Årsredovisning 2014/15

2015 är året då Tripnet fyllde 20 år – ett oförglömligt år på många sätt! Vårt jubileum föranledde en nostalgisk resa i våra minnen, vi har under året skrivit ner delar av vår historia. För att fortsätta bidra till det samhälle vi själva vill leva i har vi startat Tripnets Jubileumsfond till förmån för organisationer som arbetar med barn och unga.

2014/2015 – En fantastisk kombination av framtidstro och nostalgi.

Under räkenskapsåret 2014/2015 har vi på Tripnet alla tillsammans aktivt arbetat med företagets vision, strategier och taktiska planer. Vi har lagt stort fokus på ökad driftsäkerhet och förebyggande arbete för att förhindra incidenter och fortsatt att utveckla och förbättra såväl processer som arbetsverktyg. Vi har arbetat både praktiskt och teoretiskt med vårt Ledningssystem för informationssäkerhet och har hunnit med att lämna insiktsfulla råd till några av våra kunder.

Vi har fortsatt att engagera oss i viktiga hållbarhetsfrågor såsom miljö och mångfald, genom partnerskap med Universeum och stimulerat ungdomars teknikintresse genom Next Up. För oss är det viktigt att främja intresset för matematik och naturvetenskap hos barn och unga. Att satsa på dem är en investering i framtiden. Både för oss som IT-företag och för samhället i stort. Ny kompetens inom teknik och naturvetenskap är en förutsättning för att möta framtidens utmaningar och skapa ett hållbart samhälle. För vår egen del innebär det att vi säkrar tillväxten på skarpa medarbetare och kan se fram emot ytterligare minst 20 lika framgångsrika år!

Ulf Persson, VD
031-725 25 10, 0733-58 25 10
ulf.persson@tripnet.se

Årsredovisning 2014/15

Tripnet Årsredovisning 2014/15

För skärmvisning

För utskrift

© 1995-2019 Tripnet AB, ansvarig utgivare Ulf Persson | Information om cookies | Personuppgiftspolicy