Engagemang med många syften

21 juni, 2023

Techsektorn larmar om kompetensbrist. Ungdomsarbetslösheten stiger. Utanförskapet ökar. Och mitt i allt detta drabbades vi av en pandemi. Är verkligen världen så dyster och mörk som det verkar? Absolut inte! Men vi måste alla hjälpas åt att ta ansvar för att vända allt rätt igen. Vi på Tripnet har hittat vårt sätt.

Tripnets engagemang i organisationen Ung Företagsamhet har på kort tid blivit en stor och viktig del av företagets verksamhet. Man är idag partner på nivån ”UF-hjälte” vilket innebär väldigt mycket mer än bara ett ekonomiskt bidrag till den ideella föreningens drift. Tripnets VD Ulf Persson och Gitta Hertzman Pérez, styrelsens ordförande i Ung Företagsamhet Göteborg, träffades för att prata om vad Ung Företagsamhets arbete betyder för den entreprenöriella förståelsen hos unga och hur Tripnet har tänkt när de valt att så handgripligen stötta organisationen.

– Det som präglar många av våra UF-hjältar är deras oerhört starka engagemang på ett mer konkret plan, berättar Gitta Hertzman Pérez. Många gånger är de aktiva som rådgivare, som jurymedlemmar och totalt sett som goda ambassadörer för oss. För oss är de oumbärliga i vår vardag!

– På Tripnet har vi alltid haft ett antal viktiga ”hjärte-projekt”, berättar Ulf Persson. Helt enkelt för att vi har kunnat och velat! Men – i UF har vi hittat en verksamhet som uppfyller mycket mer än bara tillfredsställelsen i att hjälpa till. UFs aktivitet i skolorna gynnar oss på så många sätt.

IMG_0427 768

Gitta Hertzman Pérez

Kompetensbristen – ett larm att ta på allvar

I december 2020 presenterades IT&Telekomföretagens nya rapport "IT-kompetensbristen”. Siffrorna i denna är oroväckande. Branschen i stort riskerar att sakna 70 000 personer år 2024 om inget drastiskt görs.

– Att kunna inspirera unga att välja en framtid inom teknik i allmänhet och IT i synnerhet är en viktig anledning till vårt partnerskap, bekräftar Ulf. Vi vill väcka tanken och visa att vi är en framtidsbransch med fantastiska möjligheter – inte bara för nördar som vi själva, utan för alla, säger Ulf och ler. Här ges vi också chansen att möta tjejer, som trots att siffrorna visar på en utveckling åt rätt håll, fortfarande är underrepresenterade i IT-världen. Vi arbetar själva aktivt för att öka jämlikheten hos oss och märker att det påverkar den interna kulturen på ett väldigt positivt sätt.

Förståelse för entreprenörskap bör starta tidigt

Tripnets engagemang har hittills mest omfattat den mer kända delen av Ung Företagsamhets arbete; UF-företagande på gymnasienivå, men kommer framöver även att involvera aktiviteter på grundskolenivå. Sedan 2011 är entreprenörskap en del av grundskolans läroplan och därmed obligatoriskt i undervisningen.

– UF-företagande är en unik möjlighet för ungdomar att testa hur det är att driva bolag, på riktigt, säger Gitta. Målet är inte att alla ska vilja driva bolag i framtiden utan snarare att alla ska få förståelse för vad entreprenörskap handlar om. UFs verksamhet sträcker sig över 20 år tillbaka och statistiken visar tydligt att elever som drivit UF-företag får det lättare i arbetslivet. När man påbörjar tankar kring ekonomi, samhälle och företagande redan på grundskolan, skapas en ovärderlig grundförståelse som gynnar samhället i stort.

768

Vem coachar vem, egentligen?

På Tripnet ges medarbetarna möjlighet att vara rådgivare åt UF-företag på arbetstid. Det självklara syftet är förstås att stötta eleverna med råd, tips, kontakter osv men det finns samtidigt en stor egen vinning.

– Jag har svårt att se ett enklare och mer konkret sätt att förstå ungdomarnas preferenser och sätt att tänka, än att umgås med dem på detta sätt, intygar Ulf. Detta är omvärldsbevakning på riktigt! Efter ett möte med UF-företaget känns det faktiskt alltid som att jag fick ut mer av mötet än vad jag gav. Jag hoppas att det inte är så på riktigt, skrattar Ulf och berättar en sidohistoria om ett av de UF-företag han coachat under åren.

IMG_0526 768

”Det är löjligt lite pengar”

Partnerskap med Ung Företagsamhet finns i flera olika nivåer. Tripnet har valt den högsta nivån, i kombination med stort personligt engagemang, men partnertrappan är skapad för att passa alla typer av bolag.

– Den lägsta nivån för att få vara med och stötta Sveriges ungdomars förståelse för entreprenörskap och företagande är 5000 kr. Det är ju löjligt lite pengar, säger Ulf med eftertryck! Jag kan inte förstå att inte alla ställer upp och drar sitt strå till stacken. Vi pratar ju om Sveriges framtid, avslutar Ulf utmanande.


 

På Tripnet är Ung Företagsamhet på CV starkt meriterande. Bland annat drev vår egen Amanda Wängroth UF-företaget Palara UF under skolåret 2013/2014. Affärsidén var att sälja en effektiv städtrasa i puckformat och årets höjdpunkt var en tredjeplats i tävlingskategorin ”Årets Reklamfilm”.

580611_482616981851785_1491081263_x 384

Blir du nyfiken och vill veta mer om oss?

Vi på Tripnet är tillräckligt stora för att alltid ligga i framkant, samtidigt som vi inte är större än att vi har en unik relation till varje kund.