Lönsamma loggar

21 mars, 2018
Loggarna talar till dig. Lägg örat på rälsen och lyssna på vad de har att säga – först då kan du fatta rätt IT-beslut och få maximal affärsnytta. Orden kommer från Lovisa Bonnevier, IT-expert på SecureLink, som föreläste på vår senaste Kunskapsfrukost.

Att det råder brist på kvinnor i IT-branschen är ingen nyhet. Därför blev vi glada när vi, kvinnodagen till ära, fick rikta allt ljus mot några av de tjejer som finns i vår bransch. Lovisa Bonnevier, dagens föreläsare, är en av de allra bästa när det kommer till nyttan med logganalys. Med på scenen fanns också Tripnets säljchef Katarina Näslund. Ämnet för dagen var loggar, och hur vi på ett effektivt sätt kan använda oss av dem för att skapa lönsamhet i verksamheten.

Det saknas knappast data i världen idag. Tvärtom samlas ofantliga mängder in av företagen varje sekund. Det kan handla om allt ifrån vilken sorts rakapparat som köps från en webbshop, väderläget i London eller råvarupriset i Kina. Vi får enorma mängder information, men få använder datan på ett strukturerat sätt eller förstår det verkliga värdet av den.

Från logg till affärsnytta

Loggenerering har utförts i många år, men analysen har förändrats över tid. Från att faktiskt skriva ut och plocka stickprov ur en fysisk pappershög till att, som idag, analysera en nästan ogreppbart stor volym av digital data.

Lovisa förklarade det basala, det vill säga vad en logg är. Enkelt uttryckt är detta en digital händelse som kan påvisas i efterhand. Det finns olika typer av loggar som kan användas i olika hänseenden, till exempel driftlogg, felsökningslogg, säkerhetslogg och revisionslogg. Gemensamt för dem alla är att vi kan hämta mängder med matnyttig information, både ur en säkerhetsaspekt men också för att skapa affärsnytta.

– Den allra första frågan man bör ställa sig är: Vad vill vi veta? Svaret finns förmodligen redan där, men det blir lite ”finns i sjön” om man inte vet exakt vad man letar efter. Det gäller att hitta vad som är relevant för er business. Har ni koll på det, finns en helt annan dimension i vad vi kan förstå i vår verksamhet, bara genom att tolka loggarna, berättar Lovisa.

Logganalyser kan nyttjas inom fyra användningsområden: Säkerhet, Compliance, IT-operations och Business Analytics. Hur dessa prioriteras beror förstås på verksamhetens art.

Preventivt arbete

I de allra flesta fall används loggar i reaktivt syfte. Något går snett; koden funkar inte, ett driftstopp uppstår och ni måste aktivt gå in och felsöka. Med ljus och lykta eftersöks den felande länken. Men det går faktiskt att motverka dessa problem. Ett driftstopp kan vara oerhört kostsamt. Kanske är det en bättre investering att satsa på logganalys i preventivt syfte istället? Genom informationen loggarna genererar finns lärdom att ta del av: Vem som tagit sig in i systemet? Var rör de sig? Vilken information hämtar de? Har de eskalerat sina rättigheter? etc. Genom att tidigt upptäcka mönster och eventuellt förhindra en tydlig hotbild, har vi möjlighet att minimera antal incidenter.

Strategiska loggar

Tidigare samlade företag på sig mängder med data och levererade till olika intressenter, vilket skapade silos och i förlängningen ensidiga beslut. Idag går tankebanorna mot ett annat håll. Ändå är det fortfarande många som upplever en utmaning i att få gehör för IT-investeringar i den egna organisationen. Digital transformation har blivit en operativ prioritering istället för en strategisk och affärsmässig. Tyvärr kan det leda till att företag går miste om marknadsmässiga vinster.

– Inställningen att loggar är ett nödvändigt ont, något som enbart kostar pengar, är utbredd. Men frågan man bör ställa sig är; hur mycket kostar ett driftstopp? Här gäller det att vara pedagogisk om man vill få igenom sin införsäljning. Att tydligt förklara den preventiva roll som analysen spelar, och att den kan vara värd så betydligt mycket mer än den kostar.

Skapar affärsintelligens

Trots dessa trösklar håller aspekten affärsnytta genom strategisk logganalys på att bli allt mer framträdande. Idag finns det fantastiska verktyg som kan ge oss ledtrådar och svar från den anonyma klumpen data vi samlar in. Det ger oss nycklar till att skapa bättre affärer – och att tjäna mer pengar, helt enkelt.

Genom att bygga upp ett agilt arbetssätt, och gå från hardcoreteknik till affärsnytta kan vi skapa en fördel också gentemot konkurrenterna.

– Ni får ett försprång eftersom ni vet mer, ni är inte blinda längre. Ni förstår hur kunden rör sig, hur svarsfrekvensen ser ut, när trafiken är som störst, vad som köps när och vilken typ av mail som fick störst respons. Allt detta är data som kan omvandlas till affärsintelligens.

Uppenbarligen finns det massor av fördelar med en väl genomtänkt loggstrategi. Skräddarsydd informationsinhämtning, ökad kundkännedom och förbättrade affärsmodeller är bara några av de positiva effekter som kan uppnås. Och faktum är att datan pratar till dig hela tiden. Frågan är om du lyssnar?

Vi på Tripnet ser fram emot fler spännande Kunskapsfrukostar tillsammans med kunder och partners. Ta med dig kollegan till Bergakungen den 19 april då vi bjuder på mer branschkunskap.