Svarstidsmätning och analys

Hur tillgänglig är din webbplats?

E-­tjänsterna ökar och nätbutikerna blir allt fler. Det innebär att företagen som sysslar med e-­handel blir mer beroende av vara tillgängliga på Internet. Tar det för lång tid att ladda en webbsida, tröttnar användaren och ser sig genast om efter en konkurrents sida. Även Google ser laddningstiden för en webbsida som en komponent i sökresultatet. Svarstidsmätning ger dig god översikt över din webbplats tillgänglighet och eventuella fel kan snabbt åtgärdas.

Svarstidsmätning ökar din tillgänglighet på Internet

Svarstid är att man mäter hur fort något svarar på en förfrågan av något slag. Det kan handla om den totala laddtiden från det att du efterfrågar en webbplats, till att webbplatsen är fullt renderad. Genom mätning och analys är det möjligt att förbättra svarstiderna och öka din webbplats tillgänglighet på Internet.

Hitta flaskhalsarna -­ behåll kunderna

Det finns flera orsaker till att en webbplats svarar långsamt. Det kan handla om att webbplatsen behöver hämta information från databaser eller back-­end-­system med lägre prestanda, att cachning inte fungerar som den ska, att innehållet på webbplatsen är för tungt eller att det finns externt innehåll inbäddat på webbplatsen som gör att det går långsamt. Om flaskhalsarna inte upptäcks riskerar din webbplats att förlora besökare, vilket i sin tur innebär förlorade kunder och intäkter.

Tripnet mäter, övervakar och analyserar dina svarstider

Vi mäter hur fort din webbserver svarar, hur snabb uppkopplingen är och om innehållet är rätt dimensionerat, antingen internt via vårt driftstödssystem Monit eller externt till en mätpunkt någonstans i världen. Via extern partner kan vi även mäta hur lång tid det tar innan webbservern svarat färdigt genom en så kallad Full Page Render.

En Full Page Render ger dig en detaljerad lista över laddningstider för din webbplats alla komponenter samt tredjepartsinnehåll. Genom att ta del av SLA-­värden och mäta dem mot uppsatta mål kan du försäkra dig om att din webbplats är tillgänglig i den utsträckning den bör vara. Mätningen kan göras från flera geografiska platser för att ta reda på hur dina kunder i olika delar av världen uppfattar svarstider och prestanda.

Support dygnet runt och snabba åtgärder

På Tripnet ger vi dig support dygnet runt och kan reagera omgående om ett fel dyker upp. Vi lämnar inte bara lämnar över datan till dig -­ vi berättar också vad den betyder och kan hjälpa dig att åtgärda problemen. Vi vet vad vi ska leta efter, var vi ska leta någonstans och när vi ska leta.

© 1995-2019 Tripnet AB, ansvarig utgivare Ulf Persson | Information om cookies | Personuppgiftspolicy