Tripnet – The story: Varifrån kommer Tripnets värderingar

Det skall va gôtt å jobba

När vi för 20 år sedan startade Tripnet var det för att vi ville göra något som vi tyckte kändes viktigt och angeläget – och inte minst roligt. Under alla de år som Tripnet nu har funnits har vi grundare och ägare stått benhårt fast vid våra grundläggande värderingar och låtit dem vara vägledande i allt vi gör. Vi kommer aldrig låta någon annan bestämma vilken väg Tripnet ska gå eller låta företaget svika sina ideal.

Med båda fötterna på jorden

Medmänsklighet, enkelhet och öppenhet är några av de självklara hörnstenarna. Vi drivs av att göra saker och ting bättre för våra kunder och ge dem rätt förutsättningar till bättre affärsmöjligheter och att kunna göra nytta varje dag.

Det har också alltid varit viktigt för oss att vara jordnära och inte sväva ut, bara för att det går bättre för oss vissa år. Visst kan man ha stora visioner – det har vi också – men det gäller att ta ett steg i taget, inte växa sig över huvudet, utan kunna leverera bra, varje dag.

Site2_Panorama

Vi har funnits i 20 år och vill finnas kvar i minst ytterligare 20 år till. Självklart måste vi ibland ta risker och anta de utmaningar vi ställs inför. Annars tror vi att man stannar i utvecklingen. Däremot vill vi växa i den takt vi känner att vi klarar av. Det viktigaste är att vi levererar till våra kunder det de förväntar sig, att vi har medarbetare som trivs och mår bra och känner att de utvecklas och att Tripnet som företag får fortsätta att vara just den typen av företag vi avsåg när vi startade bolaget.

Ingenjörens syn på ekonomi

Var kommer dessa värderingar ifrån? När det gäller oss som äger Tripnet idag har vi ganska lika syn på hur man driver ett företag. Jag, för min del, är ganska säker på att det är min mamma och pappa som lagt grunden för min syn på ekonomi och ansvarsfullt agerande. Under min uppväxt var mamma alltid väldigt noga med familjens ekonomi och att ha ordning och reda på kronor och ören var A och O. Jag minns att hon förde kassabok och skrev nogsamt upp varje intäkt och utgift – en väldigt bra metod för att kunna följa upp och planera budget. För henne var det en självklarhet att inte handla för pengar man inte har. Först tjänar man pengar – sen använder man dem, inte tvärtom. Precis så tänker vi på Tripnet. Man investerar inte om man inte har ekonomi för det. Eller åtminstone vet att man kan räkna hem kostnaden.

Att bry sig om varandra

Från min pappa kommer min känsla för rättvisa, engagemanget för andra människor och viljan att göra rätt. Han är en sann humanist, fackligt engagerad och såg det som självklart att alltid stå upp för sina arbetskamrater. Det engagemanget har gjort starkt intryck på mig. Solidaritet är inte det ord man förknippar med entreprenörskap – men för mig är de två inga motsatsord. Att behandla sina kollegor lika, underställda likaväl som delägare, är en av de mest grundläggande tankarna jag har när det gäller att driva ett företag. Precis som det är självklart att alla ska få en rättvis lön och möjlighet att utvecklas på sin arbetsplats.

För mig är det faktiskt från pappa som ett av våra kärnvärden, ”hyggliga” kommer. Det kommer vi att ta med oss in i framtiden. Många företag jobbar med sina kärnvärden och med att hitta på ord som det är tänkt att de sen ska leva efter. Men jag tror det är svårt att göra det om det inte kommer från hjärtat. Tripnets kärnvärden och värderingar är inte påhittade, de har ett genuint ursprung, och är därför ristade i sten. De har alltid funnits där även om de inte alltid varit nedtecknade. Och det är de som kommer att ta oss vidare in i framtiden. Vi kommer fortsätta sträva efter att vara lika enkla och jordnära – men också tuffa när det krävs och alltid, ständigt och jämt vara de vi är. Kort och gott vara – Tripnet.

Ulf Persson minns och berättar

Fortsätt läsa Tripnet – The story: Tripnet 20-år

 

© 1995-2019 Tripnet AB, ansvarig utgivare Ulf Persson | Information om cookies | Personuppgiftspolicy