Lasttester

Hur många besökare klarar din webbplats av på en och samma gång?

Om ditt svar är “vet inte…” så rekommenderar vi dig att göra ett lasttest! Vid kampanjer, säsongssvängningar eller uppmärksamhet i media kan trycket på en webbplats öka enormt. Då gäller det att vara förberedd och säker på att webbplatsen klarar av att hantera alla besökare.

Genom löpande lasttester kan du proaktivt styra vad besökare kan förvänta sig av din webbplats. Du är medveten om din webbplats begränsningar och kan agera därefter.

Med lasttest säkerställer du att din webbplats klarar av att ta emot sina besökare

Ett lasttest talar om hur många samtida besökare din webbplats tål och var eventuella flaskhalsar i systemet finns. Testet kan vara mer eller mindre avancerat och genomföras på flera sätt. Det kan handla om allt från ett litet program som endast ber om en enskild komponent, till ett stort script som efterliknar en riktig användare och skickar mängder med förfrågningar mot en webbplats.

Med ett lasttest är det möjligt att spela in och spela upp surfbeteenden. Genom att testa hela eller delar av en webbplats kan man få fram ett maxtak för antalet besökare. Utifrån maxtaket kan man ta beslut om vilka åtgärder som behöver vidtas. Det kan handla om att göra webbplatsen effektivare, bygga ut hårdvaran eller sätta in lastbalanserare så att webbservrar inte överbelastas.

En tillgänglig webbplats innebär nya kunder och större intäkter

Genom löpande lasttester är det möjligt att säkerställa en webbplats kvalitét och försäkra sig om att allt fungerar som det ska. Utan den informationen har du ingen kontroll på ditt maxtak och vet heller inte vilka åtgärder som behöver vidtas. Resultatet kan vara en otillgänglig hemsida med färre kunder och mindre intäkter.

Vi identifierar svaga punkter och lättar på dina laster

En grundlig analys av data från ett lasttest avslöjar svagheter i god tid, innan kritiska laster har uppnåtts. På Tripnet samlar vi in exakta testdata under pågående lasttest, så att du vet din kapacitetsgräns, varför begränsningar finns och vad som orsakar dem. Vi kan snabbt reagera och supportar dig dygnet runt.

© 1995-2019 Tripnet AB, ansvarig utgivare Ulf Persson | Information om cookies | Personuppgiftspolicy