Tjänster

Driftstjänster – vårt fokus

Vår kärnverksamhet är drift av affärskritiska IT-system. Dygnet runt, alla årets dagar övervakar vi och ser till att systemen fungerar, åtgärdar om något händer och säkerställer att problem inte uppstår igen. Att vara kund hos Tripnet ska vara enkelt. Att göra förändringar i systemen, som utökad kapacitet, uppdaterad mjukvara eller att lägga till fler tjänster är därför okomplicerat och smidigt. Som driftskund hos oss ingår alltid regelbundna driftsmöten och du kan kontakta vår servicedesk i alla ärenden.

Tripnets interna blomma

För att kunna erbjuda effektiv drift har vi fyra områden med kringtjänster.

Infrastruktur

För pålitlig och effektiv drift erbjuder vi fler kapacitetstjänster för hårdvara, mjukvara och kommunikation. I tjänsteutbudet ingår bland annat serverutrymme, datalagring och internet. Vårt datacenter är fördelat på flera olika byggnader och utrustat för maximal driftsäkerhet och tillgänglighet.

Säkerhet

Vi erbjuder kvalitetssäkrad drift med felavhjälpning dygnet runt, systemuppgraderingar och tekniskt underhåll. Våra säkerhetslösningar, som säkerhetskopiering, brandväggar, lastbalansering och katastrofsäkring garanterar en säker och tillgänglig drift.

Analys

Analys är en förutsättning för bra beslut. Vi hjälper dig med tillförlitliga beslutsunderlag genom test, utvärdering och optimering. För nya kunder kan vi designa och dimensionera nya system. Genom att analysera dina behov och krav kan vi ta fram kostnadseffektiva lösningar utan att göra avkall på kvalitet och säkerhet.

Projekt

Vi leder och genomför såväl kortare uppdrag som större förändringar i den IT-miljö vi driftar åt dig. Inom området projekt hanterar vi licenser, förändringar och driftssättning men kan även fungera som tekniskt bollplank, göra tester och utvärdera.

© 1995-2019 Tripnet AB, ansvarig utgivare Ulf Persson | Information om cookies | Personuppgiftspolicy