Application Delivery Controller

Tjänsten vänder sig i första hand till företag med webbapplikationer med behov av hög tillgänglighet och säkerhet, snabba svarstider och möjlighet att enkelt utöka kapacitet.

Tillgängliga och säkra IT-system

Idag är de flesta organisationer helt beroende av tillgängliga och säkra IT-system. En otillgänglig eller långsam webbapplikation kan göra att besökaren direkt vänder sig till konkurrenter.
Det innebär färre kunder, minskade intäkter och i värsta fall ett skadat varumärke. På samma sätt bidrar otillgängliga interna applikationer till ineffektivitet hos den egna organisationen. Tripnets Applications Delivery Controller (ADC) optimerar webbtrafik, höjer säkerheten, förbättrar användarupplevelsen och ökar tillgängligheten.

Marknadsledande applikationsleverans och nätverksoptimering

Tripnets ADC baseras på Citrix Netscaler, en av världens ledande produkter inom applikationsleverans. Vår ADC levereras som tjänst där du kan köpa den kapacitet som behövs, utan investeringar i egen hård- eller mjukvara. Vi har möjlighet att konfigurera dedikerade instanser för olika kunder, helt avskilda från varandra och med garanterad kapacitet.

Experter på webbapplikationer

Tripnet har mycket lång erfarenhet av webbapplikationer och har arbetat med flera versioner. Vi är ett aktivt bollplank för våra kunder och hjälper till med planering, design och dimensionering av driftlösningar för webbapplikationer.
Genom dialog med era utvecklare föreslår vi vilka funktioner som är lämpliga att använda och hjälper sedan till att konfigurera dessa. Webbapplikationer genomgår ofta stora förändringar i samband med att trafiken ökar, programvaror uppdateras eller nya funktioner läggs till. Tillsammans med er arbetar vi proaktivt för att hålla webbapplikationen optimerad i takt med att systemet förändras eller växer.

Avancerat stöd för webbapplikationer

Tillgänglighet

 • Avancerad lastbalansering med en av marknadens bästa produkter.
 • Utöka prestanda och göra underhåll utan avbrott.
 • Skapa högre tillgänglighet med fördelning av trafik mellan flera datorhallar.
 • Visa tillfälliga webbsidor vid underhåll eller avbrott.
 • Skapa köfunktioner för att släppa in ett begränsat antal användare.

Optimering

 • Snabbare sidvisningar med hjälp av cache och komprimering.
 • Avlastar applikationsservrar och minskar trafikmängder.
 • Optimera användarupplevelsen via mobilnät.
 • Global distribution av webbtrafik (GSLB).
 • Kostnadseffektiv hantering av SSL-certifikat.

Säkerhet

 • Högpresterande och centraliserad kryptering av webbtrafik.
 • Ökad säkerhet med applikationsbrandvägg (WAF).
 • Filtreringsmöjligheter för att spärra otillåten trafik.
 • Skydd mot attacker, t.ex. överbelastnings- och DOS-attacker.

Ladda ned vårt produktblad här:
Produktblad – Tripnet ADC

© 1995-2019 Tripnet AB, ansvarig utgivare Ulf Persson | Information om cookies | Personuppgiftspolicy