Ansvarstagande är ett måste

21 juni, 2023

”Ett företag kan faktiskt inte känna ansvar – det är människorna som arbetar på företaget som måste känna engagemang och agera ansvarsfullt!” Citatet är från Ulf Persson, VD på Tripnet, som i många år arbetat envist med siktet inställt på att skapa ett bolag som inte duckar för att vidta åtgärder. Helt enkelt, en verksamhet att vara stolt över!

Hållbarhet är en fast punkt på agendan

Tripnets vardagliga arbete med tung teknik, tuffa utmaningar och avgörande leveranser kontrasteras sedan många år tillbaka av vår mer mjuka och mänskliga sida – den del av vårt varumärkes personlighet som vi allt oftare också förknippas med. Vi engagerar oss i allt ifrån Majblommans arbete mot barnfattigdom till Ung Företagsamhets strävan att stötta ungas entreprenöriella lärande, fysiska aktiviteter såsom huvudsponsorskapet av Trailvarvet till vår egenarrangerade golftävling Tripnet Cup.

Vårt kanske ändå största engagemang är det som inte syns, då det inte ramas in av spektakulära event utan pågår i det lilla – dag ut och dag in. Vi syftar förstås på vårt arbete med att ta så stort ansvar som möjligt för vår egen miljöpåverkan. Det går inte att sticka under stol med att vi, som driver ett antal stora datahallar, förbrukar en hel del elektricitet. Detta faktum fick oss förstås att börja fundera på hur vi kunde bidra. Redan för åtta år sedan, år 2013, investerade vi i byggnationen av en ny vindkraftspark i Mora kommun i Dalarna.

Om man har långsiktiga planer kan man också göra långsiktiga investeringar. Så resonerade vi då, och det är vi evigt tacksamma för idag, då satsningen har visat sig vara klok, inte enbart av miljöskäl även ur ett ekonomiskt perspektiv. Lika länge har vi varit noga med att källsortera vårt elektronikskrot. Alla gamla datorer destrueras och återvinns på hemmaplan, för att inte bidra till problem-export.

Medarbetarnas engagemang är äkta och högst närvarande

Internt finns det ett väldigt stort medarbetarengagemang i dessa frågor. I stort sett alla bidrar på det sätt som de kan. Det spelar ju egentligen ingen roll om det kommer ut i form av källsortering, elbilsinnehav, ändrade kostvanor eller om man satsar på en solpanelanläggning för elproduktion.

Elbilar – en lika bra affär för miljön som för plånboken

Även bilparken har bytts ut under senare år. Inom kort drivs så gott som alla tjänstebilar på el och parkeringsplatserna utanför kontoret har kompletterats med laddningsstolpar. Fler och fler av medarbetarna väljer också att växla upp och ersätta sina fossildrivna fordon med mer miljövänliga elalternativ.

I våra kundmöten pratar vi ofta och mycket om miljöaspekter. Det är lika viktigt för dem som det är för oss. Vi på Tripnet är stolta över hur långt vi kommit men lika medvetna om att vårt arbete med hållbarhetsfrågor är utan slut. Varje dag måste vi – som bolag och som individer – fundera på vad vi mer kan göra.

UPPSTART ENGAGEMANG MED MAJBLOMMAN

AVTAL OM 100% GRÖN EL

UPPSTART ENGAGEMANG I MAMA ZEBRAS ARBETE

NY VIRTUALISERINGSPLATTFORM

INKÖP FÖRSTA PLUGINHYBRID-BILARNA

INVESTERING I VINDKRAFTVERK

EFFEKTIVARE ELFÖRSÖRJNING

INLEDDE PARTNERSKAP MED UNG FÖRETAGSAMHET

FÖRSTA TJÄNSTEBILARNA SOM DRIVS HELT PÅ EL

TOTAL JÄMSTÄLLDHET I LEDNINGSGRUPPEN

TÄVLINGSVÄRDAR ÅRETS INNOVATION

EFFEKTIVARE FRIKYLA

ALLA TJÄNSTEBILAR ÄR RENA ELBILAR

Blir du nyfiken och vill veta mer om oss?

Vi på Tripnet är tillräckligt stora för att alltid ligga i framkant, samtidigt som vi inte är större än att vi har en unik relation till varje kund.