Tjänster

IT-Drift – vårt fokus

Vår kärnverksamhet är drift av affärskritiska IT-system. Dygnet runt, alla årets dagar övervakar vi och ser till att systemen fungerar, åtgärdar om något händer och säkerställer proaktivt att problem inte uppstår igen. Att vara kund hos Tripnet är enkelt. Kund hos oss ingår alltid regelbundna driftsmöten och du kan alltid kontakta vår servicedesk i alla ärenden.

Vi levererar insiktsfulla råd och tar totalt ansvar för din IT-drift. Vi vill vara en partner till dig, och hjälpa dig med din drift oavsett om dina system driftas i Tripnets molntjänster, våra datorhallar eller publika molntjänster. Eller ännu bättre i en kombination av detta baserat på vad vart och ett av dina system har för behov. Genom vårt arbete med informationssäkerhet hjälper vi dig gärna vid revisioner.

Datacenterdrift

Grunden för pålitlig och effektiv IT-drift är att välja rätt infrastruktur och att underhålla den på rätt sätt. Vi hjälper våra kunder välja det som passar dem bäst, publika moln, Tripnet Cloud och vårt egna datacenter. Vårt datacenter är fördelat på flera olika byggnader och utrustat för maximal driftsäkerhet.

Systemdrift

Vi erbjuder kvalitetssäkrad drift med felavhjälpning dygnet runt, systemuppgraderingar och tekniskt underhåll. Våra säkerhetslösningar, som säkerhetskopiering, brandväggar, lastbalansering och katastrofsäkring garanterar en säker och tillgänglig drift.

Applikationsdrift

För många organisationer och företag är hög tillgänglighet av affärskritiska applikationer en avgörande faktor. Genom underhåll och övervakning säkerställer vi att era applikationer fungerar. Vi jobbar ofta nära applikationsleverantören eller utvecklarna, vilket gör att du som kund kan känna dig trygg med att vi tar helhetsansvar.

 

© 1995-2019 Tripnet AB, ansvarig utgivare Ulf Persson | Information om cookies | Personuppgiftspolicy