Bottomless Object Store & File Archiving Solutions

21 augusti, 2012
I våras bjöd vi in några av våra kunder för att lyssna på Jon Chinitz från Hitachi, som berättade om Bottomless Object Store & File Archiving Solutions. Bakgrunden till detta var Tripnets stora investering i utrustning från Hitachi. Martin Dohmen berättade att vi ger våra kunder tillgång till marknadens i särklass bästa arkiveringstjänster.

Här följer en kort sammanfattning av den nya arkiveringstjänsten.

1. Ett enda arkiveringssystem för all typ av information.

Med ett enda arkiveringssystem underlättar du IT-administrationen. Du får en enda lösning för all information i företaget, även s.k. ostrukturerad information som filer, e-post, bilder, pdf-dokument, etc. som med tidigare teknik har varit svår att göra sökbar. Men även för medarbetarna blir vardagen enklare genom att all information finns på ett, enda ställe.

Du slipper investera i egen utrustning som till exempel disksystem som normalt faller för åldersstrecket efter 5 år och som sedan ska migreras till nästa generation. Samma sak med tape- och bandmaskiner där tillverkarna upphör med support.

2. Hitta enkelt den information du behöver online – hur gammal den än är.

All din data och alla dina filer är indexerad och sökbar – även den ostrukturerade informationen i form av pdf.er, e-post, bilder, filmer, etc. Du söker all information på ett enda ställe – oavsett hur gammal den är. All data är online hela tiden. Här behöver du alltså inte plocka fram diskar, taper eller optiska diskar.

Att kunna söka på det här viset är ovanligt och beror på en ny teknik där varje fil lagras som ett objekt med tre komponenter: 1) fil, 2) metadata och 3) policy. Även dina gamla filer går att göra sökbara genom inbyggda funktioner för att migrera datan.

Även indexsökning kräver mycket utrymme.

3. Informationen är katastrofsäkrad och direkt tillgänglig för din verksamhet.

Replikeringsteknik gör att alla objekt finns på två fysiskt skilda platser, sedan ser data protection service till att det finns två kopior på varje plats.

Även vid en katastrof fortsätter din lokala HDI (Hitachi Data Ingestor) att läsa data. Avbrottsfritt att läsa data, inte alltid skriva.

Hela systemet är också self managing, d.v.s. upptäcker fel själv med självläkande proaktivitet.

4. Alla versioner av informationen är alltid nåbar direkt online.

Det betyder att alla data är nåbar direkt, som om det fanns på din egen dator − även data som är 4, 6 och 7 år gamla. Du behöver alltså inte veta ar din fil finns. HDI = mapp history, drag and drop. Mindre support och administrationskostnad.

5. Betala bara för det du behöver − en extremt skalbar tjänst.

Du betalar per Gbyte utan tekniska begränsningar eller objekt. Normalt får du byta miljö när dina datamängder överskriver x TB. Samma sak med diskar som bara kan ta ett visst antal GB och som du sedan får sätta upp nya. Hos oss kan du både öka och minska dina datamängder inom ett avtalat spann om 25 %. Det ger lägre kostnader som är enklare att budgetera för.

6. Central informationslösning kombinerad med lokal prestanda.

En stor fördel är att den nya arkiveringsplattformen är ett centraliserat system, men med lokala resurser. I själva verket fungerar det som om all data finns i din lokala dator. Det är möjligt tack vare tekniken med lokal cache i HDI:n som finns lokalt. En skrivbar och alla för att läsa. Problemet med en central filserver är ofta dålig prestanda, med långa svarstider – särskilt över långa avstånd. Nu beter sig systemet som en lokal filserver med blixtsnabba svarstider.

7. Följer regelverk som Riksarkivets riktlinjer, PUL, SOX och EU:s 8:e direktiv.

Här kan du styra din lagring genom policys: hur informationen tillåts förändras, hur länge den ska sparas, etc. Motsatsen finns också: gammal information kan du sätta att raderas. Det går till exempel att lägga in ”krypteringsskyddad signering” Då går det att bevisa att mejl och information inte är förändrat sedan du la in det. Det kan vara bra även utan lagkrav, för till exempel e-post vid tvister.

