Digital frukost med fokus på molntjänster

3 november, 2020

I torsdags var det dags för vår sedvanliga Kundskapsfrukost – och ett perfekt tillfälle för oss att ställa om – inte ställa in. Istället för frukost på Bergakungen, där vi brukar husera, levererade vi en digital sändning från Tripnet-kontoret i Gårda. Visst saknar vi att träffa alla, men alternativet blev ändå väldigt lyckat! Dessutom genererades ett tillskott till Majblomman, då pengarna som skulle gått till frukost istället kunde skickas som gåva till barnrättsorganisationen.

Covid-19 skapar förflyttningar och förändringar – även för oss på Tripnet. Sedan några veckor tillbaka arbetar flertalet av oss hemifrån för att säkerställa att vår driftorganisation fungerar optimalt och säkert. För oss är det också viktigt att ta ansvar och bidra till att vi tillsammans minimerar smittspridning.  Vår senaste Kunskapsfrukost genomfördes därför helt digitalt. En mycket lyckad sändning!

IMG_20200507_092935

Varför molnet?

Temat för morgonens kunskapsöverföring var Strategier och vägen till molntjänster, och för innehåll och insiktsfulla råd stod våra egna specialister Martin Dohmen och Göran Sjöberg. Vår Solutions Director Martin började med att delge oss sin expertis och sina tankar inom molnstrategier, något vi på Tripnet har arbetat mycket med under de senaste åren. Martins råd är att börja med att förtydliga tre grundläggande punkter; att definiera begreppet ”molnstrategi” i den egna organisationen, att skapa sin egen interna molndefinition – så att hela organisationen har en samsyn kring begreppen – samt att fundera över vilka specifika workloads som ska placeras i molnet. Därefter bör man ställa sig frågan: Varför ska man flytta till molnet, vad är det jag vill få ut av denna förflyttning?

En molnstrategi kan, enligt oss på Tripnet, enkelt förklaras enligt följande; Ett kort och levande dokument som drivs av affärsmålen och beskriver principerna runt molnarbetet. Denna strategi kommer förmodligen också att innehålla fler frågor än svar, menar Martin.

Moln eller cloud, oavsett hur detta benämns, är ett ganska vitt begrepp. – När det kommer till molndefinitionen på Tripnet har vi valt att uttrycka den på följande sätt, berättade Martin:

Powerpoint

Moln som matchar affärsmodellen

Martin pratade också om de olika typer av molntjänster som finns, och delade in dessa i tre områden; IaaS, PaaS, SaaS. Till skillnad mot det traditionella On-Prem. Här gäller det att noggrant tänka igenom vilken lösning som passar företagets affärsmodell bäst. Dessutom bör varje workload analyseras in i detalj för att få insikt i vilken molnstrategi som är bäst lämpad. Frågor att fundera över är till exempel; vem som är tjänsteägare, vem som är leverantör, vilka säkerhetskrav som ställs, hur kritisk tjänsten är för verksamheten, vilka prestandakrav som ställs, vilka juridiska krav som finns etc.

Martin berättade också om bimodal IT, en modell som riskerar att orsaka motsättningar mellan sätten att tänka. Vi har dels Mode 1, som är den traditionella processdrivna IT som anses kostnadseffektiv, stabil och riskreducerande. Och sedan motsatsen, Mode 2, som är utforskande IT, vilken är agil och extremt skalbar. Här gäller det att affärsidén och det som främjar företagets utveckling får styra vilken typ av IT-modell som passar bäst. Eller ännu bättre, och svårare, använda båda baserat på varje workloads unika krav

Martin

Flexibla lösningar

När det kommer till val av molnleverantör gäller det att ta reda på vem som är bra på vad och utifrån detta göra ett strategiskt val, beroende på företagets behov. Ska du gå på en ”strategisk leverantör” med hög kompetens, vilket underlättar för integration och där du som stor kund eventuellt kan få bättre villkor? Eller ska du välja ”best of bread”, där du kan få bättre funktion och lägre pris? Alternativet hybridcloud eller multicloud bör också vägas in, om ni eventuellt behöver managera på flera ställen, såsom exempelvis Microsoft Azure, Amazon AWS och Google Cloud.

Lite rolig kuriosa på ämnet är att vi på Tripnet har jobbat med molnlösningar nästan lika länge som Amazon. Kort efter att de premiärlanserade sina lösningar, presenterade vi våra virtuella servrar och lagring i våra diskar.

– Hos oss får kunden en flexibel lösning. Vi driftar och tar helhetsansvar, men det är alltid kunden som bestämmer exakt vilken kapacitet de önskar. Om vi nyttjar en extern molnleverantör är kunden också fri att välja vilken de önskar, de är inte låsta till en viss struktur. Att vi dessutom är lokala gör att vi kan vara kostnadseffektiva i många processer, berättade Martin Dohmen.

IMG_20200507_092956

Föränderligt moln

Göran Sjöberg, vår operativa chef, tog över taktpinnen och pratade vidare om Tripnets erbjudande.

– Vi levererar såväl externa molntjänster såsom Azure, AWS och Google, som vår egen molntjänst. Vi bistår dessutom gärna med insiktsfulla råd för att stötta våra kunder i att hitta en riktigt bra lösning.

Göran berättade också hur vi på Tripnet håller oss ajour och ständigt kompetensutvecklar oss på området. På agendan står omvärldsbevakning, utbildningar och workshops. Vi har dessutom ett värdefullt utbyte av våra strategiska partners.

– Faktum är att det publika molnet är stort och förändras hela tiden, men vi har styckat elefanten i mindre bitar för att kunna bistå med värdefulla råd och vår kompetens. Vi hjälper våra kunder med infrastruktur och plattform, med lösningar som Azure, Google och Amazon och är dessutom flexibla för att ta oss an kundspecifika lösningar, berättar Göran.

Vi förstår att det kan kännas knepigt och svårt att finna den bästa strategin. Vi vill gärna att ni kontaktar oss när ni behöver rådgivning och en trygg partner att samarbeta med. Tillsammans hittar vi rätt bland molnen.

Nästa Kunskapsfrukost är den 1 oktober. Då pratar vi om IT-avdelningen som företagets drivande förändringsmotor. Varmt välkomna att delta då!