Virtuell serverkapacitet

Virtuell Serverkapacitet vänder sig till dig som behöver en säker, tillgänglig och skalbar serverplattform med möjlighet att snabbt förändra kapacitet. Tjänsten lämpar sig för både test- och produktionssystem och med våra tillval för katastrofsäkring erbjuder vi en lösning för mycket krävande applikationer.

Kraven på snabba förändringar ökar

Ökad IT-användning, globalisering och förändrade användarbeteenden är några faktorer som skapar nya krav på våra IT-system. Applikationer behöver vara skalbara, ständigt tillgängliga, snabba och användarvänliga.

Oförmåga att snabbt leverera nya applikationer, eller förändra befintliga system, kan leda till negativa användarupplevelser, långsam lansering av ny funktionalitet och förlorade intäkter.

Serverkapacitet som tjänst

Funktioner och fördelar med virtuell serverkapacitet:

 • Snabba leveranser av nya servermiljöer
 • Snabb förändring av kapacitet
 • Tillfällig kapacitet vid toppar i belastningen
 • Redundant serverhårdvara garanterar kapacitet och tillgänglighet
 • Automatisk failover vid hårdvarufel ger snabb återställning av system
 • Kloning av servrar för t.ex. testmiljöer
 • Katastrofsäkrad och garanterad kapacitet i separata datorhallar (tillval)
 • Licenser för programvara för virtualisering
 • Licenser för Windows Server eller Red Hat Enterprise Linux
 • Tjänsten produceras av Tripnet i Sverige och regleras av svensk lag
 • SLA (Service Level Agreement) garanterar tillgängligheten till era system

I kombination med våra övriga kapacitets- och drifttjänster får ni en komplett och mycket skalbar plattform för nästan alla typer av applikationer.

Trygg och flexibel serverplattform

Tjänsten ersätter eller kompletterar behovet av fysiska servrar, interna lösningar för virtualisering och publika molntjänster. Virtuell serverkapacitet används med fördel till både webbapplikationer och interna serversystem.

Virtuella servrar konfigureras enligt era applikationers krav och ni kan öka och minska kapacitet när behoven förändras. Vid kortvarig hög belastning levererar vi tillfällig kapacitet och tillfälliga servrar.

Vårt servermoln består av redundant hårdvara, placerad i flera datorhallar, och virtualisering baserad på marknadsledande mjukvara med avancerad funktionalitet. Inbyggd reservkapacitet innebär att er prestanda inte påverkas vid fel och underhåll på serverhårdvara. Virtuella servrar kan flyttas inom klustret under drift. För maximal tillgänglighet och skydd mot katastrofhändelser erbjuder vi garanterad kapacitet i två separata datorhallar tillsammans med replikerad datalagring.

Kvalitet och service

Tripnet konfigurerar och genomför förändringar i tjänsten. Vi arbetar enligt dokumenterade processer som säkerställer att allt arbete utförs på ett enhetligt sätt. På så sätt säkerställer
vi kvalitén i samband med installationer och förändringar.

Tripnet övervakar och felavhjälper den virtuella servertjänsten dygnet runt. Vi står även för löpande underhåll och uppgraderingar.

Prismodellerna är tydliga vilket innebär att du enkelt kan budgetera dina befintliga och kommande IT-kostnader.

Ladda ned våra produktblad här:
Produktblad – Virtuell serverkapacitet
Produktblad – Virtuell serverkapacitet Oracle

© 1995-2019 Tripnet AB, ansvarig utgivare Ulf Persson | Information om cookies | Personuppgiftspolicy