8. Skyddar din information mot manipulation, stöld och virus.

Den säkerhet vi har resurser och kompetens att bygga upp hos oss på Tripnet har du vanligtvis aldrig möjlighet att bygga upp lika effektivt på ditt företag. Vi erbjuder alltså den högsta tillgängliga säkerheten som finns. Något säkrare ställe att lagra din information finns helt enkelt inte.

9. Radera säkert samtliga kopior av specifik information.

Radera är i vanliga fall svårare än man kan tro. På en vanlig filserver är din information inte garanterat borta vid radering. Här är det annorlunda. Via policys kan du skriva över och vara verkligen säker på att informationen raderas. Det gäller inte enbart originaldata utan även kopior. Du kan också styra raderingar, till exempel personuppgifter, efter en viss tid, eller affär med konfidentiell info. Självklart kan du även radera manuellt utöver policys.

10. Vi garanterar att din information lagras i Sverige.

Var din information lagras är problematiskt med molntjänster där inte alltid vet var din information lagras. Att all din information lagras i Sverige innebär trots allt en större trygghet. Sedan är det också lagar som styr var du får lagra din information. PUL säger till exempel att du inte får exportera information utanför EU. Även om din information lagras på till exempel Irland, så finns det ingen garanti för att den inte flyttas någon annanstans. De molnföretag du tecknar kontrakt med kan upphöra, byta ägare eller flytta. Geografiska avstånd påverkar också svarstider.

11. Avlastar din högpresterande produktionsmiljö.

Det du lämnar bort kommer att avlasta dina servrar. Det första du kommer att märka är att Exchange-Servern inte längre behöver bygga ut.

12. Gör säkerhetskopiering överflödig.

Det här är något du aldrig mer behöver tänka på. Normalt är det här också något du betalar dyrt för, men aldrig vill använda.  Stora backuper tar också tid och tynger ner nätverket. Nu finns allt online, sök upp och lägg tillbaka.  Allt sker dessutom automatiskt.

13. Sätt upp nya kontor snabbare och enklare.

För många organisationer är förmågan att lagra och skydda all data på en plats en stor utmaning. Med en distribuerad organisation och verksamhet blir det ännu svårare.

Du har tillräckligt att tänka på om du tänker expandera och sätta upp nya kontor. Nu slipper du tänka på att sätta upp lokala servrar. Koppla istället in en lokal HDI och du är uppe och jobbar och kan nå all information. Inställningarna gör vi på Tripnet. Du undviker separata lösningar på olika kontor. Du får snabbare åtkomsttider och slipper all administration. Med samma system överallt förenklas all er administration. Du vet var all data finns: på ett ställe istället för utspritt. Kalla det gärna konsolidering.

Här finns funktioner som bland annat möjliggör för verksamheter att komma åt data mellan olika geografiskt utspridda HDI-enheter, till exempel mellan olika lokalkontor, men samtidigt ha kontroll på innehållet centralt. Detta innebär bättre kontroll, katastrofskydd och sänker hanteringskostnader för data i form av backup och dyr primärdisk. Dessutom kan lokala verksamheter med HDI-lösningen nu hämta äldre versioner av filer eller helt återställa raderad data.

14. Beprövad lösning nu tillgänglig även för mindre företag än Skandia, Skatteverket, Lantmäteriet och E-Bay.

HCP-lösningen som Tripnets nya arkiveringslösning bygger på är beprövad. Den används av tusentals företag, myndigheter och organisationer över hela världen. I Sverige har den fått snabb spridning och används i dag av bland andra Skatteverket, Lantmäteriet, Skandia och Tradera (numera E-Bay Sweden). Nu möjliggör Tripnet att du inte behöver investera i en egen HCP-lösning. Det gör tekniken tillgänglig för även mindre verksamheter.