Infrastruktur

Ledande teknik

Våra kapacitetstjänster för hårdvara, mjukvara och kommunikation produceras av den senaste tekniken inom bland annat virtualisering, datasäkerhet, informationshantering, lastbalansering och katastrofsäkring.

Flexibilitet och delade kostnader

Den gemensamma infrastrukturen ger ökad flexibilitet och en mer kostnadseffektiv drift eftersom våra kunder delar på flera direkta och indirekta kostnader. Ditt investeringsbehov minskar eller uteblir helt, eftersom systemövervakning, infrastruktur och teknikuppgraderingar är investeringar som delas mellan flera företag genom att de köps som tjänst.

© 1995-2019 Tripnet AB, ansvarig utgivare Ulf Persson | Information om cookies | Personuppgiftspolicy