Stärkt samarbete med Citrix

14 september, 2013

 I jakten på en central och skalbar applikationsplattform för lastbalansering beslutade vi oss för ett utökat samarbete med Citrix och fortsätta investera i deras NetScaler.

Satsning på flexibel, säker och kostnadseffektiv systemdrift

Citrix är ett amerikanskt mjukvaruföretag som säljer mjukvara, hårdvara och service med  specialisering mot applikationsleverans och nätverksoptimering. Citrix nätverks-­ och  säkerhetsprodukter för Internetbaserade lösningar går under produktnamnet NetScaler.

Central applikationsplattform med stöd för ny funktionalitet

Våra kunder önskar kostnadseffektiva lastbalanseringstjänster, med stor flexibilitet och utan dyra investerings-­ och driftkostnader. För att effektivisera tjänsterna fanns behovet av att konsolidera våra nuvarande lösningar för lastbalansering och uppgradera till en central applikationsplattform. Vi ville ha en plattform med  stöd för ny funktionalitet såsom SSL-­avlastning, komprimering och integrerad caching.

Central styrning för att kunna möta varje enskild kunds behov

Baserat på prestanda, skalbarhet, mängden funktioner och möjlighet att möta enskilda kunders behov, valde vi att investera i en lösning som har två NetScaler SDX med initialt fem NetScaler VPX-­instanser vardera.  NetScaler SDX är en nätverksbaserad plattform som erbjuder en avancerad virtualiseringsmiljö med stöd för flera VPX-­instanser på en enda hårdvara. En enda instans kan tjäna flera kunder samtidigt, medan övervakning och hantering styrs centralt för att kunna möta varje enskild kunds behov.

NetScaler VPX är en mjukvarubaserad, virtuell applikation för skalbara molntjänster. Applikationen är enkel att sätta i drift och kan köras från flera virtualiseringsplattformar. Enkelheten och flexibiliteten bidrar till en kostnadseffektiv lösning för optimering och integrering av webbapplikationer och nätverksbaserade tjänster.

Fördelar med Tripnets nya investering i NetScaler

Tack vare vår nya satsning kan vi konsolidera och uppgradera tre skilda lösningar för lastbalansering till en gemensam centraliserad plattform. Det innebär lägre investerings-­ och driftskostnader för dig som kund.

Vår nya investering i NetScaler möjliggör ytterligare funktioner såsom GSLB (Global Server Load  Balancing), NetScaler Proxy samt NetScaler App Firewall. Dessutom överväger vi att använda CloudBridge för WAN-­optimering och säker optimering av molntjänster.

Målet är en kostnadseffektiv och flexibel tjänst som hanterar allt från lasttester, utveckling och analys till kontinuerlig systemdrift på ett effektivt och säkert sätt för våra kunder.

Jonas Lindqvist

Jonas Lindqvist, Systemingenjör och Tjänsteägare för Tripnets ADC-tjänster

Här kan du läsa om det kundcase Citrix skrivit om sammarbetet med Tripnet. För mer information om systemdrift, ADC-Tjänster och lastbalansering, kontakta oss på Tripnet.