Systemdrift

Datacenter Ansvar vänder sig till dig som söker en leverantör som kan säkerställa tillgängligheten för era serversystem och applikationer. Vi kompletterar er befintliga IT-organisation och tar ansvar för de system som lämpar sig för extern drift. Er verksamhet får tillgång till de IT-tjänster som systemen kräver samtidigt som ni frigör värdefull tid för interna resurser.

Tillgängliga IT-system

Idag är de flesta organisationer helt beroende av tillgängliga IT-system. En otillgänglig webbapplikation kan göra att besökaren direkt vänder sig till konkurrenter. Det innebär färre kunder, minskade intäkter och i värsta fall ett skadat varumärke. På samma sätt bidrar otillgängliga interna applikationer till ineffektivitet hos den egna organisationen. Att lägga tid på att släcka bränder är slöseri med värdefulla resurser, som skulle kunna fokusera på kärnverksamheten.

Kvalitetssäkring och ITIL

Det är viktigt att era IT-system hanteras på ett sätt som skapar hög tillgänglighet, säkerhet och spårbarhet. Trygg och stabil drift kräver ett standardiserat arbetssätt och fungerande rutiner. Kommunikationen mellan er och oss behöver också ske på ett standardiserat sätt, så att vi har en gemensam syn på vad som ska levereras, hur det ska ske samt hur vi kommunicerar mellan oss och övriga parter, t.ex. applikationsleverantörer.

För att uppnå detta är Tripnets tjänsteleveranser baserade på ITIL (Information Technology Infrastructure Library), ett ramverk för hantering av IT-tjänster samt basen för standarden ISO/IEC 20000. Du kan känna dig trygg med att dina system hanteras på ett strukturerat sätt som skapar säkerhet, spårbarhet och hög tillgänglighet.

Tripnet systemdrift

  • En dedikerad drifttekniker som ansvarar för driftmöten och är tekniskt bollplank.
  • Servicedesk, en central kontaktyta för alla typer av ärenden
  • Systemövervakning av funktion och prestanda, dygnet runt
  • Incidenthantering som ansvarar för felavhjälpning dygnet runt
  • Problemhantering av underliggande orsaker till incidenter
  • Patchningshantering som ser till att er mjukvara är uppdaterad och säker
  • Förändringshantering som utför och kvalitetssäkrar ändringar via ärendesystem
  • Säkerhetsrutiner för att bevaka säkerhetshot och rekommendera åtgärder
  • Ett SLA (Service Level Agreement) som garanterar tillgängligheten till era system

I kombination med våra infrastrukturtjänster och vår applikationsdrift levererar vi en heltäckande lösning för era system.

Komplement och bollplank

Tripnet är ett mellanstort IT-företag. Det som skiljer oss från andra är att vi levererar avancerade tekniska lösningar i paritet med stora IT-leverantörer, samtidigt som vi skapar och upprätthåller det mindre företagets nära relationer med våra kunder. Vi ger dig det bästa av två världar.

Regelbundna driftmöten med er dedikerade tekniker bygger bra relationer och ger oss insikt i er verksamhet. Vi får underlag för att agera proaktivt och möjlighet att hålla oss à jour med era önskemål och framtida behov.

Operativsystem

Med operativsystem menar vi den mjukvaruplattform som gör det möjligt att köra applikationer på underliggande fysisk eller virtuell hårdvara. Om en operativsystemsleverantör inkluderar ett antal applikationer i installationspaketet, t.ex. en databas, ingår dessa inte automatiskt i Tripnets drifttjänst, utan kan kräva applikationsdrift.

Däremot inkluderas applikationer eller tjänster från leverantör av operativsystem eller hårdvara, vars syfte är att underlätta eller förbättra driften av operativsystem eller hårdvara, t.ex. SNMPtjänsten eller managementmjukvara för serverhårdvara.

Ladda ned vårt produktblad här:
Produktblad – Systemdrift

© 1995-2019 Tripnet AB, ansvarig utgivare Ulf Persson | Information om cookies | Personuppgiftspolicy