Tripnet blir partner till

5 maj, 2014

Idag saknas många lärare inom alla de naturvetenskapliga ämnena och 3 elever av 10 går ut gymnasiet utan fullständiga betyg. Industri och teknikföretag har svårt att hitta kvalificerad personal, samtidigt som över 400 000 personer är arbetslösa i Sverige. Det är skrämmande siffror i sig, och oroande för Sveriges framtid men tillsammans kan vi klara att vända utvecklingen. Det vill och måste vi tro. Därför är det så glädjande att Universeum finns och inspirerar barn och ungdomar att bli intresserade av naturvetenskap, teknik och matematik.

Alla de gånger jag besökt Universeum har jag mötts av en inspirerande och hoppfull framtidstro – något som vi på Tripnet mer än gärna vill vara med och främja. För Tripnet handlar det dels om att säkra en tillgång på duktiga medarbetare men också om ett angeläget samhälleligt engagemang.

Universeum är Nordens mest besökta science center. 2013 besökte 550 000 nyfikna barn, ungdomar och vuxna Universeum, som är beläget vid Korsvägen i Göteborg, granne med Liseberg och Tripnet. Mixen av teknik och natur på ett upplevelsebaserat och underhållande sätt väcker både nyfikenhet och upptäckarglädje. Målet är att fler ungdomar ska våga och vilja ta steget till utbildning och arbete inom dessa områden.

Kärnan i Universeums verksamhet är skolprogrammet för barn och elever samt kompetensutveckling av lärare. Målet är att under 2014 ta emot 70 000 elever, som tillsammans med sina lärare och Universeums pedagoger utforskar och upptäcker utställningarna. Tänk så mycket mer spännande en biologilektion kan te sig när man får träffa en livs levande orm!

Universeum erbjuder fortbildning för lärare från förskolan upp till gymnasienivå, samt för dagbarnvårdare och fritidspedagoger. Ungefär hälften av Universeums skolverksamhet finansieras genom näringslivet. Att som Tripnet gå in som aktiv samarbetspartner är därför viktigt och angeläget. Men partnerskapet handlar inte bara om finansiering; alla de företag som Universeum samarbetar med ska bidra med värdefull information och hjälp i genomförandet av specialutställningar, seminarier och programaktiviteter. Samarbeten som kan ge tillgång till den senaste teknikutvecklingen och spetskompetens. Resultatet blir ett aktuellt, spännande och bra innehåll som inspirerar både vuxna och barn att lära sig mer.

Ulf Persson
Ulf Persson, VD

För mer information om Universeum, besök www.universeum.se