Systemövervakning

Driftstöd

En del företag är rädda för att outsourcing av serverdriften ska innebära minskad kontroll. Så ska det inte vara! Du bestämmer själv hur mycket information du vill ha och hur mycket du vill dela med dig. I Monit kan du via ett webbaserat gränssnitt följa driften och ta del av driftsinformation, mätningar och dokumentation.

Ibland är snabba beslut nödvändiga. Vid eventuella driftstörningar behövs tillförlitlig information för att vidta rätt åtgärder. Vårt mål är att ligga steget före. Vi jobbar alltid med riskanalyser och åtgärdsplaner utifrån tänkta scenarion.

Med Monit får du:

  • Full dokumentation över samtliga ingrepp i dina servrar
  • Driftsrapporter som är tillgängliga via webben
  • Löpande kontroll av applikationer, processer och hårdvarukomponenter
  • Kapacitets- och kvalitetsövervakning
  • Svarstidsmätningar
  • Dubblerad larmöverföring vid kritiska driftslarm

Att tänka efter före

För rätt analys krävs att varje server är väl dokumenterad. Vårt driftstödssystem Monit dokumenterar varje ingrepp i en server eller ett system. Orsak och verkan synliggörs och ger information som kan användas både vid felavhjälpning och i det proaktiva arbetet för att förhindra driftstörningar.

 

© 1995-2019 Tripnet AB, ansvarig utgivare Ulf Persson | Information om cookies | Personuppgiftspolicy