Att säkerställa hög tillgänglighet

29 november, 2015

Det ställs allt högre krav på IT-systemen idag att de ska leva upp till användarnas höga förväntningar på tillgänglighet. Snabb tillgång till information oavsett tidpunkt, är numera en självklarhet även på webben. Tripnet har genomfört ännu ett frukostseminarium, denna gång tillsammans med vår samarbetspartner Apica. På agendan stod hur man som ägare av IT-system kan förbereda sitt system att uppnå hög tillgänglighet med hjälp av lasttester.

Förbered webbplatsen på högt tryck för ökad tillgänglighet på webben


De flesta verksamheter är i dag beroende av att deras IT-system fungerar effektivt. Vid händelser som stora biljettsläpp, lotteri och spel, julhandel, auktioner, kampanjer eller vid olyckor i samhället ökar trafiken kraftigt på olika webbplatser. Då är det viktigt att IT-systemet är dimensionerat och förberett för att hantera trafikmängden. De negativa konsekvenserna kan bli stora i form av ekonomiska förluster, förtroendekriser eller att viktig information inte är tillgänglig när den behövs. Webbplatsen är en viktig marknadsförings- och informationskanal som ska visa verksamhetens varumärke och erbjudande. Om webbplatsen inte fungerar eller lever upp till besökarnas krav, påverkar det användarupplevelsen negativt. Användaren har idag med hjälp av bland annat sociala medier på nätet en unik möjlighet att sprida sin besvikelse, konsekvenserna för ”affärsidkaren” kan då bli förödande.

Genom att genomföra lasttester och åtgärda flaskhalsar i ditt system i förväg, får du också reda på hur stort belastningstopp ditt system klarar av. Du får också en möjlighet att i förväg ha en åtgärdsplan redo, vilket förkortar och kvalitetssäkrar de åtgärder som kan genomföras för att höja tillgängligheten ytterligare.

Upprätthåll tillgängligheten på webben

För att ett IT-system ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att underhålla och serva systemet, precis som man gör med exempelvis sin bil. Att lämna bilen på service med jämna intervaller för att säkerställa att allt står rätt till och att man slipper överraskningar på vägen är helt naturligt. Detsamma gäller ditt IT-system. Ett IT-system är idag mycket komplext med många ingående komponenter. Hårdvaror och mjukvaror som byts eller uppdateras är en naturlig del av vardagen.

Genom att ha kontinuerliga mätningar och övervakningar på förutbestämda värden utifrån lasttesterna får man kontroll på sitt systems hälsotal, alltså vad det klarar att topprestera när det gäller!

IMG_3140

Göran Sjöberg
Driftchef på Tripnet

Jag hoppas att du uppskattade artikeln! Vill du veta mer om lasttester och hur man kan arbeta för att hitta era webbsystems gränser? Tveka inte att kontakta mig eller besök vår webbplats för mer information.