Containerteknik – snart en del av varje utvecklares vardag

16 mars, 2021

Årets första Kunskapsfrukost ägnades åt ett högst aktuellt ämne. Vår operative chef Göran Sjöberg, som ansvarar för Tripnets teknik- och tjänsteutveckling, hälsade Niklas Gustavsson och Claes Eklund från partnerföretaget Zool Engeneering välkomna. Tillsammans gav de oss djupare inblick i containerhantering och containermiljöer – en mycket spännande morgon.

Den lite nördiga definitionen av en container är ”ett set av en eller flera linux-processer som är isolerade från resten av systemet och innehåller alla filer och beroenden i en image.”

Kunskapsfrukost_Mars_768_04-3

Teknik på frammarsch

För att ge oss lite bakgrund, berättade Claes också att containrar inte är ny teknik i sig. Redan vid millennieskiftet började FreeBSD Jails tillåta att partitionera FreeBSD i flera oberoende subsystem, med möjlighet att tilldela en IP-adress för varje system och konfiguration. Drygt ett decennium senare tas initiativet till OCI (Open Containter Initiative) av Docker och andra ledare inom containerindustrin, i syfte att skapa och underhålla en öppen industristandard kring containers format och runtime.

Gartners siffror styrker en tydlig trend. Cirka 30 % av större organisationer har idag börjat fundera på hur de ska till sig containertekniken, även om inte så många har kommit speciellt långt ännu. Fordonsindustrin och telekombolagen är de som ligger i framkant, men man förutspår att hela 85 % av de globala bolagen kommer att ha sina applikationer i containermiljöer redan runt år 2025.

– Den stora frågan idag är hur snabbt vi kan flytta, snarare än om vi kan flytta till containermiljöer, säger Claes.

Kunskapsfrukost_Mars_768_07

På Zool Engineering ser man också tydliga tecken som stärker Gartners trendspaning. Många kunder håller på att flytta – eller har redan flyttat – till containers och traditionell IT börjar utreda migrering till containers. Som en följd av detta säger de att kunskap om containers börjar bli ett standardkrav för utvecklare

Reducerade kostnader och ökad säkerhet

Containers, precis som DevOps, har banat väg för snabbare leveranscykler och innebär ett bättre kundvärde med kostnadseffektivitet. I en studie på 195 bolag i USA såg 90 % en förbättring medan 20–30 % såg en betydelsefull förbättring.

Medan DevOps bildade en stark bas för en samarbetsvillig IT-miljö, är containertjänster avgörande för att påskynda DevOps-cykeln, eftersom de förbättrar applikationsleverans och minimerar körningstiden som bidrar till den kontinuerliga leveranscykeln.

Kunskapsfrukost_Mars_768_02-3

– Driftseffektivitet är den vanligaste fördelen med att använda containrar men synergieffekten blir påtaglig, såväl ur ett kostnads-, säkerhets- som organisationsperspektiv. Man tvingas dock lägga mer tid på de interna processerna, såsom automation och styrning, innan transfer till containrar kan ske, men å andra sidan gynnar detta säkerheten, förklarar Claes. Dessutom gör den naturliga förutsägbarheten inom containers arbetet enklare, i och med att varje container alltid beter sig likadant.

Checklista för flytt

Det finns några viktiga frågor man bör ställa sig, och ett antal steg att ta sig igenom, för att veta om man är redo att genomföra en förflyttning till containrar.

– Det är viktigt att identifiera en potentiell kandidat, eventuellt i samband med refresh av en produkt eller mjukvara, för att lättare kunna begränsa och kontrollera potentiella sidoeffekter, råder Claes.

Utöver detta bör man fråga sig:

  • Har vi ett starkt DevOps-team på plats som säkerställer releasestrategier, utvecklingsmodeller och integration?
  • Deployment-modell: har vi bestämt hur och var komponenterna skall distribueras (on-prem, public/private cloud, inhouse eller hos Tripnet)?
  • Integration: har vi säkerställt hur containrar ska hänga ihop med resten av IT-infrastrukturen och vilka begränsningar som kan förekomma?

I övergången till containrar påverkar alla i organisationen. För att lyckas med sin containerresa måste även det ”mjuka” som finns runt omkring finnas med redan i tankeprocessen.

– Och framför allt, bestäm hur er Return On Investment ska se ut och varifrån kostnadsbesparing skall komma, påminner Claes.

Kunskapsfrukost_Mars_768_03-3

Ökad efterfrågan skapar nytt erbjudande

– Vi har under ett bra tag fått förfrågningar kring containrar och containerkapacitet. Därför arbetar vi intensivt tillsammans med Zool Engineering för att skapa bra och attraktiva tjänster. Vi kommer att ta fram en bredare containertjänst, men redan idag kör både vi själva och många kunder containerlösningar i Tripnet Cloud. Jag tror att denna typ av tjänster ger skalfördelar inom såväl teknik och säkerhet som ekonomi, avslutar Göran Sjöberg.

Vi tackar Niklas och Claes för att de så generöst delade med sig av sin kunskap och sina erfarenheter och konstaterar att övergången till containrar inte längre bara är en möjlighet – snart är det för många av oss ett faktum!

Vill du veta mer om hur vi på Tripnet arbetar med containerteknik och hur vi skulle kunna hjälpa dig? Då är du varmt välkommen att kontakta oss.

Nästa kunskapsfrukost är den 29 april 2021 och kommer behandla ett minst lika aktuellt ämne som dagens, nämligen ”IT-säkerhet – vad är viktigast och hur prioriterar jag?”. Anmäl dig redan idag!

Gav denna artikel dig känslan av nya möjligheter?

Vill du höra mer om hur vi på Tripnet arbetar med containrar?

Våra senaste artiklar

Ansvarstagande är ett måste

”Ett företag kan faktiskt inte känna ansva...

Engagemang med många syften

Techsektorn larmar om kompetensbrist. Ungdomsarbet...