molnet.

Lokal drift av globalt nätverk

För oss på Tripnet är det något av en milstolpe att kunna leverera lösningar helt baserade på publika molntjänster. Men driftteknikerna Peter Janson och Stefan Norman tycker inte att det är någon stor grej.
– Det vi levererar är egentligen det vi gjort i alla år: drift, övervakning och support – precis som om systemet skulle stått i våra egna datorhallar. Enda skillnaden är att det finns i molnet nu, menar Peter Janson.
Det är till viss del sant. Egentligen handlar det bara om att vi använder oss av Amazons infrastruktur och att vi har flyttat ut vår traditionella drift. Vi ser molnet som en förlängning av våra datorhallar och tar samma ansvar för säker, tillgänglig drift dygnet runt.
Just nu är Amazon och Microsoft Azure överlägset störst när det gäller molnkapacitet. I det aktuella fallet har vi använt oss av Amazon Web Services vilket kan beskrivas som ett nätverk av datacenter och tjänster spridda över världen. Med molnet lyckas inte ens ljus-hastigheten sätta käppar i hjulet för att blixtsnabbt surfa jorden runt.

”Vi har bra avstämningar med Tripnet. Vi får information om nya tjänster och alltid snabba svar tillbaka när vi har frågor. Tripnet är lösningsorienterade.” – Magnus Blomvé, Elanders

Drift ”som vanligt”, fast på annan plattform

Den största förändringen för oss har varit att kon figurera miljön, något som inneburit nya utmaningar.
– Det fungerar inte riktigt som i en vanlig miljö.
Allt arbete med att sätta upp nät och brandväggar, konfigurera diskar och backuper görs i leverantörens plattform, liksom drift med incidenthantering och patchning. Därför har vi behövt sätta oss in i den nya miljön, förklarar Stefan Norman.
Det aktuella projektet har lett fram till nya erfar enheter. Försäljningschef Robert Rinde, som har varit kundens kontaktperson, ser det som en möjlighet att erbjuda nya driftstjänster i molnet:
– Nu vet vi ännu mer om hur Amazons plattform fungerar, hur vi kan konfigurera miljön och göra prestanda tester, säger Robert. Han menar att ett av problemen som många kunder möter när de sätter upp egna molnnätverk är att det är svårt att uppskatta vad det kommer att kosta. Även där kan Tripnet vara en partner som hjälper till med kostnadsberäkningar, analyser och förstudier.

”Man kan nästan glömma att Tripnet finns, de bara sköter allt själva. De är otroligt smidiga.” – Cezary Dubicki, Arctic Paper

Tillgänglig information överallt – hela tiden

En ytterligare fördel med globala, publika moln, är att vi kan sprida information globalt via t.ex. CDN-tjänster. Det gör att svarstiderna blir bättre och systemet blir mindre känsligt för avbrott. Just tillgänglighet är en av aspekterna av säkerhetsbegreppet. Säkerhet och sekret ess är områden som många kunder oroar sig för när vi pratar om det publika molnet. Men det är inget specifikt med molnet i sig som talar för att det är mer eller mindre säkert, utan det beror på hur man hanterar informationen och tjänsterna, menar Robert Rinde och tillägger:
– Genom att köpa molnkapacitet genom Tripnet får man dygnet runt-drift, precis som i våra egna datorhallar. Vi övervakar, ser till att det fungerar och åtgärdar om det mot förmodan skulle uppstå problem. Vi ser också till att tjänsterna konfigureras rätt ur ett säkerhetsperspektiv.

”Tripnet är bra! De är ett företag som bryr sig om oss som kund.” – Johan Lindbom, Smarteyes

Flexibel kapacitet

En annan mycket stor fördel med molntjänster är att det är smidigt att komma igång och skala ut. Vissa företag har en affärsmodell som innebär behov av extremt hög kapacitet vid några specifika, enstaka tillfällen per år. Ett exempel är e-handelsföretag, med kampanjer som Black Friday som kan stå för en stor del av årets omsätt-ning. Även om vi har interna serverlösningar för den typen av utmaningar, är molnet helt klart ett tänkbart alternativ.

Färdigpaketerad tjänst

Att köpa virtuell serverkapacitet i våra serverhallar eller utnyttja det publika molnet är två lösningar. En tredje lösning är en mellanväg, där man har virtuella servrar i våra hallar men utnyttjar fördelarna med molntjänster som Content Delivery Networks, för att få bra svarstider över hela världen. Många har en positiv syn på molnet. Det är enkelt att komma igång och kan vara kostnads-effektivt men långt ifrån alltid.
– Det man kanske inte är medveten om är att man fortfarande bör ha en driftstjänst. Genom Tripnet köper du en helt färdigpaketerad tjänst, där drift och support dygnet runt ingår, säger Robert Rinde.
Vår uppgift är att skapa bästa möjliga lösning, som är individuellt och specifikt anpassad för varje kund. Med Tripnet får kunden en lokal partner som känner verksamheten och som man kan prata med, samtidigt som man har det globala publika molnets alla fördelar.

Hör gärna av dig!

Telefonnummer, e-postadresser och kartor.

Våra senaste artiklar

Ansvarstagande är ett måste

”Ett företag kan faktiskt inte känna ansva...

Engagemang med många syften

Techsektorn larmar om kompetensbrist. Ungdomsarbet